Analityka internetowa

Wykorzystanie pełnego potencjału analityki pozwala przenieść biznes na jeszcze wyższy poziom efektywności. Działania  prowadzone na bazie danych, są gwarantem skuteczności i precyzji w sferze digital. Pomimo tego, że coraz częściej mówi się o pracy z danymi, to tylko niewielka cześć organizacji ma świadomość , że robi to poprawnie.

Bezplatna konsultacja
Mateusz Bober
Mateusz Bober
Senior UX / UI Designer, Team Leader
 • tel. 723 988 859

Analityka, czyli działaj w oparciu o dane

Dane stają się codziennością w kontekście prac digital marketingowych. Niestety tylko część osób jest pewna tego, że pracuje z danymi poprawnie, wykorzystując ich pełen potencjał.

Dobrze skalibrowany ekosystem analityczny to podstawa w drodze do budowy  przewag konkurencyjnych i maksymalizacji efektywności prowadzonych działań. Wspieramy w planowaniu, doborze narzędzi, zbieraniu, analizie oraz opowiadaniu historii, którą niosą za sobą dane. Skupiamy się na pozyskaniu informacji, które do tej pory, często nie były dostępne,a których użycie pozwoli podejmować bardziej świadome i trafniejsze biznesowo decyzje.

Zapewniamy holistyczne podejście, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co i dlaczego się dzieje oraz, w jakim stopniu dany problem powstrzymuje biznes przed uwolnieniem pełnego potencjału. Sformułowanie hipotez oraz rekomendacji, a następnie ich walidacja pozwala na implementację innowacyjnych rozwiązań, których wdrożenie  do tej pory nie było możliwe, ze względu na brak odpowiedniego podejścia do pracy z danymi.

Uniknij najpopularniejszych problemów analitycznych

Brak wykorzystania pełnego potencjału narzędzia
Brak odpowiedniej wiedzy na temat tego, w jaki sposób wykorzystać pełny potencjał narzędzia analitycznego, aby zwiększyć efektywność działań digital marketingowych i poprawić współczynnik konwersji na stronie.
Brak dostosowania analityki do potrzeb biznesu
Zastosowanie standardowej konfiguracji, która nie jest dostosowana do specyfiki biznesu, co prowadzi do trudności z wyciąganiem z danych wartościowych wniosków.
Rozproszenie danych po różnych narzędziach 
Rozproszenie danych o użytkownikach w różnych narzędziach i brak połączenia pomiędzy np. Google Analytics, CRM-em oraz silnikiem, na którym stoi strona.
Trudność z pozyskiwaniem insight’ów
Problem z identyfikacją problemów i formułowaniem hipotez, które można przekuć w  wartościowe rekomendacje, poprawiające współczynnik konwersji.

 

Korzyści wynikające z kompleksowego podejścia do analityki

Korzyści, które możemy uzyskać dzięki rzetelnemu podejściu do analityki, dotyczą różnych obszarów i mogą mieć różny stopień wpływu na Twój biznes, w zależności od tego, w jakim stopniu działania Twojej firmy, są prowadzone w oparciu o dane.

Poniżej najpopularniejsze korzyści, które zaobserwowaliśmy u naszych klientów:

 • Uzyskanie pełniejszych informacji o grupie docelowej, które pozwalają m.in. lepiej identyfikować potrzeby użytkowników, a co za tym idzie trafniej adresować działania reklamowe.
 • Poznanie momentów bólu użytkowników i zastosowanie rozwiązań, które pozwolą temu  przeciwdziałać.
 • Rozpoznanie wzorców zachowania użytkowników, co pozwala lepiej przewidywać ich działania w przyszłości.
 • Trafniejsza alokacja budżetów na poszczególne kanały pozyskiwania ruchu, dzięki wielowymiarowej ocenie ich wpływu na sprzedaż.
 • Identyfikacja „low hanging fruit”, czyli identyfikacja problemów, których poprawa względnie niskimi nakładami, pozwoli uzyskać relatywnie największe korzyści.
 • Szybsza reakcja na zachodzące zmiany na rynku.
 • Efektywniejsza alokacja nakładów na prace IT – budowa funkcjonalności i rozwiązań, które z większym prawdopodobieństwem przełożą się na korzyść biznesową.
 • Uzyskanie całościowego obrazu o użytkownikach dzięki integracji danych z różnych źródeł np. GA, CRM, sklep internetowy.
 • Budowa przewag nad konkurencją, zarówno w ujęciu operacyjnym, jak i strategicznym.

