Znaczenie insightów konsumenckich i nowych trendów w e-marketingu

Dlaczego kreatywne rozwiązywanie problemów jest tak ważne w dzisiejszej rzeczywistości? Jakie trendy technologiczne będą umacniać się w najbliższych latach? Dlaczego insight może uatrakcyjnić ofertę o nowe rozwiązania? To wszystko w najnowszym artykule!
21 stycznia 2021

COVID-19 wciąż wywiera bezprecedensowy wpływ na światową gospodarkę i jej konkurencyjny krajobraz. Zmiany w zachowaniu konsumentów, wzrastająca rola rozwiązań cyfrowych kształtują nowe trendy technologiczne i wywołują trwały wpływ na funkcjonowanie biznesów, ich modeli biznesowe i partnerstwa. Proporcjonalnie do skali wyzwań stojących przed biznesem, wzrasta  znaczenie innowacyjności, kreatywności ukierunkowanych na maksymalizację wartości. Kreatywność jest tym, co napędza wielkie pomysły, stanowi wyzwanie dla sposobu myślenia i otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych.  W świecie, w którym produktów i usług jest mnóstwo, a firmy walczą o uwagę i pozycję na rynku, wzrasta również znaczenie doświadczenia klienta (ang. customer experience/CX), ponieważ to właśnie dobra strategia CX pozwala wyróżnić się firmie na rynku oraz wzmocnić pozycję  konkurencyjną.

Spis treści:

 1. Insight – kamień węgielny procesu projektowania wartości.
 2. Dlaczego generowanie insightów to ważna umiejętność?
 3. Trendy technologiczne a kreowanie wartości
 4. Trendy technologiczne – generatory większej wartości
 5. Pobudzanie innowacyjności poprzez Design Thinking
 6. Streszczenie
 7. Podsumowanie 

Insight – kamień węgielny procesu projektowania wartości

Trudno o jedną definicję, która w prosty i zrozumiały sposób definiowałaby termin insight. Ostatnio termin „insight” stał się nadużywanym słowem, podobnie jak marka, strategia i innowacja. Zacznijmy zatem od próby zdefiniowania tego pojęcia, prowadząc rozważania na temat tego, czym insight nie jest.

Insighty to nie są dane, informacje, obserwacja, ani życzenia i potrzeby klienta

Stale rosnąca eksplozja danych i informacji często nas przytłacza. Coraz częściej doświadczamy  życia w „iluzji wiedzy”. Topimy się w danych i informacjach, których nie potrafimy przekształcić w insight, na którym moglibyśmy działać. Jeżeli chodzi zaś o obserwację, to choć jest ona ważną częścią tworzenia insightu, to stanowi tylko jeden punkt danych do rozważenia, co oznacza, że nigdy nie powinna być interpretowana samodzielne. Obserwacje możemy uznać za fakty, którym brakuje informacji o „dlaczego” i motywacjach stojących za zachowaniem konsumenta. Nie można się zatem zatrzymać przed ciężką pracą związaną z procesem definiowania insightu, polegającą na przekształceniu wnikliwej obserwacji w coś bardziej znaczącego i wykonalnego, tj. dotarciu do odpowiedzi na pytanie „dlaczego”.  

Samo życzenie klienta lub stwierdzenie potrzeby nie jest insightem. O ile wyrażone potrzeby są idealne do definiowania funkcji i korzyści produktów, to nie prowadzą do spostrzeżeń, które mogłyby obalić istniejące kategorie i stworzyć nowe. Za każdym razem, gdy słyszysz „chcę” lub „potrzebuję” zatrzymaj się. Pamiętaj, aby sięgnąć głębiej i zrozumieć motywację oraz powody kryjące się za „pragnieniem”.

Insight jest mniej widoczny, nieuchwytny, utajony. To ukryta prawda będąca wynikiem obsesyjnego eksplorowania. „Insight” to kamień węgielny procesu projektowania i innowacji, latarnia morska wskazująca, co należy zrobić dalej oraz katalizator tworzenia nowej wartości.

Można powiedzieć, że insight to:

 • Nowy sposób patrzenia na świat, który skłania  do ponownego przeanalizowania istniejących konwencji i status quo;
 • Wnikliwa obserwacja ludzkiego zachowania, która skutkuje spojrzeniem na konsumentów z nowej perspektywy;
 • Odkrycie podstawowych motywacji, które kierują ludzkimi działaniami.

