Na co dzień prowadzi kampanie reklamowe w takich systemach reklamowych jak Google Ads, Meta Ads oraz LinkedIn Ads.

Interesuje się digital marketingiem i analityką internetową, szczególnie w kontekście branży e-commerce.

Posiada certyfikat DIMAQ Professional oraz rozwija swoje kompetencje na studiach podyplomowych z User Experience & Business Design.

Kinga Szudy
Kinga Szudy
Online Advertising Specialist
Napisz do mnie
Wszystkie wpisy autora