Analitycznie wsparliśmy marki, takie jak:

 

Obszary działań oraz narzędzia, które wykorzystujemy

Kompleksowo wspieramy firmy w zakresie analityki – od pozyskiwania danych, przez ich integrację i analizę, aż po wizualizację (dashboardy). Przed rozpoczęciem prac oceniamy aktualną sytuację oraz potrzeby, w nawiązaniu do których dobieramy odpowiednie metody działań.

Podczas prac wykorzystujemy m.in. poniższe narzędzia.

Dlaczego warto wybrać nas jako partnera od analityki?

Wyznajemy zasadę indywidualnego podejścia do każdego projektu, stawiamy na transparentność, wiedzę oraz wzajemne zrozumienie. Podczas prac poznajemy dokładnie specyfikę biznesu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostosować działania do potrzeb danego projektu, co pozwala przenieść analitykę na jeszcze wyższy poziom.

Na co możesz liczyć, podejmując współpracę z nami?

 • Wgłębimy się w specyfikę Twojego biznesu oraz problemy, których  doświadczasz.
 • Zaproponujemy plan działań dostosowany do Twoich potrzeb, dzięki czemu będzieć mieć pewność, że wyciśniemy maksimum korzyści z analityki.
 • Zastosujemy sprawdzone rozwiązania analityczne, które zostaną skalibrowane o stan i sytuację Twojego biznesu.
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie wykorzystania rozwiązań, które wykraczają poza standardowe narzędzie typu Google Analytics.
 • Zwiększysz świadomość oraz umiejętności związane z analityką w Twojej organizacji. Uzyskasz  dostęp do wiedzy, którą chętnie się dzielimy z Tobą oraz pracownikami w Twojej firmie.
 • Wspomożemy Cię nie tylko w konfiguracji analityki, ale co najważniejsze, również w analizie danych oraz formułowaniu rekomendacji dla dalszych działań.

Plan działań w zakresie analityki

Plan działań może się różnić w zależności od projektu, który realizujemy. Bazując jednak na naszym wieloletnim doświadczeniu, prace możemy zamknąć w następujących etapach:

1
Warsztaty analityczne
Podczas spotkania omawiamy m.in. stan aktualny, cele biznesowe oraz obszary krytyczne. Na tym etapie poznajemy specyfikę biznesu oraz pozyskujemy wiedzę, która pozwoli lepiej nakreślić nam plan dalszych działań.
2
Audyt
Analiza aktualnego stanu analityki w organizacji, w tymweryfikacja poprawności wdrożenia narzędzi, analiza stopnia wykorzystania danych w działaniach operacyjnych i strategicznych, identyfikacja niewykorzystanego potencjału pod kątem analityki.
3
Opracowanie roadmapy rozwoju analityki
Dokładnie zaplanowanie działań w oparciu o wcześniej pozyskane informacje i przeprowadzony audyt. Na tym etapie identyfikujemy czas oraz zasoby, które będą niezbędne do realizacji poszczególnych prac.
4
Konfiguracja i integracje
Postawienie ekosystemu analityki w tym, konfiguracja narzędzi, budowa pipeline’ów dashboradów oraz przygotowanie dokumentacji.
5
Warsztaty i szkolenia
Spotkania powdrożeniowe, podczasktórych podsumowujemy zrealizowane prace oraz wdrażamy pracowników w zaimplementowany ekosystem analityczny.

