Google Analytics 4 - czy działa poprawnie?

Dane to „kręgosłup” każdej strategii biznesowej a wprowadzenie Google Analytics 4 wyznaczyło nowe standardy w ich analizie. Mimo że od przejścia na nową wersję narzędzia minęło sporo czasu, wciąż zdarzają się błędy.
22 marca 2024

Narzędzia analityczne dostarczają informacji, będących fundamentem do podejmowania trafnych decyzji w biznesie. Jednak w przypadku implementacji nowych rozwiązań, kluczowe jest zadbanie o to, by cały proces przebiegał prawidłowo.

Weryfikacja poprawności wdrożenia GA4 zagwarantuje, że zbierane dane są rzetelne i mogą stanowić solidną podstawę do analizy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesu weryfikacji wdrożenia GA4, aby pomóc organizacjom maksymalnie wykorzystać potencjał tego narzędzia.

Spis treści:

 1. Kluczowe różnice między GA4 a Universal Analytics
 2. Wpływ GA4 na podejmowanie decyzji biznesowych
 3. Wdrożenie Google Analytics 4 – jak powinno przebiegać?
 4. Najczęstsze błędy w Google Analytics 4
 5. Raporty – dlaczego są tak ważne?
 6. Jak sprawdzić, czy GA4 działa poprawnie?
 7. Streszczenie
 8. Podsumowanie

Kluczowe różnice między GA4 a Universal Analytics

Podstawową różnicą między Google Analytics 4 a jego poprzednikiem, Universal Analytics (UA), jest podejście do śledzenia i analizy danych. GA4 skupia się na użytkownikach i ich interakcjach jako zdarzeniach, rezygnując z tradycyjnego modelu opartego na sesjach i odsłonach stron. Ta zmiana umożliwia znacznie dokładniejsze śledzenie ścieżek użytkowników, ich interakcji z treścią oraz realizacji celów biznesowych na stronie lub w aplikacji. GA4 umożliwia integrację danych z różnych platform (strony internetowe, aplikacje mobilne) w jednym miejscu, co daje kompleksowy obraz zachowań i preferencji użytkowników.

Innym kluczowym aspektem, który odróżnia GA4 od UA, jest zaawansowana analityka predykcyjna i wykorzystanie uczenia maszynowego. Google Analytics 4 oferuje wbudowane funkcje prognostyczne, które potrafią przewidywać przyszłe działania użytkowników, np. prawdopodobieństwo dokonania zakupu. Otwiera to nowe możliwości dla działań marketingowych i optymalizacji konwersji.

Wpływ GA4 na podejmowanie decyzji biznesowych

GA4 przynosi znaczące korzyści w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki bardziej szczegółowemu i zorientowanemu na użytkownika zbieraniu danych, przedsiębiorstwa mogą lepiej rozumieć potrzeby i zachowania swoich klientów, co przekłada się na bardziej celowane i efektywne działania marketingowe. Analityka predykcyjna i zaawansowane funkcje modelowania danych w GA4 pozwalają na wczesne identyfikowanie trendów oraz proaktywne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Ponadto, GA4 oferuje dużo większą elastyczność w tworzeniu niestandardowych raportów i dashboardów, co umożliwia firmom dostosowanie analityki do swoich unikalnych potrzeb i celów biznesowych. Wzrost użyteczności danych i ich dostępność w czasie rzeczywistym znacznie usprawnia procesy decyzyjne, umożliwiając szybsze i bardziej świadome reagowanie na potrzeby rynku.

W rezultacie, GA4 nie tylko ulepsza procesy analityczne, ale również staje się kluczowym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej, dostarczając wglądów potrzebnych do skutecznej optymalizacji strategii online i maksymalizacji ROI z działań cyfrowych.

Wdrożenie Google Analytics 4 – jak powinno przebiegać?

