Strategie e-marketingowe

Każda marka ma własną historię do opowiedzenia i potrzeby do zrealizowania. Zwiększanie sprzedaży, konwersja, ruch na stronie, budowanie wizerunku i świadomości marki – to tylko niektóre z nich, ale wszystkie potrzebują strategii e-marketingowej.

Bezplatna konsultacja
Daniel Kazanecki
Daniel Kazanecki
Creative and Content Manager
 • 697 258 148

Współczesny marketing, zarówno ten online, jak i offline wymaga odpowiedniego planowania. Strategie e-marketingowe pozwalają realizować działania opierające się na jasno określonych celach (np. podwojenie sprzedaży w ciągu roku), właściwych narzędziach promocji, komunikacji z klientami czy analizie rynku i możliwości firmy.

Planuj z wyprzedzeniem

Elastyczność w podejmowaniu decyzji i szybka adaptacja do nowych okoliczności jest niezbędna w biznesie. Jednak elastyczność i sprawne reagowanie na zmiany może okazać się niewystarczające. Firma potrzebuje solidnej podstawy w postaci planu, wyznaczenia celów oraz metod weryfikujących skuteczność podjętych działań. Taką rolę spełnia właśnie strategia marketingowa, która razem z firmową księgą znaku i biznesplanem, powinny stanowić jedne z najważniejszych dokumentów w każdej organizacji.

Interaktywny rynek zaczyna dominować nad klasycznymi mediami. Firma, która działa w Internecie i chce robić to skutecznie, a więc realizować swoje cele marketingowe i sprzedażowe, powinna mieć strategię. Strategie e-marketingowe dotyczą zarówno firmy, w tym produktów, jak i jej otoczenia, czyli konkurencji i branży. Dzięki nim firma jest w stanie przewidzieć negatywne zdarzenia i wykorzystać nadarzające się okazje.

Jakie są cele strategii marketingowej?

Strategia e-marketingowa dostarcza ogromnych możliwości promocji, sprzedaży i budowania wizerunku, dlatego prowadzone w nim działania nie mogą być chaotyczne. Przygotowanie takiego dokumentu zawsze warto powierzyć specjalistom, którzy na co dzień opiekują się markami w sieci. Świetnie znają sieciowe narzędzia, mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz rozeznanie w aktualnych trendach. Celem strategii marketingowej jest odpowiedź na pytanie: jakie cele chcemy osiągnąć w firmie oraz jakie działania należy podjąć, by je osiągnąć. Chociaż głównym celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków, pośrednie działania, dzięki którym można to osiągnąć, są kwestiami indywidualnymi. Podobnie będzie z ich realizacją – ścieżka każdej firmy powinna zostać wytyczona zgodnie z jej potrzebami, możliwościami oraz specyfiką branży.

Celem pośrednim może być np. zwiększenie ruchu na stronie, poprawa wizerunku firmy czy budowanie świadomości marki. Swoje działania można skupić na penetracji dotychczasowego rynku i zwiększaniu zysków dzięki obecnym na nim produktów, wejściu na nowe rynki, czy też wprowadzaniu nowego produktu.

Powstanie strategii marketingowej powinna poprzedzać dogłębna analiza potrzeb, słabych i mocnych stron danej firmy. Przyda się także znajomość działań podejmowanych przez konkurencję, do których można się odnieść wyznaczając własne cele i tworząc swoją strategię marketingową.

Przygotujemy dla Ciebie idealną
strategię e-marketingową!

Podglądaj konkurencję i analizuj

Konkurencja – nie tylko ta bezpośrednia, ale i dalsza – zawsze jest źródłem wartościowych danych. Znajomość prowadzonych przez nią działań, pozwala modyfikować własną aktywność tak, aby budować przewagę rynkową.

Współczesna rzeczywistość dostarcza licznych narzędzi pozwalających monitorować i analizować firmy w sieci. Dla naszych klientów przeprowadzamy zarówno jednorazowe analizy marketingowe, jak i regularne, okresowe raportowanie, pozwalające na obserwację zmian zachodzących w ich biznesowym otoczeniu.

Obserwuj rynek

Dobra strategia nie może powstać ani istnieć bez odpowiedniego kontekstu. Jej stworzenie wymaga zatem znajomości nie tylko aktualnych trendów oraz licznych narzędzi promocyjnych, ale także samego klienta i branży.