Dlaczego generowanie insightów to ważna umiejętność?

Jeśli sam lub z zespołem chcesz dokonać pozytywnej zmiany na świecie poprzez produkty, usługi, doświadczenia zawsze zacznij od pełnego zrozumienia aktualnego stanu rzeczy i sposobu, w jaki możesz to zmienić, ulepszyć lub ponownie wymyślić.

Wnikliwość i głębokość tego rozumienia jest podstawą skuteczności w dokonywaniu pozytywnych zmian. A kiedy to zrozumienie jest powierzchowne, błędne, oparte na ograniczonym doświadczeniu lub nie podzielane przez innych, zminimalizuje to szanse na zmianę. Z drugiej strony, wnikliwe zrozumienie jest potężnym punktem wyjścia dla wspaniałego projektu. Jak więc stać się bardziej wnikliwym? Podejmij skoncentrowaną dyscyplinę ciekawości. Porzuć założenia i celowo obserwuj. Użyj swoich zmysłów, aby gruntownie zbadać kontekst, kulturę, znaczenia i zachowania, aby wzbogacić swoje rozumienie. Pozwól sobie i swojemu zespołowi na zdziwienie i zaskoczenie rzeczami, które uważałeś za coś oczywistego. Jest to praktyka zwiększania świadomości i wyostrzania perspektywy.

Postaw na innowacyjne zarządzanie Twoją strategią marketingową
i osiągnij wysoką pozycję swojej witryny w sieci!
Skontaktuj się

Małe zmiany projektowe, które wprowadzisz, będą okazją do większej obserwacji i pogłębienia wiedzy (dlatego tak ważne jest prototypowanie). Poszukiwanie insightu może być indywidualnym dążeniem, ale zwykle jest bardziej przydatne we współpracy z innymi. To, co wydaje się oczywiste, może wydawać się  świeżym myśleniem dla kogoś innego i na odwrót. Wgląd (insight) w projekt to sprawa kluczowa, ponieważ pozwala uzyskać wspólną perspektywę na temat tego, co jest obecnie ważne i co będzie ważne w przyszłości. Sam zaś proces dzielenia się i wspólnego odkrywania nowych rzeczy jest orzeźwiający, motywujący i stanowi wspaniały impuls zwiększający efektywność zespołu.

Trendy technologiczne a kreowanie wartości

Można powiedzieć, że od 2020 r. jesteśmy świadkami rozpoczęcia nowej ery wynikającej z załamania światowej harmonii wywołanej przez pandemię. Nadejście nowej ery wspieranej przez gwałtowny rozwój nowych technologii stawia przed nami wciąż nowe wyzwania, z wyzwaniami etycznymi włącznie. Z drugiej strony, nowa era oraz wszelkie zmiany z nią związane zmuszają do  nowego spojrzenia na to, jak prowadzimy biznes, na dotychczasowe modele biznesowe, a przede wszystkim na wartość oraz sposób w jaki jest dostarczana.  W dzisiejszej rzeczywistości znajomość zachodzących zmian jest kluczowa, aby móc zaprojektować i oferować wartość, która pozwoli firmom konkurować na globalnym rynku.

Trendy technologiczne – generatory większej wartości

Niektóre spośród trendów technologicznych stanowią odpowiedź na znane od dłuższego czasu wyzwania z dziedziny IT, inne natomiast odnoszą się do wymiaru technologicznego większych możliwości biznesowych.

Równocześnie zaobserwować można, iż wiodące firmy zdają sobie sprawę, że każdy aspekt ich organizacji, który jest zakłócany przez technologię, stanowi okazję do zdobycia lub utraty zaufania. Ta świadomość powoduje, że traktują zaufanie nie jako kwestię zgodności lub public relations, ale jako kluczowy cel biznesowy, do którego należy dążyć. W tym świetle zaufanie staje się kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu zapewnienie, że wiele wymiarów w technologii, procesach i ludziach organizacji współpracuje ze sobą, aby utrzymać wysoki poziom zaufania oczekiwany przez wielu jej interesariuszy. Liderzy biznesowi ponownie oceniają, w jaki sposób ich produkty, usługi i decyzje, które podejmują - między innymi w zakresie zarządzania danymi, budowania ekosystemu partnerów i szkolenia pracowników - budują zaufanie. CIO kładą nacisk na „etyczną technologię” i tworzą zestaw narzędzi, które pomogą ludziom rozpoznać dylematy etyczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania przełomowych technologii.

