Certyfikowani specjaliści Google AdWords

Kampanie reklamowe Google Ads (AdWords)

System Google Ads (dawniej Google AdWords) opiera się na linkach sponsorowanych wyświetlanych w wynikach wyszukiwania i na stronach partnerskich współpracujących w ramach programu AdSense. Linki sponsorowane, będące podstawą realizowanych kampanii, tworzone są przy uwzględnieniu wybranych fraz kluczowych bądź poprzez wybór odpowiednich stron internetowych. W pierwszym przypadku wyświetlenie reklamy warunkuje wpisywana w wyszukiwarce fraza kluczowa, natomiast w drugim witryna, na której reklama się wyświetla.

Wyświetlane reklamy AdWords mogą być sprzedawane na dwa sposoby:

  • CPC – istotne znacznie ma tu ilość kliknięć w reklamę, co przekłada się na współczynnik jej efektywności przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów potrzebnych dla emisji reklamy,
  • CPM – istotne znacznie ma liczba odsłon danej strony internetowej, co określa ilość zainteresowanych użytkowników.

Wyznacznikiem trafności reklamy AdWords jest tzw. Wynik Jakości, na który składają się czynniki skuteczności na poziomie słów kluczowych, witryny, treści reklamy oraz strony docelowej. Istotne znaczenie ma również tzw. historyczny współczynnik klikalności całego konta. Na podstawie pozyskanych w ten sposób danych określa się współczynnik klikalności reklamy AdWords, czyli stosunek ilości kliknięć do ilości wyświetleń, zwany fachowo CTR.

Co można zyskać?

Program reklamowy AdWords jest bardzo korzystnym rozwiązaniem przy tworzeniu kampanii sprzedażowych oraz wizerunkowych. Pozwala na opracowywanie elastycznych strategii, przy swobodnym operowaniu czasem trwania kampanii i jej harmonogramem, nakładem kosztów oraz jej zasięgiem. Na bieżąco kontrolując efektywność reklamy, można dostosowywać poziom wydatków i decydować o dalszym kontynuowaniu bądź zakończeniu kampanii. Ze względu na dobór fraz kluczowych i miejsca emisji reklamy, którymi mogą być powiązane tematycznie witryny internetowe, dociera się do ściśle określonej grupy docelowej, tworzonej przez użytkowników zainteresowanych ofertą, czyli potencjalnych klientów. Określając zasięg reklamy i docelową grupę odbiorców, można również uwzględnić czas wyświetlania oraz obszar geograficzny, na którym istnieje większe prawdopodobieństwo skorzystania z usługi bądź zakupu produktu. Stały monitoring przebiegu kampanii pozwala ocenić poziom zainteresowania użytkowników i ewentualne optymalizacje mające na celu zwiększenie skuteczności wyświetlanej reklamy.

Specjaliści Google AdWords pomogą…

Prawidłowo opracowana i przeprowadzona kampania AdWords pozawala reklamodawcy mieć pewność, że jego przekaz trafi bezpośrednio do zainteresowanej grupy odbiorców. Aby reklama przyniosła oczekiwane korzyści, warto skonsultować się ze specjalistą Google AdWords, którego kompetencje poświadczone są stosownym certyfikatem.

Certyfikat przyznawany jest po zdaniu egzaminu potwierdzającego znajomość narzędzi Google AdWords oraz API i Edytor AdWords. Pytania przygotowywane są z zakresu teorii i praktyki, dlatego uczestnicy muszą nie tylko wykazać się konkretną wiedzą, ale też umiejętnościami, które często wynikają ze zdobytego już doświadczenia. Ponieważ pozytywny wynik gwarantuje dopiero udzielenie minimum 80% poprawnych odpowiedzi, kandydaci na specjalistów Google AdWords muszą poświęcić wiele czasu na przygotowanie się do egzaminu. Jednak nauka, której rezultatem jest ceniony certyfikat, przekłada się na późniejszą efektywność realizowanych kampanii

Wiedza nabyta podczas przygotowań do egzaminu pozwala zaoferować klientom niestandardowe rozwiązania i przede wszystkim bardziej profesjonalną obsługę kampanii – wyjaśniają certyfikowani specjaliści Google AdWords firmy Ideo Sp. z o.o. - Zdobyte informacje pozwalają lepiej stargetować użytkowników, skierować reklamę na odpowiednie urządzenia, a nawet przewidzieć idealny czas na emisję reklamy. Dzięki temu klient może liczyć na mniejsze koszty kampanii przy stale rosnącej konwersji.

Dla wielu kwalifikowanych specjalistów zdobycie certyfikatu jest potwierdzeniem ich indywidualnych kwalifikacji, a tym samym rzeczywistej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania kampanią. Dla klienta natomiast wsparcie eksperta jest gwarancją skutecznej promocji w celu pozyskania nowych klientów.

Status kwalifikowanego specjalisty AdWords to rzetelnie prowadzona kampania reklamowa przynosząca wymierne korzyści – mówi prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. - Ze względu na stały monitoring skuteczności reklamy efekty są szybko zauważalne.

W firmie Ideo Sp. z o.o. kampanie AdWords realizowane są przy wsparciu aż trzech certyfikowanych specjalistów, którzy opracowują i nadzorują strategie, dbając o jej efekty. Ponieważ firma specjalizuje się również w obsłudze produktów Google, zyskała miano certyfikowanego Partnera Google, co świadczy o jakości i skuteczności stosowanych metod.

google adwords reklama