Budowanie wizerunku

Każda marka chce być postrzegana przez klientów jako ta wyjątkowa, godna zaufania, interesująca. Budowanie wizerunku powinno być więc nieustanną pracą, bo dotyczy też produktów i relacji z klientami.

Bezplatna konsultacja
Joanna Tymowicz
Joanna Tymowicz
Client Service Director
 • tel. 782 387 793

Wizerunek marki lub firmy to jej obraz kreowany w świadomości odbiorców, mający wywoływać określone skojarzenia i emocje oraz wyróżniać ją na tle konkurencji. Budowanie wizerunku jest dziś wyzwaniem, ale szereg narzędzi marketingowych dostarcza możliwości, które pozwalają kreować przekaz zgodny z wizją marki.

Jak budować wizerunek?

Budowanie wizerunku zarówno marki, jak i firmy, to proces wieloetapowy, wielopłaszczyznowy, o charakterze strategicznym. Składa się na niego wiele elementów takich jak, chociażby system wartości, misje i cele, język komunikacji czy system identyfikacji wizualnej. Wszystkie te elementy mają za zadanie wyróżnić firmę na tle konkurencji, podkreślić jej wyjątkowość,  przekonać do siebie potencjalnych klientów, a obecnych utwierdzić w tym, że zaufali właściwej firmie.

Efektem procesu brandingowego jest swego rodzaju wyobrażenie, które będzie komunikowane w otoczeniu firmy, aby docelowo wywoływać konkretne skojarzenia i emocje oraz zwiększyć rozpoznawalność marki. Budowanie wizerunku wiąże się też z wyborem narzędzi marketingowych, które pozwolą dotrzeć do klientów i pomogą wpływać na ich myślenie o marce. 

Audyt marki

Opracowanie strategii employer brandingowej zawsze poprzedza dogłębna analiza sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej marki. Bazujemy na modelu PEST, w którym uwzględnia się otoczenie polityczne, ekonomiczne, socjokulturowe i technologiczne. Bierzemy pod uwagę bieżące położenie marki oraz prognozy dla lokalnego rynku za rok, dwa czy pięć lat.

Analizujemy, co wpływa na kandydatów na pracowników oraz ich motywację. Sprawdzamy, jak pozycjonuje się marka na tle konkurencji, czym się wyróżnia. Tworzymy EVP (Employer Value Proposition), czyli pakiet korzyści materialnych i emocjonalnych związanych z podjęciem pracy, które zachęcają kandydatów do aplikowania na dostępne wakaty, a aktualnych pracowników powstrzymują przed zmianą pracy. Rekomendujemy zmiany i wskazujemy kluczowe czynniki wpływające na wizerunek firmy.

Nasza wizja marketingu

Marketing to szereg działań składających się na proces oferowania produktów (usług) o określonej wartości dla odbiorców. Należy pamiętać, że osoby i instytucje podejmują ogromną liczbę działań, które można określić mianem marketingu. Robią to zarówno online, jak i offline. Co więcej, część działań realizują nieoficjalnie. Zaplanowane działania marketingowe to nic innego, jak strategia, której celem jest dotarcie do możliwie największej grupy odbiorców (w istocie będących klientami, również potencjalnymi, zainteresowanymi oferowaną rzeczą). W ramach działań marketingowych stosowanych jest wiele technik i narzędzi ułatwiających realizację celów wpisanych w strategię. Marketing to w istocie forma komunikacji rynkowej między firmą a grupą docelową, w ramach której tworzone są odpowiednie do niej komunikaty (treści) dystrybuowane właściwymi kanałami. Ważną częścią działań marketingowych jest analiza efektów, na podstawie której dokonywane są modyfikacje w strategii biznesowej.

Wraz z rozwojem internetu i związanych z nim technologii część działań marketingowych została przeniesiona do sieci. W ten sposób powstał marketing internetowy nazywany również e-marketingiem, który sprowadza się do zwiększania widoczności marki w sieci. Składają się na niego: content marketing, video marketing, kampanie e-mailingowe, działania w mediach społecznościowych, marketing szeptany, marketing wirusowy, współpraca z blogosferą, remarketing, kampanie linków sponsorowanych SEM (Google Ads), reklama internetowa (bannery), SEO, a nawet e-PR.

