Marketing terytorialny

"Nie gram na lirze, ale z małego miasta zrobię wielkie państwo". Temistokles

Potencjał drzemiący w lokalnym sektorze jest kluczem do sukcesu w kształtowaniu jego marki. W spójnym i przemyślanym kreowaniu wizerunku pomaga marketing terytorialny.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Managing Director
  • +48 17 860 21 86 (wew.: 211)
Napisz do mnie

Marketing terytorialny

Szeroki zakres zadań stawiany przed samorządami wymaga opracowania spójnej strategii rozwoju, obejmującej przemyślane i wielopłaszczyznowe działania promocyjne. Z pomocą przychodzi marketing terytorialny, czyli koncepcja zarządzania jednostką administracyjną prowadząca do zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz zwiększenia jego atrakcyjności w oczach turystów i inwestorów.

Odpowiednio poprowadzone działania promocyjne mogą być wsparciem w zakresie wypromowania władz lokalnych oraz zarządzanego przez nich regionu. Ponadto, w konsekwencji mogą przyczynić się do pozyskania niezbędnego kapitału do rozwoju lokalnej gospodarki.

Rozwiązania

Podczas pracy na rzecz lokalnej marki konieczne są działania zmierzające do wzrostu jej rozpoznawalności i atrakcyjności. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Pokaż wyjątkowość swojego regionu

Budowanie spójnej strategii rozwoju to zadanie, który wymaga jednak ciągłej aktualizacji. Przyjęty plan musi być rewitalizowany ze względu na zmianę czynników gospodarczych, otoczenia, politykę lokalną i państwową. Tylko stały monitoring, który uwzględnia kanały dotarcia i specyfikę dynamicznej grupy docelowej, pozwoli wypromować wartościową markę regionu i wypromować liderów lokalnej społeczności, którzy wyznaczą kierunki przyszłego rozwoju.

W regionach tkwi ogromny potencjał, który nie powinien, a nawet nie może zostać zmarnowany. W obecnej zglobalizowanej rzeczywistości tylko unikatowe rozwiązania i wartości mają szansę przebicia do świadomości ogółu. Szansa na zaistnienie tkwi w ludziach, gospodarce i kulturze lokalnej, które stają się podstawą sukcesu. Warto więc sięgać po narzędzia marketigowe ułatwiające realizację tego celu, mierzyć działania, weryfikować efekty i ulepszać działania.

Zapytaj o ofertę