Strategie e-marketingowe

"Najważniejszy w każdym działaniu jest początek". Platon

Współczesny marketing, zarówno ten online, jak i offline, to rozbudowane dziedziny, wymagające odpowiedniego planowania. Brak jasno określonych celów i odpowiednio dobranych narzędzi promocji, w najlepszym przypadku grozi znacznym ograniczeniem efektów podejmowanych działań.

Daniel Kazanecki
Daniel Kazanecki
Creative and Content Manager
 • +48 17 860 21 86 (wew.: 205)
Napisz do mnie

Planuj z wyprzedzeniem

Elastyczność w podejmowaniu decyzji biznesowych i szybka adaptacja do zmieniających się okoliczności, to cenne atuty każdego przedsiębiorcy. Jednak pozostawione same sobie, nie zawsze przynoszą spodziewane efekty. Wymagają odpowiednio mocnej podstawy w postaci przemyślanego planu działania, wyznaczenia celów i sposobów ich osiągnięcia. Taką rolę spełnia właśnie strategia marketingowa, która razem z firmową księgą znaku i biznes planem, powinny stanowić jedne z najważniejszych dokumentów w każdej organizacji.

Strategia e-marketingowa skupia się na specyficznym, nieustannie rozwijającym się rynku interaktywnym, który w wielu przypadkach zaczyna dominować nad bardziej klasycznymi mediami. Dostarcza ogromnych możliwości promocji, sprzedaży i budowania wizerunku, dlatego prowadzone w nim działania nie mogą być chaotyczne. Przygotowanie takiego dokumentu zawsze warto powierzyć specjalistom, którzy na co dzień opiekują się markami w sieci. Świetnie znają sieciowe narzędzia, mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz rozeznanie w aktualnych trendach.

Podglądaj konkurencję i analizuj

Konkurencja – nie tylko ta bezpośrednia, ale i dalsza – zawsze jest źródłem wartościowych danych. Znajomość prowadzonych przez nią działań, pozwala modyfikować własną aktywność tak, aby budować przewagę rynkową.

Współczesna rzeczywistość dostarcza licznych narzędzi pozwalających monitorować i analizować firmy w sieci. Dla naszych klientów przeprowadzamy zarówno jednorazowe analizy marketingowe, jak i regularne, okresowe raportowanie, pozwalające na obserwację zmian zachodzących w ich biznesowym otoczeniu.

Elementy naszych strategii

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru strategii e-marketingowej. Taki dokument jest za każdym razem przygotowywany indywidualnie dla każdego klienta. Poszczególne elementy dopasowuje się do jego potrzeb, oczekiwań i specyfiki.

Z reguły pośród segmentów opracowywanych w strategii znajdują się:

 • analiza marketingowa konkurencji,
 • opis grup docelowych,
 • określenie punktów styczności klienta z marką,
 • strategia i język komunikacji marki,
 • opis narzędzi promocji,
 • strategia działań marketingowych w poszczególnych kanałach,
 • harmonogram działań promocyjnych,
 • sposoby realizacji celów wizerunkowych, komunikacyjnych, informacyjnych i sprzedażowych.

Przygotujemy dla Ciebie idealną strategię e-marketingową!

Obserwuj rynek

Dobra strategia nie może powstać ani istnieć bez odpowiedniego kontekstu. Jej stworzenie wymaga zatem znajomości nie tylko aktualnych trendów oraz licznych narzędzi promocyjnych, ale także samego klienta i branży.

Dlatego każdy projekt zaczynamy od poznania jego specyfiki – potrzeb, możliwości i uwarunkowań. Staramy się zrozumieć, jak działają i myślą jego klienci, aby wiedzieć jak do nich skutecznie dotrzeć. W ten sposób gromadzimy stopniowo coraz więcej informacji, które pozwalają nakreślić zastaną rzeczywistość. Dopiero kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentu strategicznego.

Dlaczego warto?