Warto podkreślić różnicę między e-marketingiem a marketingiem w tradycyjnej formie. Tkwi ona przede wszystkim w rodzaju komunikacji, która w środowisku internetu przybiera formę dwustronną. Zatem nie tylko firma udostępnia w sieci komunikaty, czynią to również odbiorcy, którzy wyrażają swoje opinie w komentarzach czy postach, udostępniają pozyskane materiały o firmie i jej ofercie, rozpowszechniają wszystkie uzyskane informacje. Internet tworzy więc przestrzeń do dyskusji dla marki i jej odbiorców, której w marketingu offline nigdy nie było i wciąż nie ma zbyt wiele.

Zdbamy o Twój wizerunek w sieci!

Budujemy rozpoznawalność

Słowa kreują rzeczywistość. Użyte w różnych kontekstach znaczą zupełnie coś innego i wywołują odmienne emocje, dlatego każda zaproponowana nazwa przechodzi ścisły proces selekcji i analizy, podczas której określamy wszystkie jej pozytywne konotacje.

Nazwa jest jak imię, trwale przylega do właściciela i powinna być unikatowa. Wszystkie nasze propozycje weryfikujemy pod kątem oryginalności i sprawdzamy ich dostępność w bazach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Ścisła współpraca w tym względzie daje gwarancje prawne, zapewniające bezpieczne użycie hasła zarówno w Polsce, jak i za granicą. Formalne aspekty nazwy to jednak nie koniec. Każda nasza propozycja przechodzi proces analizy pod względem marketingowym i językowym, które pozwalają jeszcze dokładniej ocenić jej potencjał i pomagają podjąć decyzje o koniecznych zabiegach wizerunkowych.

Naming

Nazwa odzwierciedla specyficzne właściwości marki i identyfikuje ją w nieustannym szumie medialnym. Rola, jaką pełni, sprawia, że do jej kreacji należy przyłożyć odpowiednią wagę i poświęcić czas. Zrobimy to za Ciebie! Świadczymy usługi z zakresu kreacji oryginalnych i przykuwających uwagę odbiorcy haseł, sloganów reklamowych, nazw produktowych.

Naming to proces, który za każdym razem przebiega odmiennie. Mimo specyfiki poszczególnych realizacji można jednak wyróżnić kilka etapów, zapewniających sukces działania.

Stworzenie dobrego sloganu wymaga odpowiedniego podejścia uwzględniającego cele, specyfikę firmy i jej profil wizerunkowy, a sam proces kreacji jest złożony i wymaga czasu oraz umiejętności kreatywnych. Realizację każdego zlecenia rozpoczynamy analizą marketingową, która ma za zadanie wskazać reprezentacyjne cechy marki i szanse jej rozwoju. Jej wyniki wyznaczają ogólne ramy i pola znaczeń, w którym powinna funkcjonować przyszła nazwa. Powstałe w ten sposób propozycje wraz z objaśnieniami przedstawiamy klientowi, do którego należy ostateczna decyzja o ich implementacji bądź odrzuceniu.

Budowanie doświadczenia marki

Marka stanowi sumę pewnych doświadczeń. Jeszcze kilka lat temu najważniejszy był bezpośredni kontakt, który sprowadzał się do jakości obsługi, jakości produktu i ceny, wystarczyło też tylko to, co marka sama o sobie mówi. Teraz to szereg czynników składających się na kompleksowe doświadczenie publiczności, wśród których znaczące miejsce zajmuje content marketing lecz nie tylko. Aby zbudować markę, której chcesz, zadbaj o doświadczenie z nią!

Należy określić każdy punkt spotkania się klienta z marką od etapu szukania, poprzez zakup i doświadczenie z tego procesu, a także kontakt po zakupie a następnie zdbać o każdy z nich. Projektując strategię wprowadzania produktu na rynek kluczowe dla nas jest, aby:

 • postawić odbiorcę w centrum,
 • zrozumieć potrzeby odbiorcy,
 • przygotować content (doświadczenie) służące określonym potrzebom odbiorcy,
 • odbierać informację zwrotną od odbiorcy,
 • na bieżąco dostosowywać działania do zmieniających się potrzeb odbiorcy.

