Wojciech Szymański wystąpił podczas XXIII Kongresu Profesjonalistów PR

Kongres odbywa się nieprzerwanie od 2001 roku i jest organizowany przez firmę Newsline we współpracy z Agencją EXACTO. Ideo Force po raz kolejny było partnerem głównym tego wyjątkowego wydarzenia. W jego tegorocznej edycji udział wzięli: Prezes Zarządu Ideo Force – Wojciech Szymański oraz Wiceprezeska Zarządu – Joanna Tymowicz.

Kongres zgromadził kilkuset uczestników z całego kraju, którzy rozmawiali m.in. o tym, jak budować markę w środowisku wirtualnym i radzić sobie często w trudnych sytuacjach, będących jego nieodzowną częścią.

W trakcie wydarzenia wystąpiło wielu znamienitych prelegentów, będących ekspertami, uznanymi autorytetami i praktykami w swoich obszarach. Na scenie Kongresu wystąpili m.in.: prof. dr hab. Jerzy Olędzki, dr hab. Grzegorz Mazurek, Joanna Drabik, Magdalena Bigaj, Małgorzata Cieloch czy Agnieszka Gorzkowicz.

Nie zabrakło np. prelekcji, dotyczących np. higieny cyfrowej czy sztucznej inteligencji. Jednym z poruszanych zagadnień była również technologia, w odniesieniu do komunikacji. To właśnie w ten obszar doskonale wpisało się wystąpienie Prezesa Zarządu Ideo Force – Wojciecha Szymańskiego.

Wojciech wygłosił prelekcję pt. „Wirtualny dialog z botami: Budowanie autentycznego kontaktu w erze sztucznej inteligencji”.

W swoim wystąpieniu Wojciech opowiedział m.in. o roli botów w dialogu z klientami w kontekście marki osobistej czy wykorzystaniu AI w procesie uczenia botów i dostosowywania ich do preferencji użytkowników.

Opowiedział uczestnikom wydarzenia także o tym, co zrobić, aby dialog prowadzony przez bota był naturalny, autentyczny i budził zaufanie klientów. W dobie dynamicznego rozwoju AI jest to niezwykle praktyczna wiedza, którą można wykorzystać we własnym e-commerce.

Każdego roku, udział w Kongresie jest doskonałą okazją ku temu, by, zyskać gotowe pomysły i rozwiązania z zakresu budowania wizerunku własnej marki. Pogłębienie wiedzy w tym obszarze jest istotne, gdyż każda świadoma organizacja wie, że jej pozytywny obraz, wpływa na wzrost osiąganych przez nią wyników.

Na koniec przytoczymy jeszcze słowa organizatora Kongresu – prof. Dariusza Tworzydło:

„Trzeba być szczerym, autentycznym, prawdziwym, bo tylko szczerość, autentyczność i prawda, wpisują się w to, co jest wartością public relations”.

W każdej branży PR niewątpliwie jest tym, o co należy dbać, gdyż błędy w tym zakresie mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak znanych, potrzebnych środowisku wydarzeń, podkreślających istotę budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz kształtowania korzystnego wizerunku.