Uwolnienie potencjału analityki w segmencie B2C i B2B dzięki wieloetapowemu wdrożeniu

Klient

Targi Kielce to drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów i wystaw, do którego należy 1/3 udziału w polskim rynku targowym.

Targi liczą 90 tys. m kw. powierzchni dla wystawców, z czego 36 tys. znajduje się w 7. nowoczesnych halach. To jeden z 2. liderów w branży targowej w Polsce.

Klient

Targi Kielce to drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów i wystaw, do którego należy 1/3 udziału w polskim rynku targowym.

Targi liczą 90 tys. m kw. powierzchni dla wystawców, z czego 36 tys. znajduje się w 7. nowoczesnych halach. To jeden z 2. liderów w branży targowej w Polsce.

Współpraca

Klient Targi Kielce jako jeden z 2. liderów, działających w branży targowej  w Polsce zgłosił się do nas z dużą świadomością tego, jak ważna  jest rola analityki  w ekosystemie digital. Doskonale wiedział też,  że maksymalizacji efektywności biznesu w sferze cyfrowej, można dokonać tylko w oparciu o dane. Targi Kielce zdecydowały się przenieść swoją analityką na następny poziom, wykorzystując przy tym nasze doświadczenie, dobre praktyki oraz możliwości, które stwarza Google Analytics 4.

Z racji tego, że w momencie rozpoczęcia działań organizacja klienta bazowała na Google Analytics Universal, chcąc płynnie przejść na Google Analytics 4 oraz dedykowane dashborady, nasze działania projektowe koncentrowaliśmy na 3. produktach:

 • Google Analytics Universal – w zakresie audytu, dostosowania narzędzia do potrzeb organizacji oraz poprawie konfiguracji.
 • Google Analytics 4 – konfiguracja w oparciu o zbadane potrzeby organizacji w zakresie danych oraz zwiększenie umiejętności pracowników w wykorzystaniu narzędzia do codziennej pracy, poprzez szkolenie oraz wsparcie powdrożeniowe.
 • Looker Studio – raportowanie i wizualizacja danych.

Realizujemy wymagające projekty i inspirujemy do działań w e-marketingu. Zapisz się na newsletter i zyskaj dostęp do wiedzy ekspertów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Grupa docelowa

Wdrożenie analityki realizowaliśmy na podstawie potrzeb biznesu, nie mniej ważne było jednak poznanie perspektywy osób, które korzystają z interfejsu.

Identyfikacja odbiorców oraz zasymulowanie realizacji typowych celów użytkowników pozwoliły lepiej poznać ścieżki, którymi zazwyczaj podążają, funkcjonalności, z którymi wchodzą w interakcję oraz potencjalne momenty bólu wymagające bardziej szczegółowego opomiarowania, z pomocą dedykowanych zdarzeń.

Dzięki segmentacji użytkowników zlokalizowaliśmy podstrony i grupy podstron wspólne oraz przeznaczone dla poszczególnych  grup  docelowych. Wśród nich znaleźli się m.in.: 

 • Wystawcy (B2B) - Portal Wystawcy, Dla Wystawców.

 • Zwiedzający (B2C, B2B) – Dla zwiedzających, podstrony wydarzeń.

 • Organizatorzy (B2B) – Wynajmij obiekt.

Wdrożenie analityki

Głównym celem konfiguracji było przygotowanie środowiska analitycznego dla TargiKielce.pl oraz Portalu Wystawcy (dedykowanego B2B), które dostarczy wartościowej wiedzy z zakresu zachowań użytkowników oraz efektywności działań digital marketingowych.

Realizacja powyższych założeń wiązała się z potrzebą poznania stanu aktualnego środowiska analitycznego, zbadania potrzeb organizacji w zakresie danych oraz szkolenia osób pracujących z danymi w Targach Kielce w zakresie wykorzystania narzędzi analitycznych. W oparciu o zakładane cele przygotowaliśmy plan działań dla projektu.

Przebieg działań

Warsztaty

Realizację prac rozpoczęliśmy od warsztatów analitycznych, których celem było poznanie aktualnej sytuacji firmy w kontekście analityki oraz potrzeb biznesowych. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się m.in:

 • jakie KPI są najważniejsze z perspektywy zakładanych celów biznesowych,
 • z jakimi problemami organizacja mierzyła się dotychczas,
 • o potrzebach w zakresie pomiaru, które pozwolą zwiększyć efektywność kampanii performance marketingowych (np. crosselingu w portalu B2B, parametrów zdarzeń zakupowych w portalu B2B czy zapisów na targi),
 • o tym, że każde targi to inny zespół targowy, który będzie korzystał z przygotowanych dashboardów, co z jednej strony wymusza indywidualnie podejście i spełnienie wymogów poszczególnych grup osób a z drugiej unifikację i zachowanie standardów dla organizacji.