Audyt wewnętrzny EB

Podczas analizy sytuacji wewnętrznej część godzin spędzamy w firmie naszego Klienta, poznając jej historię, wizję i misję. Nie mniej ważna jest struktura pracowników, panujące zasady oraz wewnętrzne procedury, a także realizowana polityka HR i programy wewnętrzne. W ten sposób poznajemy firmę i panującą w niej kulturę organizacyjną od środka. W tym celu organizujemy również wywiady indywidualne oraz warsztaty z pracownikami prowadzone przez zewnętrznego coacha, który na podstawie odpowiednio prowadzone narracji, jest w stanie wyciągnąć ciekawe spostrzeżenia po spotkaniu, których nie widzą pracodawcy, patrząc od środka organizacji. Tworzymy ankiety wśród pracowników, aby poznać ich opinie i preferencje. Równie ważny dla nas jest przegląd dostępnych już danych.

Podczas desk research sprawdzamy statystyki zatrudnienia, strukturę prawną zatrudnienia, wskaźniki absencji i rotacji. Pytamy o zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które zaszły w ostatnim czasie, plany rozwojowe firmy oraz aktualne zapotrzebowanie rekrutacyjne. Analizujemy również sposób prowadzenia procesów rekrutacyjnych, onboarding pracowników, modele wynagrodzeń, systemy motywacyjne, ścieżki awansów oraz sposób oceny pracownków. Weryfikujemy ankiety exit interview, aby poznać słabe punkty marki.

Odświeżanie wizerunku

Budowanie wizerunku w gruncie rzeczy nie jest procesem zamkniętym. Popularną praktyką pośród firm na całym świecie jest odnawianie go wraz z upływem czasu lub w określonych okolicznościach. Zmieniają się trendy, oczekiwania rynku oraz potrzeby klientów. Odświeżenie wizerunku (czyli z ang. rebranding) jest wyrazem nie tylko chęci pozostania atrakcyjną firmą dla odbiorców, ale i profesjonalizmu i umiejętności dopasowania się do rynkowych realiów.

Rebranding z reguły nie odrzuca zupełnie dotychczasowych elementów marki. Nadaje im wyłącznie nowy kształt i wymowę, dbając jednocześnie o spójność wizerunku. Jednak nawet jeśli zmiany dotyczą wyłącznie aspektów wizualnych marki (logotyp, kolorystykę itd.), nie jest to łatwe zadanie. Trzeba pamiętać, że obraz marki utrwala się w świadomości odbiorców przez całe lata. Zatem jakiekolwiek nieprzemyślane zmiany, mogą nie być jednoznacznie pozytywnie odbierane. Dlatego decydując się na odświeżenie wizerunku, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim reakcje własnych klientów.

Badania candidate experience

W ramach analizy candidate expierence przygotowujemy, promujemy oraz przeprowadzamy ankiety wśród grup osób, które miały bliższy kontakt z przedsiębiorstwem np. podczas procesu rekrutacyjnego lub dopiero interesują się pracą w firmie. Do takich informacji możemy dotrzeć, współpracując ściśle z działem HR, tak aby w sposób bezpieczny przetwarzać dane kandydatów.

Ponadto przeprowadzamy badania użyteczności formularzy aplikacyjnych, zakładek z ofertami pracy, jak i całych serwisów dedykowanych karierze. Jako agencja e-marketingowa doskonale zdajemy sobie sprawę, że zbytnio skomplikowana strona i nieczytelna struktura może skutecznie zniechęcić kandydatów do aplikowania. Umożliwia to badanie doświadczeń użytkowników, których zachowanie na stronie jest nagrywane i analizowane poprzez specjalistę UX/UI. Sprawdzamy, które oferty najlepiej konwertują oraz z jakich kanałów pochodzą kandydaci. To wszystko, dzięki zainstalowanym na stronie statystyków Google Analytics i umiejętności odpowiedniego wdrożenia śledzenia celów w witrynie.

