Eksperymentowanie i wdrażanie - testy A/B stron internetowych

Witryna zawsze projektowana jest pod potrzeby użytkowników. Pytanie jednak, czy specjaliści branży informatycznej, którzy odpowiadają za tworzenie stron internetowych, w taki sam sposób postrzegają serwisy jak przeciętny użytkownik?
13 sierpnia 2013

Zdecydowanie, nie. Dlatego, tworząc stronę internetową, warto sięgnąć po metody badawcze, w których porównuje się dwie alternatywne wersje serwisu pod kątem oczekiwań użytkowników.

Taką techniką badawczą są testy A/B, w tym również testy wielowymiarowe, które dostarczają informacji o zmianach koniecznych do przeprowadzenia w obrębie serwisu. Wdrożona w ten sposób witryna znacznie lepiej realizuje cele, które zakładano w momencie jej tworzenia. Badania w oparciu o tą metodę mogą dotyczyć konkretnych części serwisu jak i poszczególnych elementów bądź tylko cech. Pozyskiwane wyniki cechuje obiektywność, ponieważ podmiotami opiniotwórczymi dla alternatywnych wersji zawsze jest taka sama ilość użytkowników generująca odsetek ruchu i współczynnik konwersji. Pewne trudności może stwarzać brak możliwości testowania kilku zmiennych w jednym czasie - wówczas bardziej odpowiednie są testy wielowymiarowe.

 testy A/B stron internetowych

Testy A/B oraz wielowymiarowe pozwalają na określenie konwersji dla badanej wersji, co przede wszystkim warunkuje ich skuteczność. Jednak dla uzyskania reprezentatywnych wyników statystycznych, każdy wariant musi być poddany badaniom w tym samym czasie.

Ta technika badawcza ma stosunkowo wiele zalet, przede wszystkim pozwala precyzyjnie dostosować interfejs do przeznaczenia witryny, w znacznym stopniu zachowując jej usability. Dzięki możliwości testowania nawet drobnych elementów, wskazuje na optymalne rozwiązania, które po wdrożeniu mają pozytywny wpływ na poziom konwersji.

 testy A/B stron

Jednak dla uzyskania miarodajnych wyników badań, trzeba mieć na uwadze pewne ograniczenia, które związane są z tą techniką badawczą. Przede wszystkim należy pamiętać o ściśle sprecyzowanych celach dla danej witryny, które nadają kierunek przeprowadzanym testom. Badaniom poddaje się więc już funkcjonujące serwisy, o zdefiniowanych wskaźnikach efektywności. Mimo że testowanie pozwala wybrać lepszą opcję związaną z witryną, nie pomaga w określaniu zachowań użytkowników. Ponieważ metoda ta nastawiona jest na badanie usabuility, często łączona jest z innymi, prowadzonymi w oparciu o zróżnicowane narzędzia analityczne i statystyczne. Dopiero raporty generowane z różnych źródeł dostarczają danych potrzebnych dla zdefiniowania czynników warunkujących wyniki witryny.

Porównując różne warianty serwisu internetowego, znacznie łatwiej jest wybrać te elementy, które w praktyce okażą się skuteczniejsze. Zestawienie ich ze sobą w ramach jednego projektu pozwoli stworzyć witrynę idealną z punktu widzenia użytkowników, a nie specjalistów informatyki. Badanie w oparciu o technikę testów A/B można przeprowadzić w łatwy i szybki sposób przy użyciu narzędzi pozwalających na weryfikację opcjonalnych wariantów serwisu.

Zespół Ideo Force
AUTOR
tel.+48 17 860 09 59
Napisz do mnie
UDOSTĘPNIJ
in tw fb
Ocena artykułu:
Twoja ocena:

Inne wpisy