Studenci Politechniki Rzeszowskiej żądni branżowej wiedzy

Kluczowe staje się zatem rozbudzenie ich zainteresowań, wskazanie możliwych kierunków rozwoju, a przede wszystkim pokazanie praktycznej strony poruszanych zagadnień. Dlatego z takim entuzjazmem i radością przyjęliśmy zaproszenie na Dni Otwarte Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, które odbyły się 20-21 marca 2019.

W czasie ich trwania studenci mogli poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w wykładach i zajęciach otwartych organizowanych przez firmy oraz instytucje zewnętrzne. Ideo Force, które zawsze chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne, przygotowało dla słuchaczy specjalną prelekcję dotyczącą popularnych na współczesnym rynku zagadnień. Wojciech Szymański, CEO Ideo Force i specjalista ds. marketingu, opowiedział zgromadzonym słuchaczom o tym, jak wygląda dzisiejsza branża interaktywna i marketing sieciowy „od kuchni”. Przybliżając temat skupił się w szczególności na pracy w zakresie budowania pozytywnych doświadczeń konsumenckich oraz dynamicznego rozwoju e-commerce. Wyjaśnił jakie kwestie są istotne, a jakich kategorycznie należy unikać, aby zyskać upragniony sukces w biznesie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a studentom za przybycie na nasz wykład. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza, oparta o nasze wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku, pozwoliła wszystkim na szersze spojrzenie na e-commerce i e-marketing.