Branding

Co to jest branding? Branding to inaczej proces mający na celu budowanie świadomości marki. Polega na kreowaniu i utrwalaniu w pamięci konsumenta marki oraz pozytywnych cech z nią związanych. Celem strategii brandingowej jest stworzenie marki, która wyróżnia się swoimi produktami, sposobem komunikacji, obsługą.

W ramach brandingu zajmujemy się prowadzeniem badań marketingowych rynku, wymyślamy nazwę, projektujemy logo, tworzymy zestaw cech wyróżniających markę, hasła reklamowe, opracowujemy strategię komunikacji i sposoby na budowanie świadomości marki. Wszystko to jest spójne i charakterystyczne dla brandu, a dzięki temu klienci szybko kojarzą markę wśród wielu innych, mających podobną ofertę.

Dobrze przeprowadzony branding wpływa na rozwój marki. Badania marketingowe będące częścią większego procesu, są potrzebne do optymalnego zaplanowania kampanii reklamowych. Z kolei badania rynku są pokazują, jakie działania firma powinna podejmować i jak się komunikować, by wyróżnić się na tle konkurencji. Z racji tego, że branding jest etapem tworzenia tożsamości i odrębności marki oraz budowania jej unikalnej pozycji na tle innych marek, celem naszych działań jest stworzenie wyróżniającego wizerunku marki.

Rebranding i odświeżenie marki

Rebranding polega na zmianie postrzegania danej marki przez konsumenta, nadanie jej w oczach konsumenta innych niż do tej pory cech. Działania jakie realizujemy w ramach rebrandingu są niejako rewolucją gdyż ilość i szybkość wprowadzania zmian wokół marki jest na wysokim poziomie. Rebranding jest bowiem całkowitą zmianą pozycjonowania i strategii marki. W ramach rebrandingu badamy status smarki, sprawdzamy jak daje sobie radę na rynku, analizujemy jej substututy na rynku i na tej podstawie przygotowujemy plan zmian.

Rebranding jest potrzebny, jeśli marka przyciąga niewłaściwych klientów, marka nie zaspokaja potrzeb swoich klientów, a obietnica marki nie jest zgodna z zasadami funkcjonowania firmy. Powinno się go zrobić również, jeśli rozwój biznesowy firmy spowolnił, a logo i wygląd są przestarzałe (w tym przypadku może wystarczyć tylko odświeżenie marki). Często rebranding jest też nieodzowny przy fuzjach, przejęciach oraz internacjonalizacji. Wszystkie firmy i marki muszą pracować nad swoim wizerunkiem w intrenecie i komunikacją z klientami. Warto mieć również świadomość, że cyfrowa transformacja sprawia, że ​​firmy z niektórych branż muszą szczególną uwagę poświęcić swojej marce.

Odświeżenie marki związane jest z rozwojem rynku, rozwojem produktu bądź usługi i generalnie dostosowaniem do zmieniających się warunków zewnętrznych. Często takie odświeżenie ogranicza się do liftingu loga, przebudowy strony internetowej, zmianie sposobu komunikacji np. w mediach społecznościowych,

Projektowanie identyfikacji wizualnej

W komunikacji ważne są nie tylko słowa, ale także elementy wizualne, które towarzyszą prowadzonej narracji. W Ideo Force tworzymy identyfikację, która jest czymś więcej niż estetycznym dodatkiem, zaś stanowi element komunikacyjny, który odzwierciedla wartości przedsiębiorstwa. Zajmujemy się przygotowaniem Key Visuali, banerów, layoutów ogłoszeń, ulotek, prezentacji czy filmów rekrutacyjnych. Posiadamy własny dział kreacji i grafiki, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym potrzebom klientów.

Każde zlecenie poprzedzamy wnikliwą analizą sytuacji komunikacyjnej marki oraz zapoznajemy się z jej wartościami, aby na tej podstawie stworzyć identyfikację, która jest wypadkową atrakcyjnej, zgodnej ze współczesnymi trendami, linii estetycznej oraz charakteru przedsiębiorstwa.

Najczęstsze pytania

Jak dbać o wizerunek marki w internecie?