 • Współczesny marketing, tak jak i podejmowanie decyzji biznesowych, wymagają połączenia elastyczności i szybkości reakcji z uprzednio opracowanym planem działań – w ten sposób możliwe jest dopasowanie do zmieniających się warunków rynkowych, a jednocześnie zachowanie konsekwencji działań.
 • Kompleksowa strategia e-marketingowa dokonuje analizy konkurencji, porządkuje informacje o grupach docelowych oraz wyznacza najważniejsze cele marketingowe oraz wskazuje na odpowiednie ścieżki ich osiągnięcia.
 • Dokument strategiczny stanowi swego rodzaju przewodnik po rynku interaktywnym, ułatwiając i systematyzując prace marketingowców.
 • Strategia obejmująca charakterystykę komunikacji marki, wyznacza podstawowe zasady dotyczące stosowanego języka, konstruowania przekazów marketingowych czy prowadzenia dialogu z odbiorcami; stosowanie się do wytycznych umacnia wizerunek marki i jej rozpoznawalność w świadomości klientów.
 • Bez względu na to, kto odpowiada za promocję marki otrzymuje w strategii e-marketingowej wytyczne, pozwalające na zachowanie spójnej komunikacji oraz budowanie jednolitego, a przez to wiarygodnego wizerunku firmy.
 • Monitoring bliżej i dalszej konkurencji stanowi źródło bezcennych informacji oraz inspiracji dla własnych działań, pomagając podejmować właściwe decyzje biznesowe oraz oceniać własną aktywność marketingową w szerszej, bardziej obiektywnej skali.
 • Obserwacja rynku pozwala wcześnie zauważyć zmianę natężenia aktywności konkurencyjnych firm i dzięki temu podjąć odpowiednie działania.

Zapytaj o ofertę
 

 

Jakie są komponenty usługi?

Strategia dla marki

Strategia dla marki pozwala w mądry i efektywny sposób osiągać jej cele biznesowe i wizerunkowe. To spójne działania podejmowane zgodnie z założonym planem. Obejmują wszystkie kluczowe dla marki obszary. Strategia wychodzi od kompleksowej analizy otoczenia marki i jej wewnętrznego potencjału. Pozwala na precyzyjne zdefiniowanie grup docelowych i kanałów dotarcia do nich z konkretnym przekazem. Tworzone przez nas strategie przekuwają cele i wiedzę w konkretne działania. Poddajemy je ewaluacji i dostosowujemy do zmieniających się trendów komunikacyjnych.

Analizy e-marketingowe

Analiza e-marketingowa jest postawą w planowaniu i budowaniu skutecznych koncepcji marketingowych. Przeprowadzane przez nas działania analityczne pozwalają pełniej wykorzystać potencjał marki i rozwijać go. Zajmujemy się analizą konkurencji, oceniamy obecność marek w sieci. Przeprowadzamy audyty, działania z zakresu analityki webowej. Personalizujemy przekaz i określamy kanały dotarcia dzięki szczegółowej analizie grup docelowych.

Koncepcje kreatywne

Tworząc koncepcje kreatywne, dążymy do tego, co we współczesnym marketingu najistotniejsze – personalizowania komunikacji. Nasz zespół pracuje nad dedykowaną koncepcją w oparciu o wielopłaszczyznową analizę marki i jej otoczenia. Dbamy, by przekaz był spójny, wiarygodny, inspirujący i efektywny.

Planowanie kampanii

Na skuteczność działań marketingowych ogromny wpływ ma ich uporządkowanie. Tworzymy media plany, które optymalizują wykorzystanie dostępnych zasobów. Opracowujemy harmonogram prac przygotowawczych, wyznaczamy kanały komunikacji. Planujemy działania pod kątem efektywnego wykorzystania budżetu reklamowego w określonym czasie. Wyznacznikiem jest dla nas zwrot z inwestycji (ROI) i inne wymierne korzyści dla marki (np. wzrost rozpoznawalności, zwiększenie wiarygodności).


Zapytaj o ofertę