Audyt narzędzia i raport

W drugim etapie przeprowadziliśmy audyt, na który składała się weryfikacja 98. elementów konfiguracji w narzędziach:

 • Google Universal Analytics.
 • Google Analytics 4.
 • Google Tag Manager.

Audyt pozwolił ustalić kierunki dalszych prac, mających na celu konfigurację narzędzi analitycznych. W ramach audytu weryfikowaliśmy elementy, takie jak m.in.:

 • ustawienia konta - ustawienia udostępniania,
 • przechowywanie danych o zdarzeniach,
 • połączenia z Google Ads i Google Search Console,
 • tryb uzyskiwania zgody,
 • kompletność śledzenia zdarzeń,
 • poprawność reguł uruchamiających zdarzenia,
 • ustawienia atrybucji.

Konfiguracja Google Analytics

W wyniku prac opomiarowaliśmy mikro oraz makro konwersje oraz funkcjonalności, mające krytyczne znaczenie w kontekście ścieżki zakupowej. Dodanie zmiennych do zdarzeń pozwoliło pozyskiwać informacje o dokładnym miejscu, w którym dana interakcja została podjęta. Śledzeniu poddaliśmy m.in. takie elementy jak:

 • Nawigacja.
 • CTA.
 • Logowanie i rejestracja.
 • Wyszukiwarka.
 • Materiały wideo.
 • Zaangażowanie.
 • Formularze.

Wdrożenie śledzenia cross-domain pozwoliło na zachowanie całości obrazu ścieżki osób rozpoczynających swoją ścieżkę na targikielce.pl a kończących na Portalu Wystawcy. To z kolei przełożyło się na możliwość dokładniejszej oceny skuteczności działań digital marketingowych mających na celu pozyskiwanie wystawców targowych.

Opracowanie dashboardów

Przygotowanie dedykowanych dashboardów w Looker Studio dla każdego z wydarzeń targowych umożliwiało bezpośredni dostęp do danych każdemu z zespołów targowych, bez konieczności czasochłonnego filtrowania i wyszukiwania informacji.

Dashboardy zostały przygotowane w oparciu uniwersalny szablon, który zawierał informacje m.in. o:

 • Ilości odwiedzin.
 • Demografii.
 • Zaangażowaniu.
 • Mikrokonwersjach.
 • Makrokonwersjach.

Wyniki

 • 98 zaudytowanych elementów w Google Analytics Universal oraz Google Analytics 4.
 • 78 skonfigurowanych tagów.
 • 39 skonfigurowanych reguł.
 • Otagowanie podstron ponad 70 wydarzeń.
 • 8 widoków dedykowanego raportu w Looker Studio.
 • Uzyskanie pełnego obrazu ścieżki użytkownika, pomiędzy stroną targikielce.pl a Portalem Wystawcy.
 • Dane na temat wykorzystania poszczególnych elementów interfejsu przez użytkowników, co przekłada się na większą świadomość, w zakresie  potencjalnych kierunków rozwoju interfejsu.
 • Optymalizacja UX na bazie danych ilościowych. 
 • Możliwość identyfikacji momentów bólu na ścieżkach użytkowników.
 • Identyfikacja elementów, które pozytywnie wpływają na konwersje. 
 • Pozyskanie pełnej wiedzy na temat ścieżki zakupowej klientów B2B.
 • Zwiększenie świadomości nt. skuteczności prowadzonych działań digital marketingowych.
 • Oszczędność czasu, przeznaczanego na poszukiwanie danych, dzięki dedykowanym dashboardom w Looker Studio.
 • Możliwość zwiększenia dokładności targetowania reklam performance, dzięki budowaniu list odbiorców w oparciu o dane i interakcje.

Wnioski

Wdrożenie pozwoliło na lepszy pomiar efektywności ekosystemu digital Targi Kielce, zarówno w kwestii efektywności działań prowadzonych na zewnątrz, jak i samego interfejsu kierowanego do B2C i B2B. Spięcie ekosystemu umożliwiło poznanie całej ścieżki użytkowników oraz wykorzystanie tych informacji do optymalizacji kampanii. Z kolei otagowanie poszczególnych funkcjonalności interfejsu dało obraz tego, w jakim stopniu są one wykorzystywane przez użytkowników oraz na ile przyczyniają się do konwersji.

Ścisła współpraca z klientem umożliwiła przygotowanie środowiska analitycznego, które z jednej strony będzie uniwersalne i spójne w ramach całego ekosystemu, a z drugiej spełni potrzeby poszczególnych zespołów targowych.

Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.