Zakres wdrożenia i produkty naszych prac

Realizując prace w zakresie analityki, skupiamy się na tym, aby efekty naszych prac stanowiły realną wartość dla Twojego biznesu. Zlecając nam działania w zakresie analityki, otrzymujesz:

 • Listę zidentyfikowanych problemów w Twoim ekosystemie analitycznym, które nie pozwalają Ci uwolnić pełnego potencjału biznesu.
 • Rekomendacje rozwiązań, bazujące na naszym wieloletnim doświadczeniu, które pozwolą ci wycisnąć maksymalną korzyść z analityki.
 • Listę KPI, pozwalającą na lepszy pomiar ekosystemu digital.
 • Dashboardy, które będą źródłem insightów, pozwalających Ci stale zwiększać efektywność działań.
 • Dokumentację dla programistów (w razie potrzeby).
 • Raport z przeprowadzonych prac.
 • Szkolenie dotyczące analizy danych i budowania na ich podstawie,  innowacyjnych rozwiązań.
 • Stałe wsparcie oraz konsulting, podczas trwania projektu.
Chcesz podejmować lepsze decyzje i zwiększyć zyski dzięki danym?  
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

Najczęstsze pytania

Co to jest analityka internetowa?

Analityka internetowa to inaczej zbieranie informacji na temat ruchu i użytkowników danej strony internetowej. W zależności od wyznaczonego celu, proces ten można podzielić na analitykę ilościową oraz analitykę jakościową.

Pierwsza z nich polega na scharakteryzowaniu użytkowników, którzy odwiedzają daną stronę www. Dzięki temu możliwe jest uporządkowanie wiedzy na temat odbiorców, wyciągnięcie odpowiednich wniosków oraz w przyszłości lepsze dopasowanie przekazu do zainteresowań odwiedzających. W związku z tym badaniu podlegają:

 • dane demograficzne – wiek, płeć, miejsce zamieszkania, kategorie zainteresowań,
 • źródła wizyt – medium, z którego korzysta odbiorca treści, wpisane słowo kluczowe,
 • przeglądana treść – strony docelowe, wejścia i wyjścia.

Z kolei analityka jakościowa pomaga odkryć schematy wzajemnych powiązań między użytkownikami strony internetowej, co jest niezbędne do skutecznej realizacji strategii marketingowej. W tym celu przeprowadza się badania użyteczności, testy A/B czy też ankiety.

Analityka internetowa jest kluczem do sukcesu w biznesie, bowiem pozwala na zaplanowanie działań sprzedażowych, a tym samym przyczynia się do budowy silnej pozycji na rynku oraz do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Jakie są koszty analityki internetowej?

Usługa, jaką jest analityka internetowa, zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorców oraz właścicieli witryn internetowych, którym zależy na profesjonalnym dopasowaniu strony internetowej do upodobań użytkowników.

Trudno jednoznacznie określić koszty analityki internetowej, ponieważ cena uzależniona jest od wielu czynników:

 • wielkości analizowanego serwisu internetowego – im większą społeczność gromadzi dany portal tym wyższa jest cena analizy,
 • ilości pytań badawczych – przy wycenie istotne jest to czy zlecającemu zależy wyłącznie na określeniu danych demograficznych czy też na pełnej, szerokiej analizie każdego czynnika mającego wpływ na ruch w sieci,
 • narzędzi do analizy – niektóre z nich są bezpłatne, a za te, pozwalające na bardziej skomplikowaną analizę należy zapłacić wyznaczoną kwotę.

Wycena usługi w większości przypadków odbywa się więc indywidualnie. Warto jednak zaznaczyć, że analityka internetowa jest inwestycją, która bardzo szybko zwraca się w postaci zwiększonego zainteresowania, przekładającego się na sprzedaż.

Jak zwiększyć współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji to procent zrealizowanych celów względem liczby użytkowników danej strony www. Celem w tym przypadku jest interakcja klienta z przedsiębiorstwem, która przejawia się dokonaniem zakupów, sprawdzeniem cennika, zapisaniem się na newsletter lub pobraniem oferty handlowej.

