Wyniki ankiety posłużą jako podstawa do jednego z rozdziałów poradnika omawiającego temat wdrażania i rozbudowy intranetów. Wypełniając ją i pozostawiając adres e-mail, otrzymają Państwo pełną wersję kompleksowego poradnika tuż po jego publikacji.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 2-3 minuty.

Ankieta

Ankieta test

sdfasdfasd

1. Liczba pracowników firmy*

2. W jakiej branży działa firma?

3. Czy firma posiada kanały/narzędzia do komunikacji wewnętrznej poza emailem (np. chat, forum dyskusyjne)?*

4. Jakie narzędzia do komunikacji wewnętrznej (między pracownikami) wykorzystuje firma?

5. Czy firma posiada jedną lokalizację (wszystkie działy mieszczą się w jednym budynku)?*

6. Czy firma posiada oddziały międzynarodowe?*

7. W jakich krajach firma posiada swoje oddziały?

8. Czy udostępniana przez firmę baza wiedzy dla pracowników dostępna jest w przejrzystszej i uporządkowanej formie*

9. Co stanowi największy problem w korzystaniu z dostępnej bazy wiedzy?

10. Czy wdrażanie nowych pracowników (szkolenia, przekazywanie wiedzy) przebiega w sposób sprawny i efektywny?*

11. Jakie trudności występują najczęściej podczas wdrażania nowych pracowników?

12. Czy firma informuje pracowników o swojej bieżącej działalności/aktualnościach (biuletyny, gazetka, newsletter, broszury)*

13. Czy w firmie przeprowadzane są ankiety/badania opinii pracowników?*

14. Czy w przypadku dostępności odpowiednich narzędzi firma zdecydowałaby się na wprowadzenie ankiet i badań opinii pracowników?*

15. Czy pracownicy mają dostęp do pełnej bazy osób pracujących w firmie wraz z danymi kontaktowymi (numer pokoju, telefon, zakres obowiązków)?*

16. Jak ocenia Pan/Pani efektywność przepływu informacji i dokumentów w firmie?*

17. Jakie problemy dotyczące komunikacji wewnętrznej występują w firmie?(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)*

18. Jakie inne problemy związane z komunikacją wewnętrzną w firmie dostrzegasz?

19. Czy w firmie znajdują się zasoby wykorzystywane przez wielu pracowników (samochody firmowe, pomieszczenia konferencyjne)?*

20. Czy firma organizuje szkolenia podnoszące wiedzę pracowników?*

21. Jakie funkcjonalności (działające w ramach jednej platformy) mogłyby pomóc w organizacji pracy w Państwa firmie? Możliwość wyboru kilku odpowiedzi.*

Chcesz dowiedzieć się więcej o intranetach?

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymać dostęp do poradnika "Intranet, czyli jak efektywnie usprawnić komunikację w firmie?". Zostanie on przesłany tuż po oficjalnej publikacji.