Przejście z Universal Analytics na Google Analytics 4 wiązało się z fundamentalną zmianą w sposobie śledzenia interakcji na stronie. Odeszliśmy od modelu bazującego na sesjach i odsłonach stron, na rzecz modelu skoncentrowanego na użytkownikach i zdarzeniach. Dzięki temu można teraz lepiej zrozumieć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z treścią, co pozwala na bardziej szczegółową analizę danych. Jak powinno przebiegać wdrożenie Google Analytics 4?

Zrozumienie potrzeb biznesowych

Na samym początku procesu wdrożenia GA4 kluczowe jest zrozumienie specyficznych potrzeb biznesowych i celów, jakie ma osiągnąć dana organizacja. W tym kontekście warto przeprowadzić warsztaty z udziałem specjalistów oraz przedstawicieli firmy, aby dokładnie określić, jakie dane są potrzebne i jakie zdarzenia na stronie powinny być monitorowane.

Stworzenie planu wdrożenia

Następnym krokiem jest stworzenie szczegółowego planu wdrożenia, który będzie zawierał wykaz wszystkich zdarzeń i elementów do monitorowania. Plan ten powinien być dokładnie przeanalizowany i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony, aby upewnić się, że odzwierciedla on wszystkie potrzeby biznesowe.

Wdrożenie

Konfiguracja opiera się na ustalonym wcześniej planie działania. W Google Analytics 4 wprowadzane są niezbędne wymiary i metryki oraz następuje integracja z innymi narzędziami. W Google Tag Managerze ustawione zostają odpowiednie tagi, reguły i zmienne.

Tworzenie niestandardowych raportów

Standardowo Google Analytics 4 oferuje jedynie podstawowe raporty, dlatego należy skupić się na stworzeniu tych bardziej zaawansowanych, dostarczających kluczowych informacji o efektach działań digital marketingowych oraz o zachowaniu odbiorców na stronie.

Najczęstsze błędy w Google Analytics 4

Nieprawidłowości w warstwie danych

Zdarza się, że warstwy danych, mimo zawierania kluczowych informacji, dotyczących użytkowników i ich działań, są przez GA4 interpretowane nie jako dane, a jako zwykły tekst. Przykładem może być sytuacja, w której dane dotyczące zakupów są prawidłowo wyświetlane na stronie, lecz nie są poprawnie przekazywane do GA4 z powodu błędnej konfiguracji.

Zdarza się, że błędy dotyczą np. cen produktów, które są na stronie. Dla przykładu – w e-sklepie produkt jest sprzedawany za 32 zł, a w Google Analytics 4 widzimy kwotę 48 zł. Oznacza to, że do warstwy danych przekazywane są nieprawidłowe wartości i należy przeprowadzić korektę.

Przykład

Programista dodał warstwę danych na stronie e-commerce, która wyświetlała dane o produktach i transakcjach. Mimo to GA4 nie identyfikowało tych informacji jako danych, lecz traktowało je jako zwykły tekst. Problem rozwiązano dopiero po dokładnej konfiguracji ustawień administracyjnych strony, co pozwoliło na poprawne przekazanie danych do GA4 i ich widoczność w raportach.

Sprawdzimy poprawność wdrożenia Google Analytics 4 w Twojej firmie.
Zapytaj o ofertę!
 

Zduplikowane zdarzenia

Kolejnym częstym problemem są zduplikowane zdarzenia, które mogą powstawać na skutek błędów w konfiguracji Google Tag Managera (GTM). Duplikacja powoduje, że jedno zdarzenie jest rejestrowane wielokrotnie, co prowadzi do nieprawidłowych danych w raportach.

Przykład

Analiza raportu zakupów e-commerce wykazała, że liczba dodanych do koszyka produktów przewyższała liczbę wyświetleń tych produktów, co jest nielogiczne, gdyż dodanie do koszyka wymaga wcześniejszego wyświetlenia produktu. Okazało się, że zdarzenie "dodaj do koszyka" było rejestrowane dwukrotnie z powodu nakładających się na siebie reguł w Google Tag Managerze.

Rozwiązanie problemu związanego z duplikacją zdarzeń może być proste lub złożone. Jeśli wynika ona z błędów w warstwie danych – potrzebna będzie pomoc programisty, który zajmie się naprawieniem struktury tej warstwy. Część problemów da się jednak rozwiązać z poziomu Google Tag Managera. Jeśli to właśnie tam występują zduplikowane tagi – usuwamy jedną z kopii i zostawiamy tylko ten właściwy, konkretny tag. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że zdarzenie zostanie wywołane tylko jeden raz. Jeśli zdarzenie zostało dodane przez funkcję „otwórz zdarzenie” to należy usunąć to zdarzenie także z usługi.

Niepoprawna implementacja zdarzeń

Błędy w implementacji zdarzeń mogą prowadzić do nieprawidłowego zbierania danych. Przyczyny mogą być różne - od błędów w skryptach warstw danych po dodawanie zbyt wielu podobnych tagów w GTM. Dla przykładu -  rozpoczęcie procesu płatności to zdarzenie: Begin Checkout. Należy więc sprawdzić w ustawieniach GA4 czy takie zdarzenie się tam pojawia – jeśli nie, jest to sygnał, że nie zostało skonfigurowane i dane będą niepełne. Warto zaznaczyć, że Begin Checkout to jedno z podstawowych zdarzeń rekomendowanych przez Google, dlatego  należy o nie zadbać. Brak tego zdarzenia powoduje błędną interpretację danych.

Przykład

Na stronie e-commerce zmodernizowano przycisk "dodaj do koszyka", ale nie zaktualizowano selektorów HTML w GTM, co spowodowało, że każde kliknięcie przycisku rejestrowane było jako zdarzenie, nawet jeśli nie prowadziło do dodania produktu do koszyka. Wynikało to z faktu, że przycisk występował w dwóch miejscach na stronie z taką samą strukturą HTML, ale różnymi adresami URL.

Brak kontroli nad zdarzeniami i tagami

Brak odpowiedniej kontroli i zarządzania tagami w GTM może prowadzić do nieprawidłowości w danych. Często wynika to z pracy wielu specjalistów nad jedną usługą, bez jasno określonych zasad zarządzania zmianami.

Przykład

Wielu specjalistów pracujących nad projektem dodawało swoje tagi do GTM bez sprawdzania istniejących już konfiguracji. Skutkowało to duplikowaniem tagów i zdarzeń, co prowadziło do błędów w danych. Problem ten rozwiązano przez wprowadzenie ścisłych procedur zarządzania tagami i zdarzeniami, co pozwoliło uniknąć dalszych nieprawidłowości.

Błędy w kodzie śledzącym

To kolejny częsty błąd. Nie oznacza to, że kod jest błędnie dodany do strony, tylko że został dodany nie do tej usługi, do której powinny być wysyłane dane. Wiąże się to z tym, że wiele osób miesza tagi między różnymi narzędziami, a w konsekwencji w GTM nie zmienia konkretnego identyfikatora na prawidłową usługę, tylko pozostawia stary identyfikator. Przez to dane są zbierane w innym miejscu niż powinny.

Raporty – dlaczego są tak ważne?

Brak dedykowanych raportów często stanowi problem, wynikający z faktu, że bez nich trudno jest wyciągać konkretne wnioski. Stworzenie raportów może leżeć w zakresie obowiązków użytkownika, ale możliwe jest również skorzystanie z wiedzy specjalisty, który przygotuje odpowiednie raporty.

Dla przykładu: analiza tego, czy konwersje są realizowane i czy określone funkcjonalności lub elementy przyczyniają się do ich realizacji, wspierają ich pozyskiwanie lub są zbędne, może być przeprowadzona na podstawie tych raportów. Możliwe jest również zidentyfikowanie problematycznych elementów na stronie, takich jak ścieżki prowadzące użytkowników do błędu 404, co wskazuje na konieczność poprawy jakości witryny i ograniczenia tychże błędów.

