Experiential marketing, czyli jak ważne są doświadczenia konsumenta

Obecnie skuteczność tradycyjnych form reklamy coraz bardziej maleje, w związku z czym nie zapewniają one oczekiwanych rezultatów. Powoduje to konieczność ciągłego poszukiwania nowych metod marketingowych, dostosowanych do nowej rzeczywistości.
7 kwietnia 2015

Tradycyjna komunikacja marketingowa

Konsumenci nieustannie są „atakowani” różnymi komunikatami rozpowszechnianymi za pośrednictwem wielu kanałów, w tym Internetu. Jednak ze względu na małą wartość tych komunikatów, ich odbiorcy przyjmą wobec nich obojętną postawę. Aby więc zwrócić uwagę konsumenta, konieczne jest stosowanie nowych metod marketingowych, które będą mocniej niż dotychczasowe oddziaływać na emocje i zmysły grupy docelowej.

Współczesny świadomy konsument

Warto podkreślić, że współczesny konsument jest bardziej świadomy, w związku z czym negatywnie postrzega tradycyjne rodzaje komunikacji marketingowej, oczekując interakcji z marką, jej usługami i produktami, ale też z innymi odbiorcami należącymi do grupy docelowej. Nie ufając treściom zawartym w tradycyjnej reklamie, podejmuje często samodzielne starania w celu odnalezienia potrzebnych informacji. Podjęcie decyzji zakupowej poprzedza zazwyczaj rzetelna weryfikacja, która polega na:

  • analizie źródeł internetowych,
  • sprawdzaniu rekomendacji (przyjaciół, ale i innych członków grupy docelowej).

Współczesny konsument jest nie tylko świadomy, ale też zaangażowany, stąd jego większe niż dotychczas oczekiwania, stąd też potrzeba wspomnianej interakcji. Dlatego też podejmowane przez firmy działania marketingowe muszą być bardziej złożone.

Marketing doświadczeń

Nowa rzeczywistość powoduje, że firmy sięgają po rodzaje komunikacji marketingowej, umożliwiające nawiązanie tej interakcji, a w efekcie przyciągnięcie klienta i zyskanie jego lojalności. Metodą odpowiadającą specyfice współczesnego marketingu jest tzw. experiential marketing, nazywany również marketingiem doświadczeń, marketingiem doznań i tryvertising. Jest to technika znana już od kilku lat. Jednak szczególne znaczenie zyskała w ostatnim czasie, w związku ze zmianami jakie zaszły w środowisku marketingu i świadomości konsumentów.

Celem marketingu doświadczeń jest wywołanie u konsumenta unikalnych doznań, zapewnienie mu doświadczeń z marką. Aby to osiągnąć:

  • konsument jest angażowany w działania marketingowe,
  • u konsumenta są wywoływane pozytywne emocje związane z marką (jej produktami i usługami).

W ten sposób tworzone są relacje między marką a konsumentem, których efektem jest zaufanie i lojalność klienta, a w konsekwencji wzrost sprzedaży. Jednak należy podkreślić, że konsument sam decyduje, czy chce stać się uczestnikiem akcji realizowanej z wykorzystaniem experiential marketingu.

Zakup pod wpływem emocji

Konsumenci bardzo często podejmują decyzję zakupową pod wpływem emocji. Dlatego też marketing doświadczeń polega przede wszystkim na dostarczaniu doznań związanych z określonymi produktami lub usługami. Nie ma tu miejsca na tradycyjne komunikaty reklamowe, które dla konsumenta są często bezwartościowym, jednostronnym przekazem. Aby wpłynąć na emocje konsumenta, trzeba oddziaływać na wszystkie jego zmysły, co prowadzi do wywołania unikalnego wrażenia związanego z produktem lub usługą. Tym samym marketing doświadczeń musi:

  • koncentrować się na doświadczeniach konsumenta,
  • opierać się na interakcjach między konsumentem a marką,
  • mieć charakter kreatywnej kampanii,
  • być autentyczną formą przekazu.

Skuteczność marketingu doświadczeń zależy od znajomości klienta, z myślą o którym przygotowuje się komunikację. W związku z tym jest to metoda wymagająca, ale jednocześnie przynosząca niewątpliwe korzyści.

praca przy laptopie

Autor

Podobne wpisy

Badania i pomiar efektów w public relations

10 marca 2015
Badania i pomiar efektów w public relations, Rok wydania: 2010, Autor: Wojciech Szymański

Skuteczny naming. Jak nazwać firmę, aby odnieść biznesowy sukces?

27 lutego 2015
Aby wymyślić naprawdę dobrą nazwę, czasami trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Jednak czas to nie jedyny aspekt istotny w tym złożonym procesie twórczym, od którego efektu często zależy sukces firmy. Na skuteczny naming składa się kilka ważnych zasad.
kontakt // ideoforce.pl