Wzrost liczby aplikacji na UTH im. H. Chodkowskiej dzięki kreatywnym kampaniom Google Ads

Klient

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. W ofercie studiów można znaleźć liczne kierunki na stopniach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

Niektóre z nich to Business Marketing Management, inżynieria oprogramowania, analityka finansowa czy e-Marketing. Ponadto, UTH oferuje także kursy i szkolenia w zakresie operowania dronami. Zauważalne jest więc zdecydowane połączenie tradycji z nowoczesnością.

Klient

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. W ofercie studiów można znaleźć liczne kierunki na stopniach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

Niektóre z nich to Business Marketing Management, inżynieria oprogramowania, analityka finansowa czy e-Marketing. Ponadto, UTH oferuje także kursy i szkolenia w zakresie operowania dronami. Zauważalne jest więc zdecydowane połączenie tradycji z nowoczesnością.

O firmie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej W Warszawie jest niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego, która oferuje kształcenie na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym na kierunkach technicznych i społecznych.

Misją uczelni jest utrzymanie poziomu kształcenia na najwyższym poziomie, działając w oparciu o obowiązujące zasady dotyczące upowszechniania wiedzy. Uczelnia założona została w 1992 roku i przez ten czas stała się jedną z najchętniej wybieranych placówek edukacyjnych w centralnej Polsce.

Działania promocyjne skupiają się na budowaniu wizerunku i pozyskaniu studentów poszukujących możliwości kształcenia w jednej z oferowanych dziedzin. Ze względu na specyfikę podmiotu edukacyjnego podejmowane działania promocyjne muszą sprostać połączeniu wieloletniej tradycji z panującymi obecnie trendami.

Oferta edukacyjna skierowana jest głównie do maturzystów, którzy są na etapie poszukiwania uczelni wyższej, która spełni ich oczekiwania. Stąd też to właśnie ta grupa docelowa stała się głównym odbiorcą przekazów reklamowych. Najważniejszym celem podejmowanych działań jest konwersja, która w tym przypadku oznacza aplikowanie kandydata na kierunek studiów prowadzony na UTH.

Promocja za pomocą kampanii Google ads daje duże możliwości dotarcia do grupy docelowej, ale także stanowi ogromne wyzwanie połączenia chwytliwej komunikacji w sieci z powagą instytucji.

Realizujemy wymagające projekty i inspirujemy do działań w e-marketingu. Zapisz się na newsletter i zyskaj dostęp do wiedzy ekspertów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Współpraca

Współpraca Ideo Force z Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej rozpoczęła się w 2014 roku. Od samego początku najważniejszym założeniem jest kompleksowość obsługi. Przed rozpoczęciem działań musieliśmy jednak poznać Klienta bliżej.

Podstawą działań są regularne spotkania, podczas których możliwe jest poznanie specyfiki jednostki, jej misji oraz wizji i celów, do których dąży Klient. Dzięki temu możemy tworzyć najbardziej skuteczną i zadowalającą strategię działań i łatwiej podejmować decyzje strategiczne.

Poza obsługą kampanii reklamowych nasze działania mają również charakter kreatywny. Odpowiadamy za tworzenie koncepcji materiałów promocyjnych dla kierunków studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz podyplomowych, tworzenie materiałów graficznych, a następnie wprowadzanie działań marketingowych.

Zatem projekt łączy w sobie prace techniczne z kreatywnymi. Nie traktujemy tej współpracy jako zdefiniowanego, konkretnego pakietu działań, gdyż stale poszukujemy nowych rozwiązań oraz metod dotarcia do grupy docelowej, w celu maksymalizacji skuteczności promocji, przy jednoczesnym utrzymaniu określonego budżetu i powagi Uczelni.

Grupa docelowa

Uczelnia Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej realizuje kierunki kształcenia z zakresu nauk technicznych oraz społecznych, między innymi bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, psychologię w biznesie czy analitykę finansową. Grupą docelową są potencjalni studenci i osoby, które w najbliższych 2-3 latach staną przed wyzwaniem wyboru studiów. Zatem kampania skierowana jest głównie do: 

  • maturzystów, gdzie celem jest pozyskanie zapisów na studia, 
  • nieco młodszych odbiorców, gdzie celem jest zbudowanie wiedzy na temat działań edukacyjnych oferowanych przez uczelnię,
  • absolwentów studiów I stopnia, wykazujących chęć dalszego kształcenia.

