Nasz ekspert prelegentem na konferencji „Zarządzanie w warunkach niepewności"

Konferencja została zorganizowana przez katowicką Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną (ATH) w  Bielsku-Białej. Event miał charakter hybrydowy, a wielu prelegentów uczestniczyło w nim zdalnie. Wśród zaproszonych na konferencję ekspertów znalazł się Daniel Kazanecki, który pełni w naszej agencji funkcję content managera, analityka oraz projektanta strategii komunikacyjnych i e-marketingowych.

Zarządzanie w warunkach niepewności

W trakcie konferencji uczestnicy podejmowali tematykę związaną z zarządzaniem w warunkach kryzysowych. Event był doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą na temat wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej nie tylko na zarządzanie biznesem, ale także na marketing. Podczas III sesji plenarnej ekspert Ideo Force wygłosił prelekcję pt. „Na skraju jutra. Rola analityki marketingowej w byciu przygotowanym na nieznane”. Daniel wyjaśnił zebranym m.in. dlaczego warto dokonywać analizy marketingowej i jakie znaczenie proces ten może mieć w dobie kryzysu. Nasz prelegent zwracał uwagę m.in. na to, na jakie pytania może odpowiedzieć dobrze przeprowadzona analiza marketingowa. Dzięki niej można dowiedzieć się np.: 

  • jakie miejsce firma zajmuje na rynku oraz w świadomości odbiorców (klientów, partnerów, konsumentów),
  • co robi konkurencja (jakie działania prowadzi),
  • jak marka odnajduje się w rzeczywistości postkryzysowej lub w trakcie trwania kryzysu,
  • jakie nastroje panują wewnątrz organizacji,
  • czy działania firmy wpasowują się w obecne trendy,
  • jak klienci reagują na kryzys,
  • w jakim kierunku zmierza organizacja.

Poznanie odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań, to tylko niektóre z zalet korzystania z analityki marketingowej. Dobrze przeprowadzona analiza pozwala wyciągnąć z otrzymanych danych wnioski dotyczące zarządzania firmą. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie można zrozumieć m.in. to co dzieje się w otoczeniu biznesowym organizacji, a także wyznaczyć wizję i kierunki rozwoju na przyszłość.

Jakich błędów nie popełniać?

Jednym z ważnych aspektów, które Daniel poruszył w trakcie swojego wystąpienia była również kwestia błędów, na które należy uważać w trakcie przeprowadzania analizy.  Do takich błędów zalicza się m.in. zły dobór konkurencji (np. zbyt ogólny), pułapka przekonania o własnej racji oraz niewłaściwa interpretacja danych. Poważnym błędem może być także próba stworzenia w oparciu o dane długofalowej strategii lub wizji, która nigdy nie powinna być  zamknięta w sztywnych ramach. Dużym zagrożeniem jest także subiektywizm i lęk przed zadawaniem pytań, które są pomocne w najlepszym poznaniu zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kwestii związanych z funkcjonowaniem danej organizacji.

Konferencja „Zarządzanie w warunkach niepewności” –  pole do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

Konferencje takie, jak ta zorganizowana przez WSZOP i ATH są doskonałym polem do wymiany wiedzy oraz doświadczeń związanych zarówno z biznesem, jak i marketingiem będącym jego nieodłączną częścią. W trakcie eventu swoimi spostrzeżeniami dzielili się nie tylko naukowcy, ale również praktycy. Byli to specjaliści zajmujący się aspektami związanymi m.in. z komunikacją i wizerunkiem przedsiębiorstw, które stale muszą dopasowywać się do warunków związanych z sytuacją na świecie. Dobrze prowadzone działania marketingowe mogą jednak pomóc odnaleźć się firmie, nawet w trakcie największego kryzysu.