Matryca Modelu eMarketingowego

Matryca
e-book
Jesteś o krok od pobrania Matrycy Modelu eMarketingowego. Wypełnij poniższy formularz, a my wyślemy Ci link z plikiem do pobrania na podany e-mail.

Wypełnij formularz i odbierz ebooka

Co znajdziesz w pliku?

Ideo Force opracowało matrycę modelu emarketignowego, która ma za zadanie pomóc w stworzeniu, przeanalizowaniu i zaprezentowaniu pomysłów związanych z kampaniami emarketingowymi. Matryca może być traktowana jako część zestawu diagramów strategicznego modelowania działań marketingowych i komunikacyjnych w firmie.

Z jakich części składa się matryca:

 1. Informacje organizacyjne.

  Przed rozpoczęciem prac warto wskazać dla kogo realizowany jest model, kto jest jego autorem, a także która to wersja i jaki ma status. Istotne jest, aby określić dla kogo jest przeznaczony plan. Czy zostanie wykorzystany wewnętrznie, czy też będą zaangażowane strony trzecie?

 2. Informacje o kontekście.

  Mowa tutaj o takich danych jak kontekst strategiczny, ogólny opis rynku, kluczowe fakty warte rozpatrzenia, konkurencja, najlepsze praktyki w branży oraz kształtujące się trendy. Cele kampanii muszą być inteligentnie osadzone w prawach rządzących rynkiem, działaniach konkurencji czy dopiero kształtujących się trendach. W przeciwnym razie prawdopodobnie nie zostaną zainwestowane wystarczające środki (finansowe oraz pozafinansowe) w osiągnięcie zaplanowanych celów bądź zostaną one przeznaczone na niewłaściwe rzeczy.

  Dobrze jest znać odpowiedzi na takie pytania jak: jaka jest wielkość rynku? Jakie najnowsze trendy pojawiły się na rynku? Jaki potencjał wzrostu jest dostępny? Jak zmieni się rynek? Jakie czynniki zewnętrzne będą miały wpływ na klientów? Ponadto warto wspomnieć o badaniach statystycznych, które zostały wykonane, aby pomóc przeanalizować rynek.

 3. Lista działań.

  Ta obszerna taela została podzielona na kilka kolumn: grupa docelowa, którą można zamiennie stosować z etapem lejka sprzedażowego, cele do zrealizowania dla grupy lub w ramach etapu lejka, działania, które te cele pomogą osiągnąć, wymagane zasoby, KPI wraz z metodami pomiaru i ryzyka. Istotne jest przede wszystkim to, aby praca z matrycą odbywała się z naciskiem na dobrze określone grupy docelowe lub w zależności od podejścia marketera, etap lejka sprzedażowego (etap świadomości, etap zainteresowania, etap oceny, etap decyzji, etap postoceny, etap ponownego zakupu i bycia ambasadorem marki).

  Każda z pozycji powinna mieć własne, konkretnie określone cele, kluczowe wskaźniki sukcesu z metodą ich pomiaru i oczywiście działania. Po określeniu wcześniej wymienionych elementów możliwe jest również wskazanie potencjalnych ryzyk.

Niniejsza matryca pomaga zintegrować całkowity wysiłek marketingowy. Zapewnia systematyczne podejście do opracowywania planu działań. Należy przy tym mieć na uwadze, że pisząc plan marketingowy, konieczne jest jasne określenie celów i sposób ich osiągnięcia. Dobry plan marketingowy wyznacza jasne, realistyczne i mierzalne cele, zawiera terminy, zapewnia budżet i przydziela obowiązki.