Wykład otwarty o employer brandingu

10 grudnia na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie odbył się wykład otwarty, zorganizowany przez Uczelnię i Ideo Force. Joanna Tymowicz zaprezentowała ujęcie employer brandingu z punktu widzenia osoby wspierającej tego typu działania w e-marketingu i analityce internetowej. Client Service Director w Ideo Force na co dzień koordynuje projekty i zarządza zespołem specjalistów. Ma doświadczenie w realizowaniu wieloetapowych projektów dla największych polskich marek. Postanowiła podzielić się ze słuchaczami swoją wiedzą w wystąpieniu, którego temat brzmiał „Nie tylko bananowe czwartki. O employer brandingu, który przynosi OWOCE”.

employer braading

Wykład skierowany był nie tylko do specjalistów, którzy zajmują się employer brandingiem, pracowników HR, osób zarządzających zespołem pracowników, ale również do wszystkich zainteresowanych tym tematem lub dopiero mających w planach budowanie wizerunku marki, jako atrakcyjnego pracodawcy. Joanna rozpoczęła wykład od kluczowej kwestii, a więc czym jest i nie jest employer branding. Rynek rekrutacyjny rozwija dynamicznie, co pociąga za sobą konieczność monitorowania i śledzenia zachodzących w nim procesów. Nieuniknione więc staje się opracowanie kompleksowej strategii employer brandingowej. Słuchacze wykładu poznali elementy dobrej strategii, wśród których Joanna wymieniła wyznaczenie celu, dokładną analizę bieżącej sytuacji firmy oraz doświadczenia kandydatów z marką.

Kandydat, czyli kto? Na wykładzie omówiono kwestie związane z opracowaniem przykładowego modelu kandydata na pracownika. Stworzenie person znacząco przyczynia się do zbudowania komunikacji i nadania jej kierunku, który pozwoli realizować cele firmy. Joanna zwróciła uwagę na dwie grupy person: zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsza grupa to potencjalni kandydaci pozostający poza organizacją, druga pracownicy zatrudnieni w firmie.

Analiza nie może obejmować jedynie środowiska wewnętrznego. Uczestnicy wykładu poznali szereg pytań, które firma powinna zadać podczas monitorowania Internetu oraz przykładowe narzędzia mające usprawnić cały proces. Candidate experience to kolejna kwestia zawarta w omawianym wystąpieniu. Dotyczyła tego, co wpływa na odczucia kandydata, czyli treść ogłoszenia, reputacja marki na rynku czy etapy procesu aplikowania. Joanna wspomniała o audycie użyteczności strony ofertowej – taka strona powinna być dokładnie sprawdzona np. pod kątem architektury informacji. Przedstawiła również kanały komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) w employer brandingu. Wewnętrznym kanałem może być np. Intranet, natomiast do zewnętrznych zaliczamy m.in. działania w social media, serwis www dedykowany karierze, a także atrakcyjny i angażujący content bazujący na odpowiednio przygotowanej strategii.

Nasza współpraca z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie przybiera wiele form. W lipcu tego roku, prezes Ideo Force, Wojciech Szymański również poprowadził wykład, tym razem o  generowaniu sprzedaży w e-commerce. W październiku Uczelnia partnerowała nam przy organizacji Konferencji Lunch z e-commerce, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem w branży. W Ideo Force skutecznie działamy w branży e-commerce, jaki również zakresie employer brandingu, budując profesjonalny wizerunek pracodawców. 


Opracowujemy rozwiązania usprawniające komunikację wewnętrzną w firmie, tworzenie strategii wizerunkowej i opieramy się o twarde dane. Zobacz nasze dotychczasowe realizacje


Znamy wartość, jaką niesie za sobą wymiana poglądów i opinii. Dziękujemy uczestnikom za przybicie, a Uczelni za możliwość wystąpienia. Mamy nadzieję, że równie licznie spotkamy się na kolejnych wykładach, inspirując się wzajemnie doświadczeniami.