Badanie satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników pozwala zobrazować nastroje w firmie. Możliwe jest porównanie wyników w poszczególnych grupach pracowniczych, co ułatwia diagnozowanie i przygotowanie precyzyjnych działań, skierowanych do określonych grup.

Bezplatna konsultacja
Joanna Tymowicz
Joanna Tymowicz
Client Service Director
 • tel. 782 387 793

Jednym z kluczowych elementów zarządzania kadrami przedsiębiorstwa jest monitorowanie satysfakcji pracowników oraz uzyskanie od nich informacji zwrotnej w postaci opinii na temat firmy. Badanie satysfakcji pracowników pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników, co prowadzi do zwiększenia produktywności.

Klucz do rozwoju firmy

Istotną rolę w efektywności pracowników odgrywa bowiem ich satysfakcja z wykonywanej pracy, na którą składa się wiele elementów, w tym m.in. system motywacji, sposób zarządzania, atmosfera w miejscu pracy, relacje z przełożonym. Poprzez zbadanie opinii pracowników możliwe jest uzyskanie informacji mówiących o nastrojach w firmie, identyfikacja czynników pozytywnie wpływających na pracę zespołu oraz uzyskanie informacji o możliwych punktach zapalnych przedsiębiorstwa, a także wyrażenie potrzeb wprowadzenia różnego rodzaju zmian.

Aby możliwy był rozwój organizacji przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej motywacji wśród pracowników, ważna jest identyfikacja, a następnie integracja wartości ważnych dla obydwu stron. Jeżeli te wspólne wartości zostaną zdefiniowane wystarczająco wcześnie, możliwe będzie podjęcie odpowiednich działań, które przyniosą za sobą pożądane efekty.

Badamy satysfakcję pracowników

Teoria motywacji i higieny wskazuje, że podstawowe czynniki, takie jak godziwa płaca i warunki pracy, to po prostu czynniki higieny, które powstrzymują pracowników przed odejściem. Są istotne i zasługują na uwagę, ale nie wystarczą do tworzenia pasji i motywacji, które są potrzebne w do wzrostu efektywności. Pracodawcy muszą budować czynniki motywujące inne niż te czysto higieniczne.

Dlaczego satysfakcja pracowników jest tak ważna?

 • Zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani oraz zaangażowani.
 • Jeśli pracownikom podoba się to, co robią, wkładają w to więcej wysiłku. Kiedy wkładają więcej wysiłku, mają większe szanse na sukces.
 • Zaangażowani pracownicy mogą szkolić się nawzajem. Wzrost może nadejść nieformalnie i naturalnie.
 • Zadowoleni pracownicy zostają dłużej i lepiej pracują.

Jak realizujemy audyt satysfakcji pracowników?

Badania satysfakcji pracowników zazwyczaj odbywają się z użyciem techniki CAWI – ankiety internetowej, rozsyłanej za pomocą zaproszenia mailowego z linkiem do kwestionariusza. Każdy zaproszony pracownik dostaje taki sam link, a rozróżnienie grup pracowniczych następuje ze względu na zmienne metryczkowe (np. dział, pion, staż pracy, płeć, stanowisko), które pracownik sam wskazuje w ankiecie. Jest to rozwiązanie, które poprawia poczucie anonimowości wśród pracowników. Link do badania można przesyłać do pracowników za pomocą różnych narzędzi i jest on kompatybilny z większością przeglądarek internetowych. Możliwe jest również umieszczenie ankiety w systemach intranetowych i innych komunikatorach wewnętrznych przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy w firmie występuje duże zróżnicowanie pracowników oraz prognozowany jest niski lub zerowy poziom partycypacji w badaniach metodą kwestionariusza elektronicznego w niektórych grupach pracowniczych, wprowadzane jest zróżnicowanie technik badawczych ze względu na grupę docelową. Stosowanie takiego zabiegu wpływa na zwiększenie liczby ankiet od wszystkich pracowników, bez względu na grupę. W takiej sytuacji kwestionariusze są rozprowadzane wśród pracowników na spotkaniach audytoryjnych, bądź poprzez tzw. „mężów zaufania”. Zebranie wypełnionych formularzy powinno odbyć się w możliwie anonimowy sposób, np. bezpośrednio do wyznaczonych „mężów zaufania” czy poprzez składanie ankiet w zaplombowanych urnach.

