Polityka prywatności dotycząca danych osobowych przetwarzanych za pomocą LinkedIn

Ideo Force Sp. z o.o. celem ochrony Twoich danych osobowych opracowała politykę prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z prowadzeniem profilu marki Ideo Force oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przysługujących internautom praw.

Możesz być pewna/pewny, że przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane od strony technicznej oraz dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby, nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez nas w ramach prowadzenia profilu marki Ideo Force będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  określone jako RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest z siedzibą przy Ideo Force Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS: 0000351872.

Ideo Force Sp. z o.o. stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Ideo Force Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celach:

  • marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa);
  • umożliwienia Użytkownikowi komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości).


Poprzez obserwowanie profilu marki Ideo Force Użytkownik przekazuje Ideo Force Sp. z o.o. dane osobowe, obejmujące między innymi:

  • imię i nazwisko Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie Linkedin.com);
  • inne dane osobowe (podane w ramach jego profilu w serwisie Linkedin.com).

Jeśli użytkownik wprowadza dane osobowych inne od powyższych (np. e-mail, adres, telefon), ujawnienie takich informacji przez użytkownika odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Przesyłane przy tym dane osobowe są wykorzystywane tylko do celu, w jakim zostały przekazane Ideo Force Sp. z o.o..

Niezależnie od powyższego Ideo Force Sp. z o.o. może zbierać również  informacje w sposób zautomatyzowany poprzez pliki cookies podczas przebywania na profilu Ideo Force oraz na powiązanej z nim stronie www, która zawiera wtyczki społecznościowe.

Dane te nie są przypisywane przez nas do konkretnych osób, jednakże mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług oraz w celach rekrutacyjnych.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora informacji nt. danych osobowych dotyczących jego osoby, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania tych danych. Aby uzyskać takie informacje należy się skontaktować poprzez Ideo Force Sp. z o.o.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obserwowania profilu oraz w okresie, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z przetwarzanymi danymi w ramach korzystania z serwisu LinkedIn.