Digital Optimisation

e-book
e-book
Jesteś o krok od pobrania e-booka „Digital Optimisation”. Wypełnij poniższy formularz, a my wyślemy Ci link z plikiem do pobrania na podany e-mail.

Wypełnij formularz i odbierz ebooka

Co znajdziesz w e-booku?

Wojciech Szymański we współpracy z Dominiką Śliwą, Tomaszem Kwiatkowskim i Kamilem Ziomkiem z Ideo Force oraz Łukaszem Szymańskim z Ideo, przygotował kompleksowe opracowanie tematu optymalizacji cyfrowej. Digital Optimisation to mechanizm ulepszania istniejących procesów operacyjnych i modeli biznesowych, opierający się na technologiach cyfrowych. Format przygotowany przez specjalistów opisuje metodykę 12 kroków. Pięć pierwszych kroków realizowanych jest na początku procesu, kolejne powtarzają się regularnie.

Transformacja cyfrowa dzieje się na naszych oczach. Od tego, jak firmy na nią zareagują, zależy nie tylko ich funkcjonowanie, ale utrzymanie się na rynku. Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z treścią e-booka.  

 

 1. Integracja cyfrowa.

  Na początku autorzy omówili pojęcie postinternetu, wpływu technologii na wzorce komunikacji i odbiór treści oraz wskazali przyczyny zachodzące w obszarze zmian doświadczenia komunikacyjnego. Opisano mechanizm porozumiewania się, który ewoluował w stronę ujęcia konsumpcjonistycznego oraz informacji, której dzięki technologii nadano zupełnie nowe znaczenie. Kolejnym zagadnieniem poruszanym na wstępie jest model linearny zastąpiony przez czytanie wertykalne oraz hipertekstowa struktura komunikacji w sieci. Zaznaczono, że social media są nie tylko pośrednikiem w wyrażaniu przez osobę własnego „ja”, ale stanowią nieodłączne środowisko tego typu działań. 
   

 2. Firma ucząca się.

  Poznasz kluczowe elementy związane z ideą learning organization. Wśród nich specjaliści wymieniają znaczenie uczenia się pracowników dla organizacji – jest to podstawowa wartość, oraz motywowanie ludzi do uczestnictwa w procesie uczenia się, tworzenia innowacji, wnoszenia wkładu w przyszłość organizacji. W kroku drugim poruszono również temat, jakim jest podejście agile.

 3. Reagowanie na zmiany.

  W dalszej części rozwinięto temat agile, ale na początku poznasz cechy charakteryzujące rynek i czynności, jakie są niezbędne do przetrwania na nim. Następnie najważniejsze elementy związane z agile organization (np. strategia: dzielenie się wizją i pomysłami, elastyczne zarządzanie zasobami, nastawienie na wykorzystywanie okazji), a także przejście z epoki przemysłowej do epoki cyfrowej i sposoby na osiągnięcie wyników w tym obszarze (wraz ze wskazówkami czego unikać). 

 4. Metodyka zadań.

  Krok czwarty to sposób wdrażania zaplanowanych zadań poprzez model PDCA (Plan-Do-Check-Act). Jest to tzw. cykl Deminga, który składa się z następujących etapów: planowanie, wykonanie, sprawdzenie i zastosowanie – każdy z nich został opisany. W tej części autorzy umieścili schemat planowania cyklu PDCA.

 5. Kanały online i offline.

  Tutaj szczegółowo opisano elementarne kierunki integracji online’u z offline’em, jak chociażby rozdawanie kuponów rabatowych do wykorzystania w online, zwroty i reklamacje online w sklepach fizycznych, analiza zachowań klientów czy korzystanie z rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). Jako że kluczowe jest mierzenie przepływu ruchu z offline na online, specjaliści nie pominęli i tego aspektu.  

 6. Zarządzanie kanałami marketingowymi.

  Kanały marketingowe dzielimy według modeli książkowych, matrycy online-offline i wizerunek-sprzedaż, etapów lejka sprzedażowego, matrycy celów. Zobaczysz szczegóły tego podziału, instrumenty promocji w mix marketingu, dowiesz się jak wybrać optymalne kanały marketingowe, stworzyć personę idealnego klienta, sporządzić customer journey map i lejek sprzedażowy, określić grupę docelową.

 7. Wskaźniki próżności (vanity metrics).

  Krok siódmy definiuje wskaźniki próżności i podaje dwa sposoby na wykrycie vanity metrics. Jednym z nich jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy zmierzone dane pomogą podjąć decyzje zwiększające wartość mojego produktu lub liczbę klientów? Umieszczono również pytania ułatwiające wykrycie vanity metrics, w tym dotyczące zmiany wskaźnika i jego wpływu na zmianę efektu biznesowego firmy.

 8. Zestaw najważniejszych wskaźników.

  Część kolejna dotyczy wskaźników KPI (Key Performance Indicators) i CSF (Critical Success Factor), rozróżnia efektywność od skuteczności, podaje przykłady działań marketingowych skutecznych, ale o niskiej efektywności. Zobaczysz mapę siedmiu kluczowych metod oceny działań marketingowych i fakty dotyczące KPI.

 9. Dashboardy analityczne i managerskie.

  Dowiesz się, jakie cechy mają dashboardy (pulpity marketingowe) na podstawie podziału na cel użytkownika, interakcje analityczne, częstotliwość i formę wizualną. Ponadto zadania stojące przed dashboard’ami – dla przykładu: struktura organizacyjna i specyfika organizacji, czyli wspieranie decydentów na operacyjnym, taktycznym i strategicznym poziomie organizacyjnym.

 10. Analiza ROI i ROAS.

  Na tym etapie zostały omówione wskaźniki ROI (Return On Investment)  i ROAS (Return On Ad Spend) oraz różnica między nimi. ROAS pokazuje skuteczność kampanii marketingowej, natomiast ROI mówi o jej efektywności. Pada pytanie, który wskaźnik jest lepszy, a także co należy wziąć pod uwagę przy analizie ROI (np. zarobioną marżę, a nie całkowity przychód).

 11. Model Conversion Rate Optimisation.

  Conversion Rate Optimisation to system służący do zwiększania odsetka odwiedzających witrynę, którzy zamieniają się w klientów lub podejmują dowolne działania na stronie internetowej. Z e-booka dowiesz się, jakie dwa główne podejścia optymalizują konwersję i czy można jest stosować w jednej organizacji przez jeden zespół oraz jak powinna wyglądać praca z customer needs.

 12. Efektywność kanałów digitalowych. 

  Krok dwunasty to wskazówki optymalizacyjne związane z najpopularniejszymi kanałami marketingowymi. W ostatniej części umieszczono m.in.: sposoby na skuteczne pozycjonowanie, różnice między pozycjonowaniem szerokim i klasycznym, pytania na które warto odpowiedzieć optymalizując treści, kilkanaście wskazówek pomocnych przy optymalizacji kampanii paidowych w Google Ads, informacje o contencie na stronie, jak dotyczące samej strony (np. automatyzacja, responsywność), możliwości narzędzi marketing automation.