Komunikacja ponowoczesna

e-book
e-book
Jesteś o krok od pobrania e-booka „Komunikacja ponowoczesna a media społecznościowe. Refleksje marketingowe”. Wypełnij poniższy formularz, a my wyślemy Ci link z plikiem do pobrania na podany e-mail.

Wypełnij formularz i odbierz ebooka

Co znajdziesz w e-booku?

Specjaliści Ideo Force, Wojciech Szymański i Paweł Szczyrek postanowili połączyć swoje spostrzeżenia dotyczące porozumiewania się, mediów społecznościowych oraz szeroko pojętego marketingu. I tak oto wspólnymi siłami powstało opracowanie formułujące i opisujące czynniki wpływające na kształt współczesnej komunikacji. Autorzy są zgodni co do tego, że zmiany na tej płaszczyźnie warunkowane są przez social media, z przewagą Facebooka. Według nich komunikacja jest nie tylko wymianą informacji, ale służy do kształtowania własnego wizerunku i tożsamości.

E-book dotyka tematu komunikacji, która jawi się jako proces mający miejsce w wyniku oddziaływania social mediów. Opisuje główne płaszczyzny zmian i ich wpływ na rzeczywistość, z uwzględnieniem przestrzeni marketingowej. Treść ma na celu ukazać to, że korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na postępowanie, rozumienie świata i wybory. Refleksje powstały na bazie prowadzonych badań z udziałem użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem ich nawyków komunikacyjnych.

 

 1. Wstęp.

  Na początku autorzy omówili pojęcie postinternetu, wpływu technologii na wzorce komunikacji i odbiór treści oraz wskazali przyczyny zachodzące w obszarze zamian doświadczenia komunikacyjnego. Opisano mechanizm porozumiewania się, który ewoluował w stronę ujęcia konsumpcjonistycznego oraz informacji, której dzięki technologii nadano zupełnie nowe znaczenie. Kolejnym zagadnieniem poruszanym na wstępie jest model linearny zastąpiony przez czytanie wertykalne oraz hipertekstowa struktura komunikacji w sieci. Zaznaczono, że social media są nie tylko pośrednikiem w wyrażaniu przez osobę włansego „ja”, ale stanowią nieodłączne środowisko tego typu działań. 

 2. Źródła popularności Facebooka.

  W tej szczęści skupiono się na nawykach i wyborach użytkowników sieci, biorąc pod uwagę preferowane przez internautów profile społecznościowe. Według autorów, wybór konkretnego jest nie tylko przejawem upodobań, ale aktem kulturowym strukturyzującym komunikację. Na wykresie zaprezentowano popularność Facebooka na przestrzeni lat, a w tabelach popularność kanałów social media na podstawie wieku użytkowników oraz płci w ujęciu procentowym. Eksperci nie tylko omówili  powyższe dane, ale wymienili również źródła popularności Facebooka.

 3. Facebook a struktura komunikacji.

  W tej części poruszona została kwestia relacji firmy z osobami, które starają się o zatrudnienie. Pobierając prezentację, dowiesz się, ile osób ma wrażenie, że nikt z organizacji nie zapoznał się z ich aplikacją. Wymieniono czynniki wpływające na odczucia kandydata, np. informowanie o etapie rekrutacji. Zaprezentowano również metody pozyskiwania danych w ramach candidate experience. Jedną z nich jest, chociażby analiza użyteczności UX, pozwalająca zbadać słabe punkty strony.

 4. Konsumpcja informacji.

  Kolejne zagadnienie dotyczy współczesnej konsumpcji informacji, która jest czymś więcej, niż tylko hedonistycznym zaspokajaniem łaknienia wiadomości. Zaznaczono, że obiorca bardzo łatwo może zmienić się w autora komunikatu oraz zaprezentowano ujęcie komunikacji i konsumpcji informacji za pomocą Facebooka oraz ich wpływu na marketing. Zagadnienia objaśniane w ramach tematu konsumpcji informacji to m.in.: budowanie wizerunku i konstruowanie własnego „ja” oraz marketing wartości kształtowany przez zmiany w sposobach doświadczania rzeczywistości poprzez social media.

 5. Kryzys referencjalności.

  W tym miejscu dowiesz się, czym jest referencjalność i intertekstualizm sieci. Autorzy poświęcili uwagę kryzysowi prawdy, mechanizmowi powiązania oraz informacjom tworzonym w ramach Facebooka, w tym treści tracącej z czasem korelację ze światem zewnętrznym. Obszarem refleksji dotyczących kryzysu referencjalności są portale społecznościowe, rola dzisiejszych użytkowników social media (w tym osób zajmujących się tworzeniem wizerunku zawodowo), komunikat oraz udział Facebooka, jako najważniejszej platformy organizującej komunikację masową.

 6. Szansa dla marketingu.

  Ostania część e-booka wymienia cechy komunikacji zapośredniczone przez social media, pośród których są nielinearność czy uwolnienie z obowiązku naśladowania rzeczywistości. W treści znajdują się wskazówki dotyczące tworzenia treści z zamiarem publikacji w social mediach, contentu opracowanego na podstawie dokładnego poznania grupy docelowej i personalizacji komunikacji prowadzonej w sieci pod względem formy i wartości. Całość zamyka podsumowanie, które odpowiada na pytanie dotyczące najważniejszych mechanizmów zachodzących przekształceń w komunikacji.