Jak badać satysfakcję pracowników w firmie? Zorganizowaliśmy o tym webinar!

Webinar był prowadzony przez doświadczonego eksperta - Przemysława Szubę, zajmującego stanowisko zastępcy kierownika Działu Badań i Analiz Strategicznych w agencji PR Exacto. Przemysław opowiedział uczestnikom webinaru o tym, dlaczego warto badać opinię kadr w firmie i wskazał praktyczne rozwiązania, które można wykorzystać w tego typu badaniach.

Dlaczego warto badać satysfakcję pracowników?

Wśród części pracodawców panuje przekonanie, że satysfakcja zespołu wiąże się wyłącznie z wynagrodzeniem, czy dodatkowymi benefitami.  Idąc tym tropem zarządy wielu firm często skupiają się wyłącznie na bodźcach finansowych, co nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem. Tak naprawdę tylko poznanie opinii pracowników pozwala sprawdzić, jakie są ich realne potrzeby i motywatory, a co za tym idzie, podjąć działania w celu zwiększenia ich satysfakcji. Właśnie o tym mówił w trakcie webinaru Przemysław, który wyjaśnił nie tylko, jak zorganizować badania, ale też jak wykorzystać otrzymane wyniki, do podejmowania trafnych decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Czego dowiedzieli się uczestnicy wydarzenia?

Prowadzący przedstawił uczestnikom webinaru m.in. metody, techniki i narzędzia, wykorzystywane do badań satysfakcji pracowników. Zwrócił także uwagę na to, że badania tego typu dają pracodawcy możliwość poznania punktów zapalnych w organizacji, a jednocześnie są komfortowe dla zespołu, gdyż dają mu poczucie poufności. Podkreślił też, że przeprowadzenie badań może być sporym wsparciem dla firmy, na wypadek potrzeby zarządzania kryzysowego. Przemysław zwrócił również uwagę na to, jakich błędów unikać przy badaniach opinii pracowników, zaznaczając, że jest to m.in. wybiórczość informacyjna, niewłaściwy dobór próby badawczej, czy syndrom suchej liczby, oznaczający brak interpretacji wyników otrzymanych badań.

Nie tylko webinar, ale też specjalna checklista…

Po zakończeniu webinaru każdy z uczestników spotkania otrzymał specjalną checklistę, zawierająca pigułkę najważniejszych informacji, potrzebnych do przeprowadzenia badań satysfakcji pracowników w firmie. Znalazły się w niej informacje dotyczące m.in. tego, o czym pamiętać przed przeprowadzeniem badań po raz pierwszy. W checkliście można było znaleźć także odpowiedź na pytania, dlaczego parametr „response rate” jest tak ważny oraz, w jakich branżach warto przeprowadzać badania cyklicznie?

Jesteśmy pewni, że wiedza, którą przekazał uczestnikom wydarzenia Przemysław, przyczyni się do wzrostu świadomości, w zakresie istoty badań satysfakcji pracowników, a co za tym idzie –  pozwoli szerzej spojrzeć na potrzeby zespołu, tworzącego organizację.