Podsumowanie 2022 roku w dziale Client Service

Podsumowanie roku, wśród Account Managerów naszej agencji, można określić już mianem tradycji. W styczniu kierownicy spotykają się z Wiceprezes Zarządu Ideo Force - Joanną Tymowicz, pełniącą także funkcję Client Service Director. Tak było również w tym roku. W trakcie spotkania Joanna dokonała nie tylko podsumowania ostatnich 12. miesięcy, ale też przedstawiła plany na 2023 rok.

Omówienie rocznych efektów pracy, jak również celów i założeń na nadchodzący okres, jest ważne z perspektywy planowania efektywnej współpracy zespołowej, w której liczy się synergia działań i skupienie na realizacji wspólnych celów. Do tych należy m.in. pozyskiwanie nowych Klientów oraz umacnianie relacji z firmami, które już współpracują z agencją.

Jaki był 2022 rok?

W 2022 roku mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami. Te związane były m.in. z trudną sytuacją gospodarczą i geopolityczną, która wpływa na funkcjonowanie branży e-commerce. Mimo to wspólnymi siłami osiągnęliśmy szereg sukcesów.

W trakcie spotkania podsumowującego omówione zostały konkretne efekty tegorocznych działań, związanych m.in. z określonymi projektami e-marketingowymi, prowadzonymi w agencji. Nie zabrakło przedstawienia danych, obrazujących wyniki, które zostały osiągnięte, w ciągu ostatnich 12. miesięcy.

Niezwykle istotne znaczenie, dla efektów pracy zespołowej,  ma także umiejętne zarządzanie pracą członków załogi, przy czym ważna jest skuteczna komunikacja, budowa relacji i zacieśnianie więzi, przy jednoczesnej egzekucji strategii biznesowej.

Plany na przyszłość

W trakcie spotkania Joanna podsumowała nie tylko wyniki pracy zespołu z 2022 roku, ale też przedstawiła plany i założenia na przyszłość. Wspomniała przy tym zarówno o szansach, jak i zagrożeniach, które mogą pojawić się w związku z dalszym, dynamicznym rozwojem sytuacji geopolitycznej. Nie zabrakło także podziękowań dla zespołu, którego członkowie, codziennie wspierają naszych Klientów, w realizacji najbardziej wymagających celów biznesowych.

Wszystko za sprawą doświadczenia, wiedzy i rozwijania kompetencji, pozwalających na dostarczanie naszym Klientom skutecznych rozwiązań z zakresu e-marketingu. To przekłada się z kolei na wysoką jakość oferowanych przez nas usług, przyczyniając się do rozwoju Ideo Force, potwierdzonego, chociażby przez przyznanie nam tytułu Gazeli Biznesu 2022.

Wierzymy, że skuteczna praca zespołowa, jak i stałe wzmacnianie więzi, na linii lider - zespół, będzie sprzyjać dalszej realizacji, zarówno celów naszych Klientów, jak i agencji.