Ponieważ strategia technologiczna staje się w coraz większym stopniu kluczową częścią strategii biznesowej w organizacjach, wzrasta zapotrzebowanie na lepsze wyniki. Aby to osiągnąć, prawdopodobnie więcej liderów IT i finansów będzie współpracować nad opracowaniem elastycznego podejścia do innowacji i działania z szybkością zwinną. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie innowacji czy umożliwianie transformacji cyfrowej, IT będzie potrzebować wsparcia finansowego, aby skutecznie dostosować się do metodologii Agile i zabezpieczyć kapitał kreatywny. Praca polegająca na przejściu na nowe procesy finansowe, budżetowe i księgowe wspierające innowacje nie nastąpi z dnia na dzień. Jednak zarówno dyrektorzy ds. Informatyki, jak i dyrektorzy finansowi mają silne bodźce do znajdowania sposobów skutecznego finansowania innowacji. Niektóre firmy już uwzględniają ten trend i badają możliwości. Są w czołówce i prawdopodobnie jako pierwsi będą cieszyć się przewagą konkurencyjną, która pojawi się, gdy finansowanie  innowacji następować będzie z szybkością „zwinną”.

Rosnąca klasa rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence) na nowo definiuje sposób, w jaki doświadczamy technologii. Można założyć, iż w najbliższym czasie wzrośnie liczba firm, która zareaguje na rosnący, ale w dużej mierze niezaspokojony popyt na technologię, która pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby ludzi. W przeszłości komputery nie były w stanie skorelować zdarzeń z ludzkimi emocjami lub czynnikami emocjonalnymi, ale to się zmienia. Łącząc sztuczną inteligencję, techniki projektowania zorientowanego na człowieka i technologie stosowane obecnie w badaniach neurologicznych w celu lepszego zrozumienia ludzkich potrzeb, platformy ludzkiego doświadczenia będą w stanie rozpoznać stan emocjonalny użytkownika i kontekst, który za nim stoi. W efekcie odpowiednio zareagować. Rzeczywiście, możliwość wykorzystania platform inteligentnych emocjonalnie do rozpoznawania i wykorzystywania danych emocjonalnych na dużą skalę jest jedną z największych i najważniejszych możliwości rozwoju firm w nadchodzących latach.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi artykułami. Nie przegap najciekawszych tekstów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Nowe technologie umożliwiają tworzenie większej wartości, ale wymuszają jednocześnie wprowadzanie zmian organizacyjnych. Tylko firmy odpowiednio zarządzające swoim systemem wartości przez zrozumienie ich, kreowanie i dostarczanie ich klientowi, a następnie przejmowanie tej wartości i utrzymywanie jej będą w stanie dotrzymać obietnicy wartości.

 • A.I. Smell – Firma Intel opracowała A.I. „Neuromorficzny” chip, umożliwiając  identyfikację określonych zapachów. Z kolei, firma Koniku (https://koniku.com/technology)  opracowała podobne urządzenie, które jest testowane przez Airbusa jako substytut psów węszących bomby. Australijscy naukowcy opracowali „e-nos” zasilany sztuczną inteligencją, który może oceniać jakość piwa na podstawie jego aromatu - zdolność, którą można wykorzystać do oceny innych potraw i napojów na wszystkich etapach produkcji.
 • A.I. Taste – Japońska firma wynalazła „gadżet smakowy”, który naśladuje smaki za pomocą oświetlenia LED w żelach elektrolitowych, aktywując w ten sposób pięć różnych smaków na języku. Żele zawierają słodkie, słone, kwaśne, gorzkie smaki, którymi można manipulować w celu uzyskania tego pożądanego, tłumiąc określone smaki w zależności od napięcia w oświetleniu LED. Z kolei Microsoft generuje sztuczne smaki używając sztucznej inteligencji, aby pomóc destylarni w opracowaniu unikalnych smaków dla linii whisky za pomocą algorytmicznych parametrów opracowanych przez programistów.
 • Efektywniejsze baterie (ang. Better batteries) - Zbudowanie efektywniejszej baterii elektrycznej było nieuchwytnym wyzwaniem od czasu, kiedy pierwsza bateria elektryczna została zaprojektowana i zbudowana w 1800 roku przez włoskiego fizyka Alessandro Voltę. Wydaje się, że obecnie naukowcy zbliżają się do zaprojektowania akumulatorów, które mogą przechowywać więcej energii przez dłuższy czas i które mogą bezproblemowo łączyć się z odnawialnymi źródłami energii. Udoskonalenia akumulatorów poprzez zwiększenie ich efektywności z pewnością poprawi elektronikę użytkową i możliwości pojazdów elektrycznych, a także otworzy nowe możliwości pozwalające zwiększyć wartość.
 • Finanse wielkich technologii (ang. Big tech finances) –  Rozwój rynku walut cyfrowych z jednej strony może mieć destrukcyjny wpływ na tradycyjne instytucje finansowe, z drugiej zaś  otwiera nowe możliwości świadczenia niedrogich usług finansowych tym, którzy są obecnie niedostatecznie obsługiwani przez branżę finansową. Firmy działające na rynku wielkich technologii,  takie jak, np. Amazon, Samsung, Facebook i Google, a także wielcy sprzedawcy detaliczni, tacy jak Walmart, oferują już swoim klientom innowacyjne usługi i produkty finansowe, takie jak kryptowaluty.
 • Wielkorozmiarowa nauka (ang. Bite size learning)  - Znalezienie czasu na naukę nowych umiejętności lub nadążanie za postępami w wybranej dziedzinie pracy jest trudne i czasochłonne. Odpowiedzią na tak zidentyfikowaną potrzebę jest tworzenie aplikacji edukacyjnych, które zapewniają krótkie seminaria, plany lekcji i instrukcje dla osób zbyt zajętych, aby brać udział w zajęciach, czytać pełnowymiarowe książki, opracowania branżowe lub w inny sposób utrzymywać na bieżąco kontakt z tradycyjną nauką. Aplikacja Blinkist zapewnia dostęp do informacji z ponad 4500 źródeł. Wartym uwagi rozwiązaniem jest również aplikacja Google Primer. Oferuje ona bezpłatny, szybki i łatwy sposób na zdobycie nowych umiejętności biznesowych (planowania biznesowego, zarządzania, sprzedaży) i marketingu cyfrowego (reklamy cyfrowej, mediów społecznościowych, marketingu treści, SEO, analityki, budowania marki) w dowolnym miejscu i czasie. Google Primer działa również w trybie offline. Z uwagi na tempo naszego życia  zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania (aplikacje edukacyjne)  z pewnością będzie wzrastać.
 • Clubbing w chmurze (ang. Cloud clubbing) - Wymagania dotyczące dystansu społecznego i kwarantanny pandemii COVID-19 zaszkodziły scenie klubowej i tanecznej. W odpowiedzi innowacyjni DJ’e zaczęli tworzyć wirtualne imprezy w klubach online. Transmisja na żywo z klubów w chmurze była szczególnie popularna w Azji, ale imprezy internetowe cieszą się do dziś zainteresowaniem w północnoamerykańskich klubach. Dzięki temu rozwiązaniu, uczestnicy mogą tańczyć i wchodzić w interakcje ze sobą za pośrednictwem Zoom lub innych aplikacji wideo i miejsc, a DJ’e zachęcają uczestników do przekazywania darowizn w celu dalszego wspierania wysiłków klubowych w chmurze.
 • Wirtualne ceremonie  (ang. Cyber ceremony) - Pandemia COVID-19 zakłóciła wiele zaplanowanych wydarzeń i ceremonii dając przestrzeń do stosowania nowych wirtualnych rozwiązań. W konsekwencji wirtualne, cyfrowe ceremonie stały się codziennością, a tysiące cyber wesel, pogrzebów i ukończeń szkoły odbywały się na platformach, takich jak, np. Zoom. Japońscy uczniowie przeprowadzili wirtualną ceremonię na Zoom, podczas której mogli wirtualnie przejść po scenie, aby odebrać dyplomy za pomocą zdalnie sterowanych robotów. Fińska firma stworzyła natomiast internetowy stół wielkanocny dla 12 osób. Rozwiązanie to pozwalało na  wirtualnie połączenie  się i świętowanie za pomocą czatów wideo. Dziś trend ten jest powszechny i  wiele rządów, takich jak stan Nowy Jork, usuwa wszelkie bariery regulacyjne, które mogą utrudniać takie ceremonie.
 • Wirtualne wsparcie (ang. Cyber suport) – Kontakty międzyludzkie i relacje społeczne stanowią jeden z podstawowych filarów naszego samopoczucia. Mocne więzi z rodziną czy przyjaciółmi pomagają odreagowywać stres, minimalizują przykre doznania. Znaczenie jakości relacji międzyludzkich jest nieocenione, stąd jeszcze długo przed masową izolacją spowodowaną pandemią COVID-19 pionierzy cyfryzacji poszukiwali innowacyjnych sposobów na wspieranie budowania stałych relacji między ludźmi w Internecie. Ciekawym przykładem jest aplikacja Be My Eyes. Jest to bezpłatna aplikacja mobilna, której głównym celem jest uczynienie świata bardziej dostępnym dla osób niewidomych i niedowidzących. Aplikacja łączy osoby niewidome i niedowidzące z widzącymi wolontariuszami i firmami z całego świata za pośrednictwem połączenia wideo na żywo. Od czasu uruchomienia aplikacji w styczniu 2015 r. ponad 4 000000 wolontariuszy zgłosiło się do pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym. Użytkownicy Be My Eyes mogą poprosić o pomoc w ponad 180 językach, dzięki czemu aplikacja jest największą społecznością internetową dla osób niewidomych i niedowidzących, a także jedną z największych platform mikro-wolontariatu na świecie. Kolejny ciekawy przykład to Goodnight Zoom, tj.  aplikacja umożliwiająca samotnym seniorom kontakty z młodymi rodzinami, aby uzyskać regularną, zdalną interakcję podczas czytania dzieciom. Przedsięwzięcie to angażuje głównie domy opieki, skąd wywodzą się godni zaufania czytelnicy. Seniorów aktywizuje do działania i kontaktu, a rodzicom zapewnia odpoczynek od swoich dzieci.
 • Holistyczny dom (ang. Holistic house) – Ostatnie lata, w szczególności rok pandemiczny wspiera ewolucję domu od inteligentnego do zdrowego. Ćwiczenia w domu można teraz przeprowadzać w wirtualnej rzeczywistości, a sprzęt do ćwiczeń, w zasadzie inteligentna siłownia domowa, jest coraz bardziej wzbogacony o funkcje interaktywne i bazujące na sztucznej inteligencji. Rozwiązania oferowane przez Tonal (https://www.tonal.com/) z pewnością rewolucjonizują trening sprawnościowy i siłowy dzięki opatentowanemu cyfrowemu obciążeniu, uczeniu maszynowemu i profesjonalnemu treningowi, stanowiąc ogromne wyzwanie dla tradycyjnych form ćwiczeń.
 • Niewidoczne interfejsy (ang. invisible interfaces) - Firmy wprowadzają nowe interfejsy zaprojektowane tak, aby dyskretnie wtapiały się w wystrój domu. Uczenie maszynowe i inne technologie pozwolą na tworzenie responsywnych interfejsów, które nie muszą słyszeć poleceń głosowych, takich jak Alexa lub Siri, ale zamiast tego są w stanie monitorować dane biometryczne użytkownika i inne bodźce w celu dostosowania do warunków atmosferycznych, niezależnie od tego, czy dotyczą one oświetlenia, temperatury, dźwięków i /lub muzyki lub innych mediów.
 • Nanoznakowanie (ang. Nanotagging) -  Nanotagi to małe, dyskretne czujniki używane do śledzenia ruchu, wykrywania zanieczyszczeń i identyfikowania zmian w składzie materiału. Nanoznakowanie jest już od dłuższego czasu używane do obserwowania i śledzenia dzikiej przyrody w celach badawczych. Można je stosować do niemal wszystkiego i wykorzystywać do różnych zastosowań. W medycynie oczekuje się, że nanoznakowanie będzie wykorzystywane jako nieinwazyjny sposób śledzenia komórek macierzystych i może zostać opracowane jako system wczesnego ostrzegania o chorobach. W przemyśle oczekuje się, że nanoznakowanie będzie wykorzystywane do oznaczania i monitorowania różnych elementów, czy to w celu poprawy wydajności łańcucha dostaw, czy też monitorowania produktów pod kątem zanieczyszczenia.
 • Nowe media (ang. New media) - Ciągle zmieniający się cyfrowy krajobraz wywraca tradycyjne media. Podcasting stał się jednym z takich przełomów w mediach, o czym ostatnio świadczy umowa o wartości 100 milionów dolarów, oferująca usługi strumieniowe Spotify, na wyłączność emisji podcastu „The Joe Rogan Experience”. Dzisiejsze narzędzia do tworzenia treści pozwalają jednostkom nie tylko dotrzeć do odbiorców, ale także tworzyć treści tak profesjonalne za ułamek budżetu.
 • Turystyka bez podróży (ang. No travel tourism) -   Nie lecisz do Paryża z powodu pandemii COVID-19? Żaden problem, ponieważ wkrótce prawdopodobnie będziesz mógł wirtualnie odwiedzać takie miejsca, biorąc pod uwagę mnożenie się programów i aplikacji turystycznych dla turystów. Miejscowości turystyczne coraz częściej znajdują innowacyjne sposoby promowania się w formie cyfrowej, przy czym wirtualne wycieczki stają się powszechne, a promotorzy turystyki prezentują swoje miejsca docelowe w grach wideo, interaktywnych aplikacjach do mapowania podróży i kampaniach w mediach społecznościowych.
 • Oprogramowanie premium (ang. premium software) - Mówią, że nie można na nowo wynaleźć koła, ale co z pocztą e-mail, kalendarzami i innymi narzędziami cyfrowymi o ugruntowanej pozycji? Dziesiątki firm odkrywa na nowo kalendarze i książki adresowe online. Powszechnie wiadomo, że średnio spędzamy 3 godziny dziennie na e-mailach. Superhuman (www.superhuman.com) wykorzystało tę wiedzę i zaoferowano wartość polegającą na nowym podejściu do obsługi poczty e-mail. Wszystko, od ikonografii po typografię, zostało szczegółowo dopracowane. W związku z tym, iż coraz więcej  ludzi spędza więcej czasu w Internecie i stają się bardziej biegli cyfrowo i zawodowo, należy się spodziewać, że pojawi się oprogramowanie premium dla dodatkowych kategorii, poza oczywistymi, takimi jak poczta e-mail i kalendarze.
 • Zoom beauty -  Dzięki zwiększającej się liczbie spotkań cyfrowych związanych z COVID -19, w Internecie dostępnych jest wiele artykułów od stylistów mody, którzy udzielają wskazówek „jak dobrze wyglądać w Zoom”. Madewell.com niedawno wypuścił linię akcesoriów, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby dobrze wyglądać na wideo. Boom pracy zdalnej powoduje wzrost liczby firm sprzedających wysokiej jakości zestawy do wideokonferencji w domu i nie tylko.
 • Zoom rooms - Dzięki dystansowi społecznemu związanemu z COVID-19 i pracy zdalnej, które zmieniły Zoom w potęgę do wideokonferencji, przedsiębiorcy szybko wkroczyli, aby na nowo odkryć tę koncepcję. Aplikacja Trember oferuje wirtualne pokoje dla większych grup stworzone do elastycznej współpracy, niezależnie od tego, czy są to wirtualne biura, spotkania zespołów, konferencje  itp. Pokoje wideo Trember zapewniają użytkownikom tło płótna, na którym mogą rysować, publikować zdjęcia, gify, filmy, zmieniać tła i udostępniać wiele ekranów.
 • Zoom towns -  Globalna pandemia koronawirusa sprawiła, że praca zdalna stała się tak powszechna, że wiele osób nie decyduje się już na zakup domu w oparciu o lokalizację biura. Rynki mieszkaniowe oddalone od ośrodków miejskich przeżywają boom, a pośrednicy nazywają takie miejsca „miastami powiększania” na podstawie liczby byłych mieszkańców miast, którzy przenoszą się do takich miejsc z planami pracy zdalnej.

