Kampanie Ads dla Uniwersytetu Opolskiego

Klient

Uniwersytet Opolski to renomowana uczelnia kształcąca studentów w ponad 70 obszarach wiedzy. Wysoki poziom merytoryczny, utytułowana kadra oraz bogate zaplecze dydaktyczne, w skład którego wchodzą liczne laboratoria, pracownie, centra informatyczne i medialne przyciągają uwagę studentów ze wszystkich zakątków kraju oraz zagranicy, zachęcając ich do zdobywania wiedzy właśnie w Opolu.

Klient

Uniwersytet Opolski to renomowana uczelnia kształcąca studentów w ponad 70 obszarach wiedzy. Wysoki poziom merytoryczny, utytułowana kadra oraz bogate zaplecze dydaktyczne, w skład którego wchodzą liczne laboratoria, pracownie, centra informatyczne i medialne przyciągają uwagę studentów ze wszystkich zakątków kraju oraz zagranicy, zachęcając ich do zdobywania wiedzy właśnie w Opolu.

Zadania i cele

Rynek edukacyjny to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarczo-społecznych w Europie. Postępująca specjalizacja zawodowa, interdyscyplinarność i konieczność realnego odpowiadania na zmieniające się potrzeby rynku pracy bezpośrednio przekłada się na rosnącą konkurencyjność jednostek oświatowych i ich oferty edukacyjnej. Uczelnie, aby dotrzeć do swoich przeszłych studentów, muszą podejmować intensywne działania reklamowe, także te skupione na Internecie.   

Kluczowym zadaniem wynikającym z podjętej współpracy było zaskarbienie uwagi osób potencjalnie zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie Opolskim, zapoznanie ich z ofertą edukacyjną oraz konwersja w postaci złożonych aplikacji na dostępne kierunki kształcenia. Zadanie to zrealizowaliśmy za pomocą kampanii w obrębie Google i Facebooka.

Współpracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu oferty edukacyjnej jednostki oraz wyznaczenia jej strategicznych miejsc, korzystnych z punktu widzenia ogólnego wizerunku. Na tej podstawie opracowaliśmy strukturę całej kampanii, która podzielona została na trzy płaszczyzny: ogólną promocję uczelni, promocję reprezentatywnych, „mocnych” kierunków oraz remarketing.

W ramach Google Ads przeprowadziliśmy kampanię w wyszukiwarce oraz kampanię banerową. Pierwsza skupiła się wokół fraz kluczowych zdefiniowanych na etapie projektowania współpracy i stanowiących realne odzwierciedlenie nawyków wyszukiwania informacji przez obraną grupę docelową. W przypadku reklamy typu display przygotowaliśmy dedykowane banery odpowiadające specyfice wyróżnionych płaszczyzn. Wszystkie kreacje zostały wykonane w dwóch wersjach, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenia testów A/B obejmujących zarówno różnice w elementach graficznych, jak i sloganach reklamowych.

Efektywna kampania wymaga obecności we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta grupa docelowa. W naszej strategii realizowanej dla Uniwersytetu Opolskiego nie mogło zabraknąć więc Facebooka, który jest naturalnym medium dla potencjalnych kandydat na studia. W ramach popularnego portalu przeprowadziliśmy reklamę przekierowującą do strony www. Opracowaliśmy zróżnicowane banery umożliwiające uruchomienia kampanii. Na wczesnym etapie wdrożyliśmy testy A/B, które pozwoliły odpowiedzialnie dysponować dostępnym budżetem. Facebook to jednak nie tylko miejsce do prezentowania informacji, ale także portal, który jak żaden inny sprzyja interakcji jego użytkowników z dostępnymi tam treściami. Z uwagi na to czuwaliśmy nad każdym przejawem aktywności, która została wywołana przez prowadzoną kampanię. Na co dzień monitorowaliśmy nie tylko wszystkie parametry reklamy, ale również reagowaliśmy na komentarze i opinie zainteresowanych.

Główne korzyści dla klienta:
  • Wzrost poziomu świadomości na temat obecnej oferty edukacyjnej.
  • Pozyskanie kandydatów zainteresowanych promowanymi studiami.
  • Zbudowanie atrakcyjnego wizerunku uczelni poprzez jej promocję w kontekście najbardziej obleganych kierunków.
  • Zmotywowanie niezdecydowanych kandydatów poprzez remarketing.
  • Wzrost ruchu na stronie.
Efekty w liczbach:
  • 135% realizacji założonych celów w przypadku reklamy na Facebooku,
  • 124% realizacji założonych celów w przypadku reklamy w Google,
  • 20% niższy od założonego koszt kliknięcia reklamy na Facebooku,
  • 62% niższy od założonego koszt kliknięcia reklamy GSN.

uniwersytet opolski strona główna

... a co możemy zrobić dla Ciebie ?