Badanie satysfakcji pracowników realizuje się z użyciem kwestionariusza zawierającego:

 • blok pytań satysfakcyjnych dotyczących oceny poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności wobec firmy i zadowolenia z wykonywanych zadań,
 • blok pytań obszarowych odnoszących się do oceny poszczególnych aspektów pracy w firmie, takich jak: warunki pracy, ocena bezpośredniego przełożonego, atmosfera w firmie, rozwój zawodowy, wynagradzanie, komunikacja wewnętrzna, współpraca w zespole oraz między działami, zarządzanie w organizacji, benefity, narzędzia komunikacyjne, zaangażowanie pracowników, wizerunek zarządu czy też postawy wobec firmy.
Porozmawiajmy o badaniu satysfakcji pracowników

Efekty badania satysfakcji pracowników

Przykładowe efekty realizacji badania satysfkacji pracowników:

 • poznanie opinii pracowników na temat organizacji (w tym warunków zatrudnienia) oraz identyfikacji z marką,
 • poznanie poglądów i nastrojów panujących w konkretnych działach organizacji (wraz z ich wzajemnym porównaniem),
 • poznanie potrzeb i problemów pracowników związanych z bezpieczeństwem i stabilnością zatrudnienia,
 • zbadanie poziomu dopasowania pracowników do ich stanowisk,
 • wykrycie zagrożeń dotyczące poszczególnych pracowników (w tym możliwości wypalenia zawodowe czy odejścia z firmy),
 • możliwość zbudowania silnej kultury organizacyjnej, dzięki wiedzy o pracownikach, ich problemach, frustracjach oraz zaangażowaniu,
 • pozyskanie dodatkowej wiedzy sprzyjającej Kompleksowemu Zarządzaniu Jakością (TQM),
 • zwiększenie zaangażowania pracowników, co prowadzi do zwiększenia produktywności.

Połączenie mądrości strategicznej z digitalem

Działania z zakresu budowy wizerunku, komunikacji wewnetrznej i zewnętrznej oraz employer brandingu realizujemy razem z agencją public relations Exacto tworząc wspólny zespół ekspercki. Łączymy eksperckość agencji public relations i badawczej - Exacto z kompetencjami digitalowymi - Ideo Force. Jesteśmy zintegrowanym dostawcą rozwiązań human resources, empolyer branding oraz wizerunkowych, który nieustannie dąży do sukcesu Twojej firmy.

Agencję Exacto tworzy zespół doradców biznesowych, których wiedza i doświadczenie pozwalają projektować, prowadzić i moderować skomplikowane projekty komunikacyjne. Exacto działa na rynku od 2009 roku i w tym czasie zrealizowało ponad 300 projektów polegających m.in. na tworzeniu oraz wdrażaniu strategii promocji i komunikacji, budowaniu relacji z mediami czy komunikacji wewnętrznej. Istotnym wyróżnikiem Agencji jest własny Dział Badań i Analiz Strategicznych. W ramach prac badawczych Exacto realizuje między innymi badania satysfakcji pracowników, satysfakcji klientów, opinii i produktów, a także audyty komunikacyjne i specjalistyczne analizy branżowe oraz rynkowe.

Dlaczego warto?

Indeks satysfakcji wśród badanych pracowników pozwala w sposób prosty zobrazować nastroje w firmie. Możliwe jest porównanie wyników w poszczególnych grupach pracowniczych, co ułatwia diagnozowanie i przygotowanie precyzyjnych działań, skierowanych do określonych grup. Dzięki analizie odpowiedzi możliwa jest typologizacja pracowników ze względu na ich zadowolenie z pracy oraz przywiązanie do firmy. Pozwala to określić poziom zagrożenia fluktuacją zatrudnienia, a także, w sposób obrazowy, przedstawia sytuację związaną z nastrojami w przedsiębiorstwie.

Oparcie działań o dane i wiedzę
Zoptymalizujesz strategię komunikacyjną bazując na prawdziwych danych
Zwiększenie zaangażowania pracowników
Istnieje zależność między satysfakcją z pracy a efektywnością pracowników
Odkrycie źródeł problemów wewnątrz firmy
Zidentyfikujesz powoduje ewentualnych frustracji pracowników
Obniżenie barier komunikacji z pracownikami
Zatrudnieni zauważą, że dla kadry zarządzającej ich opinia jest ważna i cenna

 

Rezultatem zrealizowanych badań jest raport zawierający wyniki na poziomie ogólnym dla całej firmy, a także szczegółowym, gdzie poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów możliwe jest uchwycenie istotnych statystycznie zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi charakteryzującymi profil respondentów.

Całość uzupełniają wnioski oraz rekomendacje przyszłych działań.

Najczęstsze pytania

Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników?

Najlepiej wśród wszystkich pracowników, w taki sposób, aby każdy w firmie miał możliwość swobodnej wypowiedzi (uzupełnienia ankiety). Praktyka pokazuje, że powszechnie stosowane są ankiety online wśród stanowisk z dostępem do poczty elektronicznej oraz tradycyjne ankiety papierowe wśród stanowisk bez takiego dostępu. Kluczowym zagadnieniem jest poufność w realizacji tego typu badań i zapewnienie rozmówców, że ich odpowiedzi mają na celu poprawę jakości pracy i że będą opracowane w formie zbiorczych statystyk.