Pobudzanie innowacyjności poprzez Design Thinking

Design Thinking służy do pobudzania kreatywności i innowacyjności przy tworzeniu nowych produktów i usług oraz rozwijaniu i usprawnianiu tych już istniejących. Metoda ta jest również wykorzystywana do rozwiązywania problemów i wyzwań biznesowych. Dzięki eksperymentowaniu i budowaniu prototypów można szybciej i taniej niż tradycyjnymi sposobami przekształcić dobry pomysł w innowacyjny produkt lub usługę, których potrzebuje rynek.

Design Thinking to koncepcja, która wykorzystuje wrażliwość projektanta i jego metody pracy, łączy potrzeby i pragnienia ludzi z tym, co jest technologicznie wykonalne, tworząc strategię, która realizuje wartości istotne dla klienta oraz kreuje nowe szanse rynkowe.

Otwartość, zaniechanie stawiania ograniczeń i ścisłego definiowania, a także umożliwienie eksperymentowania i odmiennego postrzegania pewnych rzeczy wpływa pozytywnie na pobudzenie kreatywności i innowacyjności. Design Thinking charakteryzuje praca w multidyscyplinarnych zespołach. Design Thinking, jako podejście multidyscyplinarne, zaadaptowało metody i narzędzia z różnych dziedzin wiedzy, takich jak sztuka, inżynieria, antropologia, psychologia. W zespole projektowym zajmującym się rozwiązywaniem problemów i rozwojem nowych produktów powinny znaleźć się osoby z działu produkcji, badań i rozwoju, marketingu, sprzedaży, a także projektanci. Dzięki temu, że ich kompetencje są zróżnicowane, mają szansę wypracować nowe rozwiązania. To właśnie dzięki tej różnorodności możliwe jest stymulowanie kreatywności, a w konsekwencji oferowanie większej wartości, dzięki którym możliwe jest konkurowanie na globalnym rynku.

Streszczenie

 • Obecnie najlepsze rozwiązania, to te kreatywne, innowacyjne i wartościowe.
 • Insight to inaczej nowy sposób postrzegania świata, wnikliwa obserwacja ludzkich zachowań.
 • Jeśli chcemy, aby nasza marka miała pozytywny wpływ na świat, działania powinny mieć swój początek w dogłębnym zrozumieniu aktualnej rzeczywistości.
 • Rok 2020 był początkiem nowej ery, która niesie ze sobą rozwój technologii w zawrotnym tempie.
 • Zaufanie ze strony klienta jest kluczowym celem biznesowym, o którego osiągnięcie jest łatwiej, gdy przekazuje się odbiorcom treści o wysokiej wartości.
 • Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) przynoszą nową definicję doświadczania technologii.
 • Można już zaobserwować marki, które posługują się sztuczną inteligencją bazującą na zmysłach takich jak na przykład węch czy smak.
 • Design Thinking to koncepcja, mająca na celu pobudzenie kreatywności i innowacyjności, poprzez wykorzystanie wrażliwości projektanta.

Podsumowanie

Początki pandemii nie były łatwe, jednak to właśnie wtedy społeczeństwo wykazywało się największą kreatywnością. Zapewne każdy z nas pamięta brak drożdży na półkach sklepowych, ponieważ tak wiele osób postanowiło piec własny chleb. Również wtedy pojawiało się wiele nowych trendów w sieci, jak na przykład ubijana kawa mrożona, malowanie obrazów czy też wszelkiego rodzaju robótki ręczne. Ukazuje to, że nawet w najcięższych czasach kreatywność ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Zatrzymaliśmy się na chwilę po to, aby móc głębiej zastanowić się nad życiem. Wszystko to było podstawą do coraz częstszego skłaniania się ku insightom.

Wnikliwa obserwacja, analiza i próba zrozumienia zachowań i motywów działań konsumenta jako człowieka, pozwala dostrzec to, co może być kluczowe w decyzjach zakupowych. Pozwala to na wytworzenie więzi z klientem, poznanie go od zupełnie nowej strony. Dziś znamy konsumenta, który coraz częściej sięga po urządzenia mobilne do robienia zakupów, być może jego imię, płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Jednak w narastającej nieufności wobec firm i organizacji, takie informacje mogą być niewystarczające. Klient oczekuje od marki wartości, a żeby móc ją przekazać, marka musi sięgnąć głębiej.

Agata Pawłowska
AUTOR
Konsultant biznesowy
Napisz do mnie
UDOSTĘPNIJ
in tw fb
Ocena artykułu:
Twoja ocena:
Średnia ocen użytkowników 4.5 na podstawie 2 ocen

Inne wpisy