Dlatego każdy projekt zaczynamy od poznania jego specyfiki – potrzeb, możliwości i uwarunkowań. Staramy się zrozumieć, jak działają i myślą jego klienci, aby wiedzieć jak do nich skutecznie dotrzeć. W ten sposób gromadzimy stopniowo coraz więcej informacji, które pozwalają nakreślić zastaną rzeczywistość. Dopiero kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentu strategicznego.

Elementy naszych strategii

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru strategii e-marketingowej. Taki dokument jest za każdym razem przygotowywany indywidualnie dla każdego klienta. Poszczególne elementy dopasowuje się do jego potrzeb, oczekiwań i specyfiki.

Z reguły pośród segmentów opracowywanych w strategii znajdują się:

 • analiza marketingowa konkurencji,
 • opis grup docelowych,
 • określenie punktów styczności klienta z marką,
 • strategia i język komunikacji marki,
 • opis narzędzi promocji,
 • strategia działań marketingowych w poszczególnych kanałach,
 • harmonogram działań promocyjnych,
 • sposoby realizacji celów wizerunkowych, komunikacyjnych, informacyjnych i sprzedażowych.

Zastanawiasz się co jeszcze możesz zrobić, by podnieść efektywność funkcjonowania Twojej firmy? Poznaj ofertę Ideo Software House, w zakresie profesjonalnych systemów IT, które usprawniają i optymalizują pracę każdej organizacji.


Dlaczego warto?

 • Współczesny marketing, tak jak i podejmowanie decyzji biznesowych, wymagają połączenia elastyczności i szybkości reakcji z uprzednio opracowanym planem działań – w ten sposób możliwe jest dopasowanie do zmieniających się warunków rynkowych, a jednocześnie zachowanie konsekwencji działań.
 • Kompleksowa strategia e-marketingowa dokonuje analizy konkurencji, porządkuje informacje o grupach docelowych oraz wyznacza najważniejsze cele marketingowe oraz wskazuje na odpowiednie ścieżki ich osiągnięcia.
 • Dokument strategiczny stanowi swego rodzaju przewodnik po rynku interaktywnym, ułatwiaja i systematyzuje prace marketingowców.
 • Strategia obejmująca charakterystykę komunikacji marki wyznacza podstawowe zasady dotyczące stosowanego języka, konstruowania przekazów marketingowych i prowadzenia dialogu z odbiorcami; stosowanie się do wytycznych umacnia wizerunek marki i jej rozpoznawalność w świadomości klientów.
 • Bez względu na to, kto odpowiada za promocję marki, otrzymuje w strategii e-marketingowej wytyczne, pozwalające na zachowanie spójnej komunikacji oraz budowanie jednolitego, a przez to wiarygodnego wizerunku firmy.
 • Monitoring bliższej i dalszej konkurencji stanowi źródło cennych informacji oraz inspiracji dla własnych działań, pomaga podejmować właściwe decyzje biznesowe i oceniać własną aktywność marketingową w szerszej, bardziej obiektywnej skali.
 • Obserwacja rynku pozwala wcześnie zauważyć zmianę natężenia aktywności konkurencyjnych firm i dzięki temu podjąć odpowiednie działania.

Co warto wiedzieć o strategii

Jak stworzyć skuteczną strategię marketingową?

Skuteczna strategia marketingowa to taka, która jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa przy równoczesnym uwzględnieniu zmian zachodzących na rynku. Należy więc zacząć od analizy specyfiki branży i konkurencji, zachowań klientów firmy i aktualnych trendów. Na tej podstawie można dobrać odpowiednie narzędzia i kanały komunikacji, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele. Mając tak przygotowany grunt można zacząć przygotowywać strategię. Złożoność rynku e-commerce sprawia, że działania marketingowe, by przyniosły oczekiwane efekty, muszą być skrupulatnie zaplanowane. Dzięki temu z łatwością można wykluczyć te, które nie przynoszą rezultatów i skupić się na tych obszarach, które zbliżają Cię do osiągnięcia celów. Co istotne, by strategia marketingowa była skuteczna, należy ją optymalizować w czasie i na bieżąco analizować. Sztywne trzymanie się pierwotnie uzgodnionego planu może obniżyć efektywność strategii, gdy na rynku i w społeczeństwie pojawiają się zmiany, których nie można przewidzieć.