To, jak jesteśmy postrzegani w internecie, ma spore znaczenie dla naszej marki. Chcąc zadbać o to, aby jej wizerunek był możliwie najbardziej pozytywny, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

 • Musimy określić grupę docelową, do której następnie skierujemy nasze działania.
 • Powinniśmy przygotować atrakcyjne, interesujące treści, które będą stanowić podstawę naszej komunikacji z konsumentami. Warto zadbać o jakość tych materiałów, ponieważ e-marketing, w przeciwieństwie do marketingu tradycyjnego działa w dwie strony - nie tylko my komunikujemy coś naszym odbiorcom, oni również komunikują coś nam, ponieważ mają możliwość komentowania, udostępniania i reagowania na publikowane przez nas treści. Jest to aspekt, o którym należy stale pamiętać.
 • Zadbajmy o utrzymywanie dialogu z konsumentami. Starajmy się możliwie jak najszybciej udzielać odpowiedzi na ich komentarze i wiadomości i zachowywać profesjonalizm w rozmowie z odbiorcami.
 • Analizujmy efekty naszych działań. Sprawdzajmy, co przynosi nam zyski, a co okazuje się nieskuteczne i na tej podstawie na bieżąco modyfikujmy i ulepszajmy naszą strategię kreowania marki w internecie.
Co to jest rebranding?

Rebranding to inaczej odświeżenie wizerunku naszej marki. Musimy pamiętać, że raz zbudowany przez nas obraz firmy wcale nie musi pozostać bez zmian do samego końca. Chcąc być atrakcyjnym dla naszych klientów, powinniśmy świadomie podążać za zmieniającym się światem - nowymi trendami i wymaganiami społeczności zgromadzonej wokół naszej działalności. Właśnie do tego służy rebranding.

Nie musimy zmieniać wszystkiego. Działania związane z rebrandingiem powinny być dobrze przemyślane i zaplanowane, ponieważ nasi odbiorcy są już w pewien sposób przyzwyczajeni i przywiązani do obrazu marki, który utrwaliliśmy w ich pamięci. Chcąc wprowadzać tego typu zmiany, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, jak są one odbierane przez naszych klientów.

Często odświeżenie wizerunku sprowadza się do zmian wizualnych, takich jak nowe logo, inna kolorystyka itd. Jednak nawet wtedy musimy działać z głową - z pozoru niewielkie zmiany mogą spotkać się z różnymi opiniami. Ich monitorowanie pozwoli nam ustalić, czy zmierzamy w dobrym kierunku, a nasze pomysły są wartościowe.

Jak kreować wizerunek marki?

Wszyscy chcemy, aby nasza marka odniosła sukces na rynku. W tym celu powinniśmy zadbać o branding, czyli kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku naszej firmy w pamięci klientów. Musimy zadbać o to, aby nasze mocne strony zostały zauważone i zapamiętane przez konsumentów. To sprawi, że nasza firma wyróżni się na tle konkurencji. Korzyściami płynącymi z brandingu jest zwiększenie zarówno szans na dalszy rozwój, jak i elastyczności cenowej.

Działania podejmowane w ramach kreowania marki obejmują wiele rzeczy, m.in.:

 • analizę i badania rynku, które są niezbędne, aby określić jakie działania warto podejmować i jak się komunikować, aby nie zniknąć pośród konkurencyjnych firm,
 • dostosowanie szaty graficznej do charakteru firmy (zaprojektowanie loga, ustalenie kolorów wiodących itd.),
 • przeprowadzanie badań marketingowych, w celu opracowania optymalnych kampanii reklamowych dla naszej firmy,
 • opracowanie zestawu cech charakterystycznych dla naszej marki,
 • wymyślenie nazwy, która zapadnie w pamięć konsumentów i doskonale odda charakter naszej działalności,
 • zaprojektowanie strategii komunikacji z otoczeniem.

Wszystkie te elementy prowadzą do zakorzenienia się określonego obrazu naszej marki w świadomości klientów.

Ile trwa budowanie wizerunku w sieci?

Budowanie wizerunku w sieci to proces wieloetapowy, wymagający pełnego zaangażowania. Nie da się jednoznacznie określić, jak długo powinien trwać. Konieczne jest określenie celu, dokonanie analizy rynku i obserwacja działań konkurencji, aby następnie móc opracować strategię działania.

Branding nie jest zamkniętym procesem, dlatego trudno określić, kiedy następuje jego koniec. Wraz z upływającym czasem zmieniają się trendy oraz potrzeby naszych odbiorców. Musimy więc zawsze być gotowi i otwarci na zmiany, dzięki którym nasza marka będzie atrakcyjna dla konsumentów, pomimo zmieniającego się świata. Decydując się na rebranding, poniekąd wydłużamy proces budowania wizerunku w sieci.

Możemy więc uznać, że tak naprawdę są to działania, które trwają przez cały czas istnienia marki w internecie - nawet jeśli uda się nam wytworzyć zespół cech, z którymi konsumenci będą nas kojarzyć, to nadal powinniśmy dbać o podtrzymywanie tego obrazu w ich świadomości poprzez publikowanie wartościowych treści oraz utrzymywanie dialogu z odbiorcami.

Jakie są popularne narzędzia do budowania wizerunku firmy w internecie?

Chcąc sprawić, aby marka była rozpoznawalna w sieci, musimy przemyśleć jakie narzędzia zapewnią nam najlepsze efekty. Możemy łączyć ze sobą różne opcje, takie jak:

 • Content marketing - tworzenie treści oraz utrzymywanie dialogu z odbiorcami, w celu poznania ich potrzeb oraz dostarczania im ciekawych, wartościowych materiałów. Może przyjmować różne formy, np.:
  • video marketingu
  • tworzenia e-booków
  • artykuły sponsorowane
  • blogi firmowe
 • Pozycjonowanie stron internetowych (usługi SEO) - to działania, których celem jest sprawienie, aby po wpisaniu określonej frazy w okienku wyszukiwania, dana strona internetowa była widoczna na pierwszej stronie wyników w wyszukiwarce.
 • Prowadzenie social media - dobrze prowadzone profile marki mogą mieć znaczący wpływ na jej wizerunek oraz to, jak wyglądamy w oczach konsumentów.
 • Facebook Ads - to system reklamowy Facebooka, który umożliwia dotarcie z kampanią reklamową nie tylko do użytkowników Facebooka, ale również do osób korzystających z Messengera i Instagrama.
 • Google Display Network - jest alternatywą dla zakupu powierzchni reklamowych, poprzez prezentowanie reklam w formie banerów.

 

Klienci o nas

Kanały social media są idealnym polem do działań employer brandingowych. Na profilach marki pokazują swoją kulturę organizacyjną, prezentują sylwetki pracowników, celebrują wspólnie sukcesy oraz zachęcają do szybkiej interakcji z potencjalnym pracodawcą.
Indeks satysfakcji wśród badanych pracowników pozwala w sposób prosty zobrazować nastroje w firmie. Dzięki analizie odpowiedzi możliwa jest typologizacja pracowników ze względu na ich zadowolenie z pracy oraz przywiązanie do firmy.
Strona internetowa jest najważniejszym kanałem dystrybucji content marketingu, a dla firmy stanowi miejsce, w którym mówi o swojej ofercie, zamieszcza aktualne informacje o działalności i dane kontaktowe.
W dobie komunikatorów i połączeń telefonicznych oraz dostępu do informacji wciąż ogromne znaczenie w komunikacji klientami ma newsletter. Tworzymy newslettery na podstawie przemyślanego szablonu.
Kreujemy wizerunek zewnętrzny poprzez intensywne działania w Internecie wykorzystując w tym celu serwisy social media, content marketing oraz video marketing. Realizujemy niestandardowe rozwiązania: grywalizacje, konkursy itd.
Dzięki ścisłej współpracy z Ideo nasza oferta obejmuje również opracowywanie i wdrażanie dedykowanych narzędzi do internal brandingu. Układamy procesy przekazywania tożsamości marki, wartości i wizji pracownikom.
Przeprowadzamy audyty i warsztaty wewnętrze, które są podstawą do zbudowania strategii EB. Badamy również postrzeganie marki pracodawcy na rynku. Analizujemy konkurencję, sprawdzamy ich ofertę i komunikację.
Doradzamy w wyborze kanałów komunikacji, narzędzi i rozwiązań informatycznych. Usprawniamy istniejące rozwiązania i tworzymy nowe
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.