Ideo Force wśród partnerów Gali Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza to prestiżowy konkurs organizowany od 17 lat. Jego celem jest wyłonienie najbardziej obiecujących i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z regionu. Zgłoszone firmy oceniane są przez członków Kapituły w wielu kategoriach: rentowność, innowacyjność, budowanie relacji z pracownikami i kontrahentami, eksport itd..

Uroczysta Gala XVII edycji PNG, podczas której zostaną wręczone nagrody, w tym roku połączona zostanie z Kongresem Business Without Limits. To wydarzenie uznawane jest za jedno z najważniejszych spotkań gospodarczych na Podkarpaciu. Staje się przestrzenią dialogu i wymiany doświadczeń nie tylko biznesu, ale także świata nauki i przedstawicieli samorządu.

Już sama nominacja do nagrody jest nobilitująca dla firmy, która tym samym trafia do grona najlepszych na Podkarpaciu. Jednak zostanie oficjalnym partnerem tak ważnej imprezy również napawa dumą. Z radością możemy powiedzieć, że w tym roku Ideo Force zostało partnerem Gali XVII edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, wraz z takimi markami jak Olimp Labs, Poczta Polska czy Fundacja VCC.