(Nie)krótki przewodnik po biznesie online

Czym jest prawo w biznesie online? Którą formę prowadzenia działalności wybrać? Dlaczego przetwarzanie danych osobowych w e-commerce jest koniecznością? W przewodniku, który przeprowadzi Cię przez zawiłości prawne, poznasz odpowiedzi na te pytania.
10 września 2020

Zaczynając biznes online, warto przede wszystkim wiedzieć, że nie jest to w żadnej mierze odrębny od offline rodzaj biznesu. W e-commerce obowiązują dokładnie te same zasady, co w biznesie offline. Jednak jak to w przypadku prawa bywa, są też, rzecz jasna, liczne od tych zasad wyjątki. Na kilku kolejnych stronach powiem Ci, na co przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę, jeśli planujesz rozpocząć biznes, szczególnie jeśli będzie to właśnie biznes online.

Spis treści:

 1. Wybór formy prowadzenia biznesu
 2. Podatki w e-commerce
 3. O czym jeszcze pamiętać?
 4. Sklep internetowy
 5. Newsletter i cold mailing
 6. Streszczenie
 7. Podsumowanie

Wybór formy prowadzenia biznesu

Jednoosobowa działalność gospodarcza – preferencje

Nie budzi raczej większych wątpliwości, że jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i najbardziej podstawowa z form prowadzenia biznesu. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona odpowiednia w wielu przypadkach, na co niewątpliwie wskazuje ogromna jej popularność. Co więcej, popularność ta wzrosła wraz z pojawianiem się kolejnych ulg i preferencji, z których można skorzystać. Jeśli w tej formie zamierzasz prowadzić biznes online, to powinieneś pamiętać, że rozpoczynając biznes jako „osoba indywidualna” zgodnie z Prawem przedsiębiorców nie od razu musimy zakładać działalność gospodarczą. Nie stanowi bowiem działalności gospodarczej, działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która to kwota na 2020 r. wynosi 2.600 zł brutto.  Rozwiązanie to dotyczy tylko osób fizycznych, czyli mówiąc najprościej — ludzi — i to wyłącznie wówczas, gdy prowadzą takie działania samodzielnie, a nie w formie spółek. Osoba, która chce skorzystać z tego zwolnienia, nie mogła w okresie ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej.

Wybór takiej formy dla prowadzenia biznesu będzie o tyle istotny, że skoro nie prowadzi się działalności gospodarczej, to nie będzie podlegać się również ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Nie oznacza to jednak, że osoba korzystająca z tej preferencji została zwolniona przez ustawodawcę ze wszystkich innych obowiązków, które dotyczą przedsiębiorców. W tym kontekście warto przede wszystkim podkreślić, że osoba decydująca się na tę formę prowadzenia działalności, w szczególności swoje działania powinna podejmować w zgodzie z ustawą o prawach konsumenta, czy też wypełniać wszystkie obowiązki związane z RODO.

W kontekście prowadzenia działalności jako osoba fizyczna, a nie spółka podlegającą wpisowi do KRS, warto wspomnieć o kilku dalszych preferencjach. Kolejną z nich będzie ulga na start sprowadzająca się do tego, że osoba, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Warto dodać, że choć obecnie kwestie związane z zapłatą ZUS dokonywane są przez jeden rachunek bankowy, to jednak na wszystkie ujęte w tej płatności należności składają się co do zasady składka społeczna i składka zdrowotna. Co więcej, ta ostatnia jest niższa, a tym samym korzystając z tej preferencji przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności, nie ryzykujemy znaczących obciążeń finansowych z tym związanych.

Ulga na start nie jest jednak jedyna ulgą, z której można skorzystać. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej albo od dnia zakończenia korzystania z ulgi na start, mamy możliwość skorzystania z tak zwanego małego ZUS. Aby móc skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić następujące warunki:

 • zgłoszenie woli skorzystania z niej,
 • nieprowadzenie przez okres 60 miesięcy przed dniem podjęcia obecnej działalności gospodarczej innej działalności gospodarczej,
 • niewykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywaliśmy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Mały ZUS polega na tym, że choć jesteśmy już zobowiązani do uiszczania składki społecznej to jednak uiszczamy ją w mniejszej wysokości, przez co środki możemy przeznaczać dla przykładu na dalsze inwestycje w naszą firmę.

Warto też wiedzieć, że z dniem 1 lutego 2020 roku w życie weszły nowe preferencje dla przedsiębiorców tzw. Mały ZUS plus. Warunkiem koniecznym skorzystania z tego rozwiązania jest konkretna kwota przychodu, której nie można przekroczyć. Z perspektywy 2020 r. przychód w roku 2019 nie mógł wynieść więcej, niż 120 000,00 zł. Przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi będą obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Jako podstawę wymiaru tych składek należy przyjąć połowę przeciętnego dochodu miesięcznego. Podstawa ta musi się jednak mieścić w określonych widełkach procentowych, czyli między 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi artykułami. Nie przegap najciekawszych tekstów.

Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na Twoją rzecz. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.

Musisz jednak wiedzieć, że decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w e-commerce w formie indywidualnej działalności gospodarczej (CEIDG), w zasadzie za jej ewentualne niepowodzenie ryzykujesz całym swoim majątkiem, a w określonych sytuacjach także majątkiem całej swojej rodziny. Dlatego też, taka forma prowadzenia działalności jest szczególnie korzystna dla biznesów, które z jednej strony nie wiążą się w konieczność inwestowania znacznych środków, dla przykładu w produkty, które następnie mają zostać przeznaczone do odsprzedania, a z drugiej ewentualne popełnienie błędu przy wykonywaniu umowy nie będzie niosło co do zasady olbrzymich konsekwencji dla Twojego kontrahenta.

Działalność w formie spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego

Tak jak pisałem powyżej, nie do każdego biznesu idealną formą jego prowadzenia, jest indywidualna działalność gospodarcza. Im większy biznes, albo im większe ryzyko związane z jego prowadzeniem, tym bardziej powinieneś zastanowić się nad prowadzeniem działalności w formie spółki. Kwestia jej wyboru jest już jednak na tyle zindywidualizowana, że nie sposób przedstawić najlepszego dla Ciebie rozwiązania. Żeby było to możliwe koniecznym jest szczegółowe poznanie Twojego biznesu, a co najmniej – jeśli dopiero zaczynasz – pomysłu na biznes oraz informacji na temat tego, czy a jeśli tak, to jakie aktywności biznesowe jeszcze podejmujesz oraz w jakiej formie.

W tym miejscu, uwzględniając jednak ograniczoną ilość znaków, której użycie jest dopuszczalne w nawet najdłuższym artykule, mogę natomiast po krótce wytłumaczyć Ci kilka najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu w formie spółki. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje spółek – osobowe i kapitałowe. Uwzględniając spośród nich te, które przede wszystkim mogą interesować osoby prowadzące biznes online, wymienię spółki osobowe, do których należą między innymi spółka jawna i spółka komandytowa oraz spółki kapitałowe, do jakich należą spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To, co przede wszystkim powinieneś wiedzieć o różnicach między tymi dwoma spółkami, to następujące kwestie:

 • aby założyć spółkę osobową musisz mieć wspólnika, co nie jest konieczne w przypadku spółek kapitałowych,
 • spółki osobowe nie płacą podatku dochodowego, który jest płacony bezpośrednio przez ich wspólników,
 • wspólnicy spółek osobowych co do zasady płacą ZUS,
 • w spółkach kapitałowych dochodzi do podwójnego opodatkowania jeśli dochód dla wspólników jest wypłacany jako dywidenda,
 • wspólnicy spółek osobowych mogą odpowiadać ze spółką zawsze gdy spółka nie spłaci swoich zobowiązań, gdy w przypadku spółek kapitałowych odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie zarząd i to o tyle, o ile nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Rzecz jasna różnic i podobieństw między poszczególnymi rodzajami spółek handlowych jest jeszcze więcej, jednak do ich omówienia trzeba by było znacznie więcej miejsca. Natomiast cechy, na które zwróciłem uwagę powyżej są na tyle kluczowe, że powinieneś koniecznie o nich wiedzieć decydując się na określoną spółkę, jako odpowiednią dla prowadzonego przez Ciebie biznesu.

Podatki w e-commerce

O podatkach w e-commerce można pisać bardzo, ale to bardzo dużo. Oczywiście w grę wchodzi tu zarówno opodatkowanie w tak zwanej skali podatkowej, jak i opodatkowanie podatkiem liniowym. Z kolei w przypadku spółek kapitałowych będzie najczęściej mowa o tak zwanym podwójnym opodatkowaniu, którego unikanie niektórym spędza sen z powiek nie od wczoraj. W tym miejscu bynajmniej nie przedstawię Ci wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących kwestii podatkowych w e-commerce, ponieważ tematyka ta jest niezmiernie obszerna. Niemniej jednak, kwestie podstawowe jak najbardziej mogą zostać tu podane, a być może ich odświeżenie rzuci dla Ciebie nowe światło na pewne zagadnienia.

Zacznijmy od podatku dochodowego. To przede wszystkim, w zależności od tego, kto temu podatkowi będzie podlegał, może być mowa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. W przypadku tych pierwszych podstawowym sposobem opodatkowania jest skala podatkowa. Zgodnie z ustawą opodatkowanie w skali podatkowej przedstawia się następująco:

 • do 85 528 zł — podatek wynosi 17%,
 • ponad 85 528 zł — podatek wynosi 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Stosując skalę podatkową, możemy korzystać praktycznie ze wszystkich ulg i zwolnień podatkowych czy też rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Jeśli jednak prowadzimy biznes, często bardziej opłaca się nam skorzystać z podatku liniowego. Stawka podatku jest w tym przypadku stała i wynosi 19%. W tej sytuacji nie można świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to jednak tylko usług o tym samym charakterze co praca, którą przedsiębiorca wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie oraz wyłącznie tego samego roku podatkowego.

Są jednak także wady wyboru podatku liniowego. Przede wszystkim:

 • nie można stosować ulg podatkowych,
 • nie można opodatkowywać się wspólnie ze współmałżonkiem lub dzieckiem, kiedy przedsiębiorca jest samotnym rodzicem,
 • brak kwoty wolnej od podatku.

W znacznej części działalności e-commerce ciekawym rozwiązaniem będzie też ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, który można zastosować w przypadku działalności usługowej w zakresie handlu (czyli sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów). Stawka podatku wynosi wtedy 3% przychodu. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne, w tym również, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły przychodu 250 tys. euro.

Rozwiń z nami swój biznes online!
Skutecznie zadbamy o Twój wizerunek w sieci!
Skontaktuj się

W przypadku biznesów online prowadzonych w formie spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo – akcyjnej będziemy mieli do czynienia z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tu dochodzić będzie do tak zwanego podwójnego opodatkowania. Oznacza to tyle, że dochód wypracowany przez spółkę jest najpierw opodatkowywany podatkiem dochodowym od osób prawnych, zwanym także CIT (z ang. Corporate Income Tax), a dopiero gdy jest wypłacany na rzecz wspólników, opodatkowywany jest (ponownie) jako dywidenda.

Stawki CIT są zróżnicowane i wynoszą odpowiednio:

 • 19% — podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych,
 • 9% — podstawa opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Po odpowiednim opodatkowaniu zysku spółki można go wypłacić wspólnikom. Jest to tzw. dywidenda. Podobnie jak zysk spółki, podlega na opodatkowaniu, a podatek od dywidendy jest zryczałtowany i wynosi 19%.

Ostatnią kwestią związaną z podatkami, tym razem tożsamą tak dla spółek jak i dla indywidualnych działalności gospodarczych jest kwestia VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT. Podatnicy mogą zrezygnować jednak z tego zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują z tego zwolnienia. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności — przed dniem wykonania tej czynności.

Kasa fiskalna

Choć jest to kwestia bardziej techniczna niż wprost podatkowa, nie sposób w kontekście podatków pominąć zagadnienie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jeśli chodzi o e-commerce to warto wiedzieć, że gdy rozpoczyna się sprzedaż przez Internet, w większości przypadków nie będzie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, którzy realizują dostawę towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

To jednak nie jedyna przesłanka do tego, aby przynajmniej chwilowo zrezygnować z kas fiskalnych. Do skorzystania z tego zwolnienia konieczne jest spełnienie poniższych obowiązków:

 • prowadzenie jedynie sprzedaży wysyłkowej, która będzie realizowana za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej,
 • płatność za sprzedane towary musi być dokonana za pośrednictwem banku, poczty lub kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • tytuł przelewu musi jasno wskazywać na asortyment, za który płaci klient,
 • sprzedaż wysyłkowa musi dotyczyć towarów, które nie są wyłączone w tym zakresie.

O czym jeszcze pamiętać?

Oto pozostałe obowiązki, o których powinieneś pamiętać jeśli rozpoczynasz biznes e-commerce:

Biała lista podatników VAT

Jeśli jesteś podatnikiem VAT to powinieneś wiedzieć, że 1 września 2019 roku uruchomiona została biała lista podatników VAT. Ma ona za zadanie przede wszystkim weryfikowanie wiarygodności naszych potencjalnych kontrahentów, przy czym oczywiście została wprowadzona w nieco innym celu. Innymi słowy, biała lista to wykaz przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT wraz z najbardziej przydatnymi o nich informacjami.

Baza Danych Odpadowych

Rejestr BDO, czyli Baza Danych Odpadowych stanowi bazę danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i przede wszystkim ma służyć do weryfikacji, czy dany podmiot spełnia obowiązki związane z gospodarką odpadami.

Do rejestru BDO zobowiązane są zgłosić się podmioty wytwarzające odpady i prowadzące ich ewidencję, wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, sprzęt elektroniczny oraz będące producentami, importerami lub wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań. Obowiązek zgłoszenia do rejestru BDO w żaden sposób nie jest natomiast uzależniony od wielkości firmy — znaczenie ma tutaj wyłącznie fakt wystąpienia choć jednej z wymienionych powyżej przesłanek i to zobowiązuje do rejestracji firmy w systemie BDO.

Z punktu widzenia prowadzenia sklepu internetowego ważny jest fