Content marketing, współczesny poradnik po marketingu treści

O marketingu treści mówi się dużo. Czas, żeby to on zaczął mówić o Tobie. Kompendium wiedzy o content marketingu jest już w sprzedaży.

„Content marketing…” już w sprzedaży

współczesny przewodnik po marketingu treści 1Content marketing jest swego rodzaju fenomenem, a jego popularność nieustannie rośnie na całym świecie. Duże i małe firmy prześcigają się (często za pomocą zatrudnianych agencji kreatywnych) w przygotowywaniu wartościowych i angażujących treści, mających pozyskać uwagę konsumenta – zainteresować go, skłonić do podjęcia kontaktu z marką i przekonać do niej. Zadanie to jest jednak coraz trudniejsze, biorąc na wzgląd dynamiczną konkurencję i rosnące ryzyko wtórności realizowanych pomysłów.
 
Obecnie o content marketingu mówi się bardzo dużo. Są różne szkoły, techniki, narzędzia i możliwości. A w związku z tym ciężko się dziwić, że narastają wokół niego pewne niejasności i mity. Nadszedł czas na uporządkowanie całej wiedzy. Tego niełatwego zadania podjęli się Magdalena Tobiasz i Wojciech Szymański – dwójka wybitnych, e-marketingowych specjalistów, czujnych obserwatorów współczesności i wieloletnich praktyków w branży.
 
Na niemal 200 stronach wydajnej niedawno książki – „Content marketing, współczesny poradnik po marketingu treści” – rozwiewają mity, wyjaśniają wątpliwości, dzielą się własnymi przemyśleniami, a przede wszystkim porządkują ogrom wiedzy i podpowiadają jak wykorzystać potencjał CM.
 
Ta książka to ogrom wiedzy. To pozycja obowiązkowa nie tylko dla osób z branży, ale każdego kto wiąże przyszłość swojego biznesu z obecnością w sieci lub po prostu chce poznać sekret marketingu treści.
 

O Autorach słów kilka…

współczesny przewodnik po marketingu treści 1Magdalena Tobiasz – doktor nauk humanistycznych, projektantka działań z zakresu content marketingu, szkoleniowiec.
 
Zdobywała doświadczenie kreując kampanie komunikacyjne i przygotowując treści na potrzeby e-marketingu i e-PR. W realizowanych projektach zawsze stawia nacisk na kontekstowość i adekwatność komunikacji, budując w ten sposób ciekawe i angażujące odbiorców treści. Sięga po źródła kulturowe, społeczne i historyczne modelując światy przeżyć dla marek.
 
Jako ekspert odpowiadała za przygotowanie treści dla dużych marek takich jak Cobi, UTH, WSK czy Valeant. Autorka artykułów z zakresu e-marketingu, a w szczególności content marketingu i copywritingu.
 
Nieustannie poszukuje ciekawych i nowych sposobów na budowanie komunikacji pomiędzy marką a jej otoczeniem. Interesuje się nowelą graficzną i jej praktycznym wykorzystaniu w e-marketingu.
 
Wojciech Szymański – CEO Ideo Force, specjalista ds. e-marketingu i e-PR, szkoleniowiec i wykładowca.
 
W branży internetowej działa aktywnie od 2000 roku, nieustannie zbierając doświadczenie i chętnie dzieląc się wiedzą. Od 2010 roku dyrektor Działu Marketingu Internetowego Ideo, a od 2013 CEO Ideo Force. Odpowiada za wytyczanie i efektywną realizację celów firmy. Sprawuje także opiekę merytoryczną nad realizowanymi projektami e-marketingowymi oraz e-commerce.
 
Jest absolwentem WSIiZ w Rzeszowie. Posiada tytuł inżyniera (inżynieria komputerowa i multimedialna) oraz magistra (systemy i sieci komputerowe). Jest cenionym wykładowcą i członkiem kadry dydaktycznej WSE im. J. Tischnera w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w Rzeszowie.
 
W swoim dorobku ma liczne publikacje takie jak: Leksykon pozycjonowania, Inwestowanie i finanse w internecie, C++ dla początkujących. Jest współautorem książek: E-marketing – kompendium dla menadżerów, Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje, przykłady, Badania i pomiar efektów w PR czy Leksykon public relations. Jest twórcą materiałów dydaktycznych oraz kursów DL – między innymi szkolenia na temat nowych form marketingu i promocji w wyszukiwarkach.
 

Co znajdziecie w książce?

Marketing internetowy 
Znaczenie content marketingu 
Rola i miejsce content marketingu w nowoczesnym e-marketingu 
Google i jego związek z content marketingiem 
Wskaźnik findability e-sklepu 
 
Zasady kampanii content marketingowych 
Grupa docelowa 
Wykorzystanie person w opracowywaniu grupy docelowej 
Cele kampanii 
Strategia kampanii 
Rodzaje kampanii 
Wybór narzędzi 
Harmonogram 
Analiza i mierzenie efektów
 
Szerszy wymiar content marketingu
Context marketing 
Real-time marketing 
Visual content marketing 
Emotional content 
Evergreen content 
Content curation 
Most wanted content 
Komodytyzacja 
Storytelling 
 
Rodzaje content marketingu 
Artykuł (ekspercki i sponsorowany) 
Visual article 
Blog 
Case study 
White paper 
E-book 
Video 
Prezentacje 
Newsletter 
Infografika 
Gifografika 
Gif 
Tutorial 
Webinarium 
Podcast 
Komiks (graphic novel)
 
Kanały komunikacji 
Strona internetowa firmy i blog 
Branżowe serwisy tematyczne 
Media społecznościowe 
YouTube i inne serwisy video 
SlideShare

 

Fragmenty rozdziału „Rola i miejsce content marketingu w nowoczesnym e-marketingu”

Podstawą przekazu przygotowywanego na potrzeby kampanii prowadzonej w internecie jest komunikacja na linii marka–odbiorca. Komunikat marketingowy jest odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań odbiorców, którzy w sieci szukają informacji, zadają pytania i wyrażają swoją opinię. Zachodzi więc interakcja, która marce pozwala przygotować dokładnie taki komunikat, jakiego oczekują klienci. Interakcja natomiast jest niezbędna dla budowania i kreowania wizerunku marki, pozyskiwania klientów, zwiększania sprzedaży.
 
Obecnie konsumenci są na tyle świadomi, że nie ulegają perswazji ukrytej w tradycyjnej reklamie, ale oczekują przydatnych materiałów, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę i rozwiążą problemy. Dlatego tylko komunikat o wartości istotnej dla klientów przyniesie marce realne korzyści. Marketing internetowy opiera się więc na komunikacji między marką a klientami, a za najskuteczniejsze narzędzie w tym przypadku uznaje się content marketing, czyli tzw. marketing treści – obowiązkowy elementem każdej strategii, tak wizerunkowej, jak i sprzedażowej.
 
Content marketing może być przykładem na trend polegający na dążeniu do budowania bliskich relacji z potencjalnymi lub aktualnymi klientami. Jak zauważa Michał Dziekoński, humaning – bo tak właśnie nazywa się wspomniany trend – prowadzi do humanizowania działań marketingowych w obliczu standaryzacji oraz globalizacji działalności wielu firm. Content marketing to metoda marketingowa polegająca na tworzeniu i dystrybuowaniu treści wartościowych i przydatnych dla odbiorców. Jej celem jest zainteresowanie, zaangażowanie i pozyskanie członków sprecyzowanej grupy docelowej poszukujących informacji, na podstawie których podejmują działania przynoszące zysk marce.
 
Jednak z definicji opracowanej przez Content Marketing Institute wynika, że marketing treści to również rodzaj długofalowej strategii ukierunkowanej na:
  • budowanie silnej marki będącej ekspertem w swojej dziedzinie,
  • pozyskiwanie klientów dla marki,
  • podtrzymywanie trwałych relacji marki z klientami.

Cele te realizowane są w ramach strategii zarządzania treścią właśnie za pomocą contentu wartościowego, interesującego, angażującego – ale co ważne, dokładnie odpowiadającego oczekiwaniom odbiorców i publikowanego we właściwych kanałach. Marketing treści jako strategia to forma informowania i edukowania klientów o marce (jej produktach i usługach), ale – jak wyjaśnia Nail Patel, współzałożyciel KISSmetrics – za pomocą adekwatnego contentu odpowiednio udostępnianego, tak aby klient sam mógł go odnaleźć.

Aby jednak faktycznie stworzyć treści o odpowiedniej wartości dla klientów i udostępnić je w miejscu przez nich odwiedzanych, musi zostać przeprowadzona dokładna analiza (wskazująca relacje między grupą docelową a preferowaną przez nią treścią). Wówczas dopiero możliwe staje się opracowanie optymalnej strategii zarządzania treścią (marketing treści), ukierunkowanej na realizację ściśle określonego celu. (...)

Wracając jednak do podstawowej idei content marketingu, podobnie jak reklama, komunikuje on o marce, jej produktach i usługach, jednak forma tej komunikacji odbywa się na wyższym poziomie, ponieważ nie jest ona jednostronna. Jest formą dialogu – mówi zarówno marka, jak i odbiorca. W ten sposób zachodzi pożądana interakcja, której efektem jest trwała relacja między dwiema zaangażowanymi stronami.

Zgodnie z ideą inbound marketingu content marketing jest odpowiedzią na pytania odbiorców, w związku z czym zawsze powinien być rozpatrywany w kontekście sprecyzowanej grupy docelowej, a dokładniej – jej potrzeb i oczekiwań. Marketing treści polega więc na tym, że tworzona, a następnie dystrybuowana treść nie zawiera wyłącznie informacji o marce (jej produktach lub usługach). Jest bogata w informacje wyjaśniające klientowi, jak używać danego produktu i jakie korzyści są z tym związane – w ten sposób zachęca odbiorcę do podjęcia określonych działań. (...)

Znaczenie content marketingu bardzo szybko dostrzegły największe marki na świecie, zmieniając dotychczas stosowane techniki promocji. Najlepszym tego przykładem jest Coca-Cola obecna na rynku od 1886 roku. Jest to marka znana i rozpoznawalna, między innymi za sprawą zrealizowanych dotychczas kampanii marketingowych składających się z bardzo pomysłowych reklam.

Mimo skuteczności swoich kampanii Coca-Cola zdecydowała się zmienić koncepcję, porzucając praktykowane metody na rzecz content marketingu. Marka o ugruntowanej pozycji postawiła na dialog z konsumentami i interakcję. Nową koncepcję strategii marketingowej Coca-Cola przedstawiła w dwuczęściowym filmie animowanym zatytułowanym Content 2020, doskonale obrazującym ideę content marketingu. (...)

Obecnie w internecie nie wystarczy zaistnieć, trzeba się wyróżnić. Marka nie może być jedną z wielu, musi być wyrazista, autentyczna, aby nieustannie przykuwać uwagę odbiorców i skupiać ich wokół siebie. A jak się okazuje, możliwe jest to wyłącznie za pomocą unikalnego contentu, ciekawego, wręcz intrygującego, który opowiada o marce, odzwierciedlając jej idee i wartości. Tylko poprzez tak przygotowany content możliwa jest budowa wokół marki środowiska konsumentów. (...)

Ocena artykułu:
Content marketing, współczesny poradnik po marketingu treści

Autor

Szukasz rozwiązań marketingowych dla Twojego biznesu?

Nasi eksperci przygotują najlepszą strategię i pomogą zwiększyć Twoją sprzedaż.

kontakt // ideoforce.pl