W Google Analytics 4 mamy tzw. ścieżki eksploracji. Te umożliwiają dokładne poznanie sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, zweryfikowanie działań, które podejmują po określonym zdarzeniu i  sprawdzenie, czy nie dochodzi do zapętlenia w korzystaniu z określonych elementów. Dzięki dedykowanym raportom można określić, badać i analizować te ścieżki, w tym preferencje zakupowe związane z konkretnymi kanałami.

Pozwala to na dostosowanie działań marketingowych i optymalizację budżetów, kierując je tam, gdzie generują największą liczbę konwersji. Kluczowe jest więc posiadanie możliwości tworzenia takich raportów, gdyż ich brak lub posiadanie błędnych danych może uniemożliwić podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi artykułami z bloga. Nie przegap najciekawszych naszych wpisów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Jak sprawdzić, czy GA4 działa poprawnie?

Po wdrożeniu należy zweryfikować jego poprawność. Niezwykle ważne jest sprawdzenie tego, czy wszystkie elementy zostały skonfigurowane prawidłowo, w tym skupić się m.in. na weryfikacji strefy czasowej, waluty oraz wykluczeniu ruchu wewnętrznego i domen odsyłających, takich jak bramki płatności.

Audyt wdrożenia GA4

Audyt to jeden z najbardziej kompleksowych sposobów na sprawdzenie poprawności wdrożenia. Powinien zostać wykonany przez eksperta w zakresie analityki, który nie był zaangażowany w pierwotną implementację. Pozwoli to na niezależną ocenę konfiguracji i zidentyfikowanie ewentualnych błędów czy niedociągnięć. Wynikiem audytu są rekomendacje zmian, po których wdrożeniu narzędzie zacznie poprawnie zbierać dane.

Sprawdź, jak wykorzystać potencjał analityki, by przenieść biznes na kolejny poziom!

Streszczenie

 • Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics 4 są podstawą do podejmowania decyzji biznesowych pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zaimplementowane.
 • Wdrożenie GA4 powinno zacząć się od zrozumienia specyficznych potrzeb biznesowych i celów organizacji.
 • Konfiguracja GA4 obejmuje m.in. ustawienie wymiarów, metryk i integrację z innymi narzędziami, a także ustawienie tagów w Google Tag Managerze.
 • Ważne jest tworzenie niestandardowych raportów w GA4, aby dostarczać kluczowe informacje, istotne z perspektywy działań  digital marketingowych i zachowania użytkowników.
 • Częste błędy w GA4 obejmują nieprawidłowości w warstwie danych, zduplikowane zdarzenia i błędy w kodzie śledzącym. Jednak występują one także w innych obszarach.
 • Brak dedykowanych raportów utrudnia wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji.
 • Po wdrożeniu GA4 warto przeprowadzić audyt, aby zweryfikować poprawność konfiguracji i zbierania danych, zwłaszcza w przypadku zaobserwowania potencjalnych nieprawidłowości.

  Podsumowanie

  Wdrożenie GA4 to proces wymagający nie tylko technicznej wiedzy, ale także głębokiego zrozumienia biznesowych potrzeb firmy. Weryfikacja poprawności implementacji to kluczowy etap, który zapewnia, że zebrane dane będą rzetelne i użyteczne dla procesów decyzyjnych. Pamiętajmy, że w analityce każdy detal ma znaczenie, a prawidłowo wdrożone i zweryfikowane GA4 to fundament skutecznych działań digital marketingowych.

   Piotr Krzyśko
   AUTOR
   SEO Specialist
   Napisz do mnie
   UDOSTĘPNIJ
   in tw fb
   Ocena artykułu:
   Twoja ocena:
   Średnia ocen użytkowników 5.0 na podstawie 4 ocen

   Inne wpisy