Co daje badanie satysfakcji pracowników?

Dostarcza informacji zarządczej i pozwala zdiagnozować słabe punkty organizacji (tzw. wąskie gardła) w kontekście jej wizerunku wewnętrznego. Pracodawca otrzymuje unikatową wiedzą o tym, co dzieje się wewnątrz firmy, jakie nastroje panują wśród załogi, co wymaga zmiany, a co warto kontynuować. Dodatkowo badania cykliczne pozwalają na prowadzenie analiz porównawczych i tworzenie benchmarków wewnętrznych.

Jak często powinny być przeprowadzane badania satysfakcji z pracy?

Nie ma tutaj unikalnych standardów, aczkolwiek w modelu idealnym raz na rok lub co dwa lata, gdyż jest to wystarczający czas na wprowadzenie zmian wynikających z wcześniejszego pomiaru wraz z późniejszą ich ewaluacją. Jeżeli w firmie zachodzą ważne zmiany (np. przejęcia właścicielskie, zmiana struktur zarządu, masowe zwolnienia) badań nie warto rozpoczynać w ich trakcie, gdyż to zaburza realną ocenę sytuacji przez pracowników.

Co buduje poziom satysfakcji?

Poziom satysfakcji pracowników jest pochodną ich zadowolenia z wykonywanej pracy oraz lojalności względem pracodawcy. Z naszych obserwacji wynika, że kluczowego znaczenia nabiera ustosunkowanie się ankietowanych pracowników do twierdzeń wartościujących, np. jestem dumny, że pracuję w firmie X czy mój pracodawca traktuje zatrudnionych pracowników jako najcenniejszą wartość w organizacji, którą zarządza.

 

Klienci o nas

Dlaczego my?

Dlaczego_warto_z_nami_wspolpracowac_ideo_force

Znamy współczesne realia. Sami jesteśmy pracodawcą, zatrudniamy 70 specjalistów, doskonale wiemy jak ciężko jest pozyskać wartościowe aplikację oraz zatrzymać talenty w firmie.

Podchodzimy kompleksowo do Klienta – tworzymy strategię, media plan oraz wdrażamy w życie, a następnie monitorujemy efekty.

Mamy duże doświadczenie na swoim koncie w realizowaniu kampanii wizerunkowych oraz rekrutacyjnych.

Współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi: doradcami HR oraz coachami.

Tworzymy Key Visuale, projektujemy i dostarczamy materiały graficzne: ulotki, plakaty rekrutacyjne, gadżety firmowe, rollu-upy.

Posiadamy własny dział kreacji i grafiki, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym potrzebom.

Nasi klienci współpracują z indywidualnym opiekunem, który łączy rolę kierownika projektu oraz doradcy marketingowego.

Prace rozpoczynamy zawsze od analizy preferencji i potrzeb konsumenckich.

Wśród naszych klientów są liderzy w swoich branżach na rynku w Polsce i Europie.

Kanały social media są idealnym polem do działań employer brandingowych. Na profilach marki pokazują swoją kulturę organizacyjną, prezentują sylwetki pracowników, celebrują wspólnie sukcesy oraz zachęcają do szybkiej interakcji z potencjalnym pracodawcą.
Indeks satysfakcji wśród badanych pracowników pozwala w sposób prosty zobrazować nastroje w firmie. Dzięki analizie odpowiedzi możliwa jest typologizacja pracowników ze względu na ich zadowolenie z pracy oraz przywiązanie do firmy.
Strona internetowa jest najważniejszym kanałem dystrybucji content marketingu, a dla firmy stanowi miejsce, w którym mówi o swojej ofercie, zamieszcza aktualne informacje o działalności i dane kontaktowe.
W dobie komunikatorów i połączeń telefonicznych oraz dostępu do informacji wciąż ogromne znaczenie w komunikacji klientami ma newsletter. Tworzymy newslettery na podstawie przemyślanego szablonu.
Kreujemy wizerunek zewnętrzny poprzez intensywne działania w Internecie wykorzystując w tym celu serwisy social media, content marketing oraz video marketing. Realizujemy niestandardowe rozwiązania: grywalizacje, konkursy itd.
Dzięki ścisłej współpracy z Ideo nasza oferta obejmuje również opracowywanie i wdrażanie dedykowanych narzędzi do internal brandingu. Układamy procesy przekazywania tożsamości marki, wartości i wizji pracownikom.
Przeprowadzamy audyty i warsztaty wewnętrze, które są podstawą do zbudowania strategii EB. Badamy również postrzeganie marki pracodawcy na rynku. Analizujemy konkurencję, sprawdzamy ich ofertę i komunikację.
Doradzamy w wyborze kanałów komunikacji, narzędzi i rozwiązań informatycznych. Usprawniamy istniejące rozwiązania i tworzymy nowe
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.