Promocja skupia się głównie na województwie mazowieckim, w którym zlokalizowana jest Uczelnia oraz województwach ościennych.

Kampanie Google Ads

Aby kampania Google Ads była efektywna, musi mieć jasno określoną strategię i wyznaczony cel. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, zawsze najpierw wraz z Klientem ustalamy cele oraz wybieramy działania, które są najbardziej odpowiednie do ich osiągnięcia.

Promocja online z zakresu Google Ads charakteryzuje się wysoce precyzyjnym targetowaniem, dzięki czemu reklama dociera przede wszystkim do osób rzeczywiście zainteresowanych ofertą. W zakres kampanii wchodzą nie tylko działania świadomościowe kierowane demograficznie, ale również kampanie remarketingowe adresowane do użytkowników strony internetowej, którzy wykazują się określonym, wartościowym zachowaniem.

W przypadku instytucji, jaką jest uczelnia wyższa cele oraz założenia nieco różnią się od tych, które dotyczą firm komercyjnych. Konwersja oznacza tutaj aplikowanie na studia, a nie sprzedaż, natomiast zamiast produktów promowane są specjalizacje oraz kierunki dostępne na uczelni. Z tego powodu również kampanie Google Ads musiały być odpowiednio dopasowane do działalności Klienta.

Nasze wieloletnie doświadczenie i liczne współprace z różnymi rodzajami klientów pozwoliły na sprawne obranie najlepszego kierunku rozwoju kampanii Google Ads.

Przebieg działań

Działania prowadzone dla Klienta z zakresu Google Ads obejmują między innymi kampanie tekstowe i banerowe (statyczne i elastyczne), skierowane do nowych użytkowników. Celem tych kampanii jest promocja każdej specjalizacji i kierunku studiów do odpowiednio dobranej grupy docelowej.

Dodatkowo współpraca obejmuje prowadzenie kampanii remarketingowej, skierowanej do osób, które wcześniej odwiedziły stronę poszczególnych kierunków i specjalizacji. Głównym celem kampanii jest oczywiście zbudowanie świadomości na temat oferty edukacyjnej wśród grupy docelowej, czyli ruch na stronie, a następnie transfer tej świadomości na konwersję, czyli aplikację na studia.

Istotna jest personalizacja działań. Przygotowywane banery i teksty nawiązują bezpośrednio merytorycznie i stylistycznie do specyfiki danej specjalności lub kierunku, dzięki czemu skupiają uwagę odbiorców.

Równie ważna jest bieżąca analityka, która musi brać pod uwagę 2 płaszczyzny – wyniki raportowane w panelu reklamowym oraz zachowania użytkowników pochodzących z kampanii na stronie internetowej.

Współpraca z naszej strony zawsze działa w oparciu o podejście holistyczne, czyli zapewnienie kompleksowego i całościowego wsparcia Klientowi. Aby tego dokonać, równolegle z kampaniami Google Ads na bieżąco wykonujemy także inne działania marketingu internetowego, jak pozycjonowanie, poprawa użyteczności czy prowadzenie mediów społecznościowych.

Wyniki

  • Większy ruch na stronie internetowej.
  • Wzrost świadomości marki.
  • Wzrost liczby aplikacji na studia.
  • Większe zainteresowanie poszczególnymi kierunkami studiów.

Wnioski

Największym wyzwaniem współpracy jest ciągła konieczność szukania nowych kanałów przekazu oraz redefiniowania działań marketingowych. Należy pamiętać, że grupa docelowa to osoby młode, których nawyki w sieci ulegają częstym zmianom. Konieczna jest więc nieustanna optymalizacja działań. Pamiętać należy również, że promowany produkt (studia wyższe) nie jest cykliczny, tzn. wybierany jest przez użytkowników tylko raz. Każdego roku należy dotrzeć więc do nowej grupy odbiorców.

Wyzwaniem jest również pogodzenie komunikacji, która będzie trafiała do młodych osób z powagą instytucji, jaką jest uczelnia wyższa. Widoczne efekty przynosi konsekwencja i tożsamość komunikacyjna we wszystkich kanałach (ten sam styl graficzny kandydat może spotkać w tramwaju, reklamie Google, na Facebooku itd.). Zapewnia to spójność odbioru i zwiększa prawdopodobieństwo zapamiętania marki.

Finalnie dziś śmiało możemy stwierdzić, że Ideo Force oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa to coś więcej niż współpraca. Po tak wielu latach jest to rodzaj przyjaźni biznesowej.

Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.