Jednym z czynników przyczyniającym się do zwiększenia konwersji na stronie internetowej jest schludny, przejrzysty design. Oznacza to, że zainteresowanie użytkownika zwiększa się, jeśli witryna jest wizualnie spójna oraz gdy posiada wyróżnienie jedynie najistotniejszych informacji. Dodatkowo ważne jest stosowanie nagłówków zachęcających do akcji (CTA) np. „sprawdź”, „kup teraz”. Strona internetowa powinna być użyteczna dla użytkownika.

Oprócz designu istotna jest również sama treść strony internetowej. Użytkownicy poszukują inspiracji i wartości, więc jeśli dana witryna nie spełnia ich oczekiwań współczynnik odrzuceń będzie duży a konwersja znikoma. Warto więc na bieżąco śledzić branżowe trendy oraz mądrze obserwować działania konkurencji, by móc ją wyprzedzić.

Jakie są korzyści analityki internetowej?

Analityka internetowa jest bardzo wartościowym działaniem, na które decyduje się coraz więcej właścicieli stron internetowych. Coraz więcej osób ma świadomość, że współcześni odbiorcy treści są bardzo wymagający, a raz naruszone zaufanie może doprowadzić do utraty klientów i spadku konwersji.

Dobrze wykonana analityka internetowa niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim dzięki niej można przygotować profil klienta i w oparciu o jego cechy oprzeć działania marketingowe. Wykorzystanie tych informacji, połączone z bieżącą analizą statystyk ruchu w serwisie internetowym, prowadzi do udoskonalenia procesu zakupowego oraz do zwiększenia skuteczności prowadzonych kampanii promocyjnych w sieci.

Najważniejszą zaletą analityki internetowej jest zatem zrozumienie potrzeb klientów oraz wyjście im naprzeciw. Jest to podstawowy krok, prowadzący do budowy silnej, konkurencyjnej marki, która wzbudza zaufanie użytkowników i wnosi wartość dodaną do ich życia.

Wiedza o zrachowaniach użytkowników Twojej strony pomoże Ci projektować rozwiązania, które ułatwią im przeglądanie jej i znajdowanie potrzebnych informacji, czego efektem będzie zaangażowanie, konwersja i sprzedaż.
Audyt pod kątem UX dokonywany jest przez naszych ekspertów z ogromnym doświadczeniem w badaniu użyteczności serwisów internetowych. Analityka obejmuje użycie odpowiedniej dla specyfiki projektu metody badania użyteczności.
Testy A/B są narzędziem, które umożliwia optymalizację i wdrażanie na stronę najbardziej skutecznych rozwiązań pod kątem sprzedaży. Decyzje podejmowane na podstawie testów A/B są oparte na niezbędnych danych. Zmiany poprawiają użyteczność i skuteczność strony.
Współczynnik konwersji ma bezpośrednie przełożenie na realizację założonych celów biznesowych. Przeprowadzamy eksperckie audyty użyteczności strony. Działania z zakresu optymalizacji konwersji pozwalają w pełni wykorzystać potencjał strony.
W bliskiej współpracy z naszymi klientami przygotowujemy interaktywne makiety stron www. Poznajemy i analizujemy specyfikę projektu, określamy cele biznesowe, które ma spełniać witryna, wypracowujemy koncepcję estetyczną.
Nawet wstępna analiza ekspercka pod kątem UX może prowadzić do wykrycia krytycznych problemów w sklepie internetowym. Poprawa błędów przełoży się na znaczny wzrost użyteczności serwisu.
Optymalizacja SXO (Search Experience Optimization) obejmuje prace związane ze stroną pod kątem SEO, w tym jej treścią i użytecznością (User Experience). Jej wynikiem będzie strona przyjazna dla Twoich klientów i wyszukiwarek.
Google Analytics 4 to podstawa w analityce, niezależnie od tego czy myślimy o stronie, e-commerce, czy aplikacji. To dzięki narzędziom do analizy ilościowej uzyskujemy dane, będące cyfrowym odbiciem użytkowników, odwiedzających nasz digitalowy ekosystem.
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.