Migracja z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360

Czy Google Analytics 4 360 jest dla Twojej firmy? Czym różni się GA4 od GA4 360 oraz, jak wygląda migracja z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360? Sprawdź.
19 października 2023

Zostało coraz mniej czasu na przeprowadzenie migracji z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360. Tymczasem nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Szybsze uruchomienie nowej wersji Google Analytics 360 pozwala budować historię danych w nowym narzędziu, co jest niezbędne np. przy wykorzystaniu funkcji predykcji w Google Analytics 4 360.

Obie wersje narzędzia są identyczne, jeśli chodzi o sam interfejs użytkownika. Różnią się głównie występującymi w nich limitami. Jak te limity wpływają na Twoją analitykę? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu. Poznasz także etapy migracji na Google Analytics 4 360 i sprawdzisz, czy płatna wersja narzędzia, jest przeznaczona dla Twojej firmy.

Spis treści: 

 1. Koniec Google Universal Analytics 360
 2. Google Analytics 4 i Google Analytics 4 360
 3. Różnice pomiędzy Google Analytics 4 i Google Analytics 4 360
 4. Migracja z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360
 5. Weryfikacja wdrożenia i eksport danych
 6. Czy GA4 360 jest dla Ciebie? 
 7. Streszczenie
 8. Podsumowanie

Koniec Google Universal Analytics 360

Usługi Google Universal Analytics 360 będą przetwarzały dane do 1 lipca 2024 r. Tego dnia wszyscy użytkownicy utracą dostęp zarówno do interfejsu użytkownika, jak i API Universal Analytics. Warto przygotować się do tego odpowiednio wcześniej, wdrażając Google Analytics 4 360 oraz eksportując dane historyczne z Universal Analytics 360.

Utrata danych historycznych to spory problem, powodujący:

 • Trudności z podejmowaniem decyzji w przyszłości, ponieważ firma traci informacje o tym, jak historyczne decyzje wpłynęły na kluczowe wskaźniki np. przychody,
 • Brak możliwości porównywania przeszłych oraz aktualnych wyników.
 • Utrudniony dostęp do wielu ciekawych funkcji GA np. modelowania predykcyjnego (do momentu zebrania większej ilości danych w nowym GA4).

Wcześniejsze wdrożenie GA4 oraz eksport danych historycznych pomogą zminimalizować opisywane problemy.

Google Analytics 4 i Google Analytics 4 360

Czym różni się Google Analytics 4 od Google Analytics 4 360? Warto zacząć od zdefiniowania poszczególnych narzędzi.

Google Analytics 4

Osoby interesujące się wdrożeniem Google Analytics 4 360 z pewnością dobrze orientują się, czym jest Google Analytics 4. Dlatego o tym narzędziu, warto wspomnieć wyłącznie dla formalności. W porównaniu do Universal Analytics – jest to zdecydowanie bardziej elastyczne rozwiązanie, przyjmujące model danych, opartych o zdarzenia, a nie sesje.

GA4 pozwala uzyskać bardziej precyzyjną i kompleksową perspektywę ścieżek użytkowników. Jest również ukłonem w stronę kwestii związanych z prywatnością. Daje możliwość pomiaru bez plików cookie i predykcji.

Google Analytics 4 360

Google Analytics 360 to płatna wersja Google Analytics. Dostarcza ona zaawansowane funkcjonalności oraz wyższe limity niż jej darmowy odpowiednik. Google Analytics 4 360 jest częścią Google Marketing Platform.

Różnice pomiędzy Google Analytics 4 i Google Analytics 4 360

Jakie dokładnie różnice występują pomiędzy narzędziami, oprócz tego, że jedno z nich jest darmowe, a drugie płatne?

 • Wolumen przetwarzanych danych - GA4 dedykowany jest zazwyczaj mniejszym stronom, które nie przetwarzają ogromnej ilości informacji. GA4 360 posiada zdecydowanie wyższe limity jeżeli chodzi o ilość przetwarzanych zdarzeń. Jeżeli twoja stronie generuje ponad 1 mln odwiedzin w ciągu miesiąca, warto rozważyć GA4 360.
 • Wsparcie oraz SLA - GA4 360 dedykowane jest większym firmom, dlatego też wersja ta posiada wsparcie techniczne oraz SLA, gwarantujące określony poziom świadczenia usługi.
 • Kwestie formalne - aby zacząć korzystać z GA4 360, należy podpisać umowę, w przypadku darmowej wersji GA4 nie jest to wymagane.
 • Aktualizacja danych na żywo - GA4 360 zdecydowanie częściej aktualizuje dane dostępne w interfejsie użytkownika oraz API, niż ma to miejsce w standardowej wersji. Dane zazwyczaj pojawiają się godzinę po tym, jak zostaną pozyskane.
 • Parametry zdarzeń - standardowa wersja umożliwia pozyskanie do 25 parametrów dla danego zdarzenia. W wersji 360 limit ten wynosi 100. Dzięki temu organizacje jest w stanie pozyskiwać zdecydowanie więcej informacji o danym zdarzeniu:

Źródło: Google Analytics 4.

 • Wymiary i dane niestandardowe, ograniczone do zdarzenia - pozwalają mierzyć zdarzenia, które nie są standardowo opomiarowane przez GA4. Przykładowo może to być indywidualne ID naszego klienta. GA4 w wersji darmowej pozwala na ustawienie 50. wymiarów i 50. danych, natomiast GA4 360 oferuje możliwość ustawienia 125. wymiarów i 125. danych:

Źródło: Google Analytics 4.

 • Konwersje - dobrze znane każdemu użytkownikowi GA. GA4 w wersji darmowej pozwala na zapisanie 30. konwersji, natomiast GA4 360 daje możliwość zapisania 50.
 • Odbiorcy - grupa użytkowników, charakteryzujących się podobnymi cechami w okresie danego czasu. Jeden użytkownik może należeć do więcej niż jednej listy odbiorców. Można tworzyć niestandardowe grupy odbiorców lub skorzystać z jednego z dostępnych szablonów:

Źródło: Google Analytics 4.

Stworzone grupy odbiorców można analizować oraz wyeksportować do Google Ads na potrzeby remarketingu. Darmowa wersja GA4 umożliwia stworzenie do 100. grup odbiorców, natomiast GA4 360 daje możliwość utworzenia 400. grup.

 • Eksploracje - eksploracje dzięki swojej elastyczności pozwalają nam analizować gromadzone dane w sposób, który wcześniej nie był dostępny. Można stworzyć własną eksplorację lub skorzystać z jednego z dostępnych szablonów:

Źródło: Google Analytics 4.

Wśród szablonów można znaleźć:

 • Pusty - tworzenie nowej eksploracji od początku.
 • Eksploracja swobodna - analiza z użyciem wykresów i tabel.
 • Eksploracja ścieżki - analiza ścieżek użytkowników z użyciem segmentacji.
 • Eksploracja sekwencji ścieżki - analiza sekwencji ścieżek dzięki wykresowi przepływu w formie drzewa.
 • Pokrywanie się segmentów - pozwala analizować wspólne segmenty użytkowników w kontekście zachowań.
 • Eksploracja kohort - analiza zachowań użytkowników, posiadających te same cechy.
 • Cykl życia użytkownika - możliwość analizy wartości użytkowników od początku odwiedzin.

GA4 i GA4 360 umożliwiają stworzenie 200. eksploracji na usługę. GA4 pozwala posiadać 500, natomiast GA4 360 już 1 000 udostępnionych eksploracji na usługę.

 • Próbkowanie danych - to proces analizowania i raportowania pewnego wycinka wszystkich danych. Jest wykorzystywany do analizy dużych zbiorów danych i pozwala zwiększyć efektywność kosztową oraz czasową. Wersja próbkowana oznacza, że przeanalizowane dane są jedynie pewnym wycinkiem całości. Dane niepróbkowane to element, który został wygenerowany na podstawie 100,0% dostępnych danych.

GA4 może przeanalizować cały zestaw danych lub jedynie jego próbkę. W przypadku analizy mniejszych próbek danych przez GA4 możemy mieć do czynienia z rozbieżnościami, ponieważ analizowana próbka nie stanowi właściwego odzwierciedlenia całego zbioru. Im mniejsza próbka, tym większe zagrożenie z tym związane, dlatego warto unikać próbkowania danych. Standardowe GA4 pozwala uniknąć próbkowania danych, jeżeli nie przekraczamy 10. milionów zdarzeń w danym czasie. W GA4 360 limit ten wynosi 1 miliard.

Źródło: Google Analytics 4.

To tylko wybrane z różnic, pomiędzy Google Analytics 4 a Google Analytics 4 360. Poniższa tabela zawiera pełne porównanie.

Źródło: https://support.google.com/analytics/answer/11202874?hl=pl.

Migracja z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360

Migrację z Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360 można podzielić na następujące etapy.

Warsztaty analityczne

W warsztaty warto zaangażować przedstawicieli wszystkich działów w firmie, które wykorzystują dane w swojej pracy. Dzięki temu już na początku projektu można poznać punkt widzenia oraz potrzeby poszczególnych interesariuszy. W ramach warsztatów warto mówić m.in. o:

 • celach biznesowych,
 • celach użytkowników,
 • funkcjonalnościach, które będą podlegać opomiarowaniu,
 • potrzebach informacyjnych oraz problemach, związanych z analityką.

Analiza ekosystemu analitycznego

Analiza ekosystemu analitycznego pozwala lepiej poznać aktualną sytuację, zidentyfikować problematyczne obszary, określić niewykorzystany potencjał oraz zwrócić uwagę na zagadnienia, które wymagają szczególnej uwagi.

Zwiększ zyski dzięki danym!
Skontaktuj się!

Podczas analizy warto ocenić potencjał rozwoju ekosystemu analitycznego, konfigurację Google Analytics, konfigurację Google Tag Managera oraz systemy raportowania. W zakres prac warto włączyć:

 • Analizę potrzeb w zakresie analityki.
 • Przegląd źródeł pozyskiwania danych oraz integracji.
 • Porównanie aktualnej konfiguracji ekosystemu z możliwościami, jakie dają narzędzia.
 • Weryfikację poprawności tagów, zmiennych oraz reguł.
 • Weryfikację poprawności działania consent mode.
 • Walidację stopnia optymalizacji i organizacji narzędzia.
 • Poprawność wyświetlanych danych.
 • Użyteczność raportów pod kątem biznesowym.

Mapowanie oraz plan wdrożenia

Po analizie mapujemy stan aktualny z docelową konfiguracją. Dzięki temu mamy pewność, że żaden z elementów nie zostanie pominięty w procesie konfiguracji. Zdefiniowanie KPI w 4 kluczowych obszarach ścieżki użytkownika tj.:

 • budowa świadomości w grupie docelowej,
 • wpływanie na użytkowników rozważających,
 • sprzedaż,
 • wzrost lojalności klientów,

będzie punktem wyjścia do opisu wszystkich zdarzeń, metryk i danych, które nie były uwzględnione we wcześniejszej wersji narzędzia, ale pojawią się w nowej konfiguracji.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi artykułami z bloga. Nie przegap najciekawszych naszych wpisów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Konfiguracja narzędzia

Konfigurację Google Analytics 4 360 realizujemy w oparciu o wcześniej przygotowany plan wdrożenia. Dzięki temu przyśpieszamy znacznie czas realizacji projektu oraz zyskujemy  pewność, że zmierzamy do założonego przez nas celu. Jakie prace należy uwzględnić w ramach konfiguracji? Poniżej przykładowy zakres:

 • Konfiguracja usługi GA4 360.
 • Implementacja zdarzeń, pozwalająca szczegółowo śledzić zachowania użytkowników.
 • Dodanie wymiarów niestandardowych.
 • Dodanie metryk niestandardowych.
 • Integracja z narzędziami zewnętrznymi np. Google Ads, Display & Video 360, Google Cloud, Google Ad Manager, Google Search Console.
 • Konfiguracja eksploracji.
 • Wdrożenie consent mode.

Weryfikacja wdrożenia i eksport danych

Czy konfiguracja narzędzia jest czymś, na czym należy poprzestać? Absolutnie nie. Warto zweryfikować czy została przeprowadzona poprawnie i nie zawiera problemów, zaburzających dane organizacji. Jeżeli upewnimy się, że konfiguracja przebiegła z sukcesem to możemy przejść do eksportu historycznych danych do BigQuery.

Czy GA4 360 jest dla Ciebie?

Duże firmy z wieloma stronami, z dużym ruchem, użytkujące aktywnie Big Query, powinny mocno zainteresować się GA4 360. Zalet wynikających z użycia płatnej wersji narzędzia jest wiele. Więcej informacji o tym znajduje się w sekcji artykułu z porównaniem obu wersji, natomiast to na co warto zwrócić uwagę, to właśnie kwestia wyższych limitów. Jeżeli strona jest odwiedzana przez dużą liczbę użytkowników lub wymaga opomiarowania dużej liczby zdarzeń, przez co jeden użytkownik w ciągu dnia, może generować ich więcej niż 500 - powinieneś rozważyć przejście na wersję 360, w której ten limit wynosi już 2000. W darmowej wersji Google Analytics 4 dane o zdarzeniach są przechowywane jedynie przez 14 miesięcy. Taki okres może ograniczać możliwości z zakresu analizy porównawczej danych historycznych. GA 360 pozwala natomiast wydłużyć czas przechowywania nawet do 50. miesięcy.

Streszczenie

 • Usługi Google Universal Analytics 360 będą działały do 1 lipca 2024 r. W tym dniu wszyscy stracą dostęp zarówno do panelu narzędzia jak i API.
 • Google Analytics 360 jako płatna wersja dostarcza przede wszystkim dużo bardziej zaawansowanych funkcjonalności oraz zdecydowanie wyższych limitów niż darmowa wersja.
 • Google Analytics 360 dedykowany jest dla większych firm posiadających strony, które generują duży ruch. Jeżeli Twoja strona generuje ponad 1 mln odwiedzin miesięcznie, to warto rozważyć GA4 360.
 • GA4 360 posiada wsparcie techniczne oraz SLA, które gwarantuje określony poziom świadczenia usługi.
 • Migrację z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360 warto oprzeć o następujące etapy: warsztaty analityczne, analizę ekosystemu analitycznego, mapowanie oraz plan wdrożenia, konfigurację narzędzia, weryfikację wdrożenia i eksport danych. 

Podsumowanie

Google Analytics 4 360 to narzędzie dla firm, posiadających duży ruch na stronie, czyli takich, które są ograniczone przez limity, dostępne w standardowej wersji Google Analytics 4. Google Analytics 4 360 daje zdecydowanie większe możliwości, które pozwalają przenieść analitykę na jeszcze wyższy poziom. Migracja z Google Universal Analytics 360 na Google Analytics 4 360 to proces, do którego trzeba się dobrze przygotować. W tym celu warto przeprowadzić analizę aktualnego ekosystemu analitycznego, mapując konfigurację oraz przygotowując szczegółowy plan wdrożenia.

Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że wdrożenie będzie kompletne a dane miarodajne. Konfiguracja jako etap wykonawczy realizowana jest na podstawie wypracowanego wcześniej planu. W jej ramach konfigurujemy usługę GA4 360, ale również integrujemy z innymi narzędziami, przygotowujemy dedykowane raporty czy wdrażamy consent mode.

Mateusz Bober
AUTOR
Senior UX/UI Designer, Team Leader
tel.723 988 859
Napisz do mnie
UDOSTĘPNIJ
in tw fb
Ocena artykułu:
Twoja ocena:
Średnia ocen użytkowników 5.0 na podstawie 3 ocen

Inne wpisy