UX Meeting. All about UX już za nami!

UX Meeting. All about UX to branżowe wydarzenie, do którego przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Celem jego organizacji było stworzenie przestrzeni, w której wszystkie osoby zainteresowane kreowaniem pozytywnych doświadczeń użytkownika, mogły pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, zdobyć wartościowe kontakty i poznać perspektywę zarówno pasjonatów, jak i specjalistów UX.

UX Meeting. All about UX – przegląd eksperckich wystąpień

Spotkanie rozpoczęło się równo o godzinie 17.00, a pierwszym z prelegentów był Mateusz Bober. Mateusz to doświadczony UX Designer, który od wielu lat pracuje w Ideo Force.         Nasz ekspert podzielił się z uczestnikami spotkania cennymi spostrzeżeniami na temat tego, dlaczego w procesie projektowania, tak ważne jest wykorzystywanie danych.

W ramach swojego wystąpienia Mateusz przedstawił też kilka praktycznych rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę efektywności cyfrowego produktu, a co za tym idzie, także na doświadczenia użytkownika. Do takich rozwiązań należy m.in. redesign koszyka zakupowego (np. w zakresie zmiany sposobu komunikacji z liczby dni, w których towar będzie dostarczony do klienta, na liczbę godzin). Ekspert opowiedział także o metodach ewaluacji wdrażanych zmian oraz o badaniu pomiaru zaangażowania w funkcjonalność.

Ważną częścią wystąpienia Mateusza były też zagadnienia dotyczące zwiększania konkurencyjności, w oparciu o dane. UX Designer przedstawił m.in. ciekawe wyniki badań, mówiące o tym, że firmy, które bazują na danych, są bardziej produktywne i zyskowne niż ich konkurenci. Tuż po wystąpieniu Mateusza nadszedł czas na prelekcję Pawła Chłodnickiego, a następnie Sabiny Białek.

O czym mówili eksperci?

Doświadczenie wykluczenia i niedopasowania w UX. Jak tworzyć produkty użyteczne dla wszystkich? Pigułka wiedzy od Pawła Chłodnickiego.

Paweł Chłodnicki to doświadczony Content Designer i entuzjasta dobrego UX, który opowiedział uczestnikom spotkania, jak projektować cyfrowe produkty dostępne dla wszystkich, a w tym także dla osób, zmagających się z różnego rodzaju trudnościami poznawczymi. Ekspert poruszył w swoim wystąpieniu m.in. temat zalet wynikających z projektowania inkluzywnego i dostępnego, takich jak np.:

Zwiększenie bazy potencjalnych klientów i ich lojalności względem marki.

  • Pozytywny wpływ na SEO.
  • Budowa wartości brandu.
  • Zapewnienie takiego samego UX każdej osobie.

Paweł zauważył także, że do 2025 roku, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, będą musiały zaimplementować do swojego ustawodawstwa wymagania zawarte w EAA. To dyrektywa, dzięki której osoby niepełnosprawne, będą miały zapewniony dostęp do technologii wspomagających, umożliwiających im efektywne korzystanie z witryn internetowych i aplikacji. Głównym celem ustawy jest zapewnienie równego dostępu do cyfrowych produktów wytwarzanych i dostarczanych na rynku UE, wszystkim użytkownikom sieci.

Postanowienia dyrektywy dotyczą nie tylko usług handlu elektronicznego, ale także bankowych, audiowizualnych i e-książek. EAA to Europejski Akt o Dostępności, który ma pomóc wyeliminować trudności związane z przepływem dostępnych produktów i usług, a także uspójnić podejście krajów UE do kwestii dostępności.

Zwieńczeniem prelekcji ekspertów, było wystąpienie Sabiny Białek, która na przykładzie case study z fundacji K.I.D.S pokazała, jak w realny sposób można wykorzystać metody z zakresu projektowania UX, do realnego wsparcia szpitali dziecięcych w Polsce.

Współodpowiedzialność, nie współczucie. UX Designer i jego rola w budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Garść informacji od Sabiny Białek.

Sabina Białek to doświadczona UX Designerka, zawodowo związana z Netguru, która prowadzi także zespół UX Designerów i UX Researcherów fundacji K.I.D.S, jako Dyrektor do spraw projektowania doświadczeń w szpitalach dziecięcych.

Sabina przedstawiła uczestnikom spotkania wyjątkowe case study i na przykładzie projektu pt. „Wirtualna rzeczywistość lekarstwem na lęk” wskazała, jak można wykorzystać metody z zakresu projektowania dobrego UX, do realnego wspierania szpitali dziecięcych w Polsce.

Ekspertka zwróciła również uwagę na wyzwania, które stoją przed osobami kreującymi pozytywne doświadczenia użytkowników i nakreśliła rozwiązania, dzięki którym można sobie z nimi radzić.

Jest potrzeba mówienia o UX. Czyli czego dowiedzieliśmy się od uczestników spotkania?

Atmosfera w trakcie spotkania sprzyjała networkingowi.  Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat UX, mówiąc, że wiele osób wciąż jest nieświadomych tego, jak szerokie zastosowanie ma ten obszar wiedzy i jak można z niego efektywnie korzystać.

Obszarem do dyskusji stała się m.in. prezentacja Pawła Chłodnickiego, po której można było usłyszeć liczne głosy, świadczące o tym, że implementacja działań z zakresu dobrego UX jest istotna, dla wyeliminowania lub zmniejszenia wykluczenia osób z dysfunkcjami kognitywnymi.

Spotkania, takie jak UX Meeting. All about UX utwierdzają nas w przekonaniu, że warto organizować branżowe wydarzenia, będące nie tylko okazją do zdobycia wartościowych informacji, ale też doświadczeń i kontaktów.