Nasi eksperci na scenach prestiżowych wydarzeń

W ostatnich dniach odbyły się dwa istotne wydarzenia gospodarcze.

Pierwszym z nich było IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Katowicach. Wydarzenie to stanowiło platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie globalnych trendów gospodarczych. Udział w forum pozwolił nam na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz pogłębienie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i szans w gospodarce. W Katowicach pojawił się nasz Prezes, Wojciech Szymański.

Drugim wydarzeniem było spotkanie organizowane przez Podkarpacki Samorząd Gospodarczy, na którym nasz Senior Marketing Manager, Team Leader, Paweł Szczyrek, wygłosił prelekcję na temat praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji. Podkarpacki Samorząd Gospodarczy to organizacja, która wspiera wzrost przedsiębiorstw w regionie oraz integruje środowisko gospodarcze na rzecz rozwoju województwa.

Prelekcja ta była doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą na temat nowoczesnych technologii oraz edukacji w zakresie ich praktycznego wykorzystania w różnych branżach. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju wiedzy w tym zakresie!

Oba wydarzenia były doskonałą okazją do realizacji naszej misji, jaką jest promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego na różnych płaszczyznach.