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa jest dokumentem, który powinien znaleźć się w każdym przedsiębiorstwie. Zawiera w sobie elementy działań marketingowych, zarówno tych krótko, jak i długoterminowych budujących świadomość marki na rynku, co przekłada się zyski. To swojego rodzaju przewodnik dla marketingowców ułatwiający im dążenie do ważnych dla marki celów. Profesjonalnie przygotowana obejmuje również sposoby działania podczas sytuacji kryzysowych: problemy, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji działań marketingowych oraz procedury postępowania i przeciwdziałania eskalacji zaistniałych problemów. Strategia marketingowa powinna być traktowana jako integralna część planu rozwoju przedsiębiorstwa, a także być zgodna z misją firmy. Dokument należy przygotować w taki sposób, by osoby realizujące strategię mogły zapoznać się z zasadami dotyczącymi języka stosowanego w komunikacji z odbiorcami oraz poznały wytyczne, które pozwolą na budowanie jednolitego wizerunku firmy oraz spójnej komunikacji, bez względu na kanał.

Jak wybrać najlepszą strategię marketingową?

Strategia marketingowa powinna być przede wszystkim możliwa do zrealizowana w określonym czasie oraz dostosowana do możliwości firmy. Zupełnie inne cele będą towarzyszyły przedsiębiorstwu, które cieszy się dużą popularnością i jest znana w całym kraju (lub nawet na świecie), a inne takiej, która dopiero wchodzi na rynek. Strategia marketingowa powinna uwzględniać budżet oraz realną ocenę działań możliwych do wykonania w danym budżecie. Przykładowo, jeżeli dopiero wchodzisz na rynek, w pierwszym etapie strategii lepiej skupić się na zbudowaniu świadomości marki wśród odbiorców – nie zaczniesz sprzedawać swoich usług czy produktów, gdy nikt nie wie o istnieniu Twojej firmy. Najlepsza strategia marketingowa bierze pod uwagę wszystkie zależności między rynkiem a branżą, w której działasz, Twoją konkurencję, klientów i działania, jakie należy podjąć, by rozwijać swój biznes. Skupia się tym, czym dysponujesz w tej chwili, jak to wykorzystać i co możesz osiągnąć w ciągu najbliższych lat.

Jakie są koszty przygotowania planów i strategii marketingowej?

Koszt przygotowania planów i strategii marketingowej w znacznej mierze będzie zależny od budżetu, jakim dysponujesz. Jego wysokość nie powinna nadwyrężać budżetu przedsiębiorstwa. Wiele będzie zależało od sposobu realizacji Twoich planów. Zanim zlecisz przygotowanie strategii marketingowej profesjonalistom zastanów się, ile możesz wydać na działania promocyjne oraz rozłóż tę kwotę między działania tradycyjne (jeżeli świadczysz usługi również stacjonarnie, nie tylko online) i te prowadzone w Internecie. Przygotowując budżet reklamowy, warto również uwzględnić tzw. rezerwę, która w przypadku nieprzewidzianych, losowych sytuacji pozwoli kontynuować działania. Jeżeli nie jesteś w stanie określić, ile musisz wydać, poinformuj nas, jakie cele chcesz osiągnąć, a my podpowiemy Ci, jaki budżet przygotować. Przeprowadzimy dokładną analizę potencjału rynkowego oraz przedstawimy prognozę przychodów ze sprzedaży produktów lub usług. Pamiętaj, że stawiane cele powinny być realne do wykonania dla etapu rozwoju, na którym znajduje się Twoja firma.

Marketing w Internecie
Nawet 3,5 miliarda ludzi aktywnie korzysta z sieci, a każdy z nich może stać się klientem Twojej firmy. W osiągnięciu tego celu pomoże Ci dobrze zaprojektowana i wykonana strategia marketingowa oraz odpowiednio zaadresowana reklama firmy. Brzmi obiecująco? Zajmiemy się tym. Ideo Force to firma marketingowa z długoletnim doświadczeniem. Świadczone przez nas usługi marketingowe cechuje odpowiedzialność i indywidualne podejście do realizowanego zlecenia. Skontaktuj się z nami i sprawdźmy razem jaka strategia marketingowa będzie najlepsza dla Twojego przedsiębiorstwa.
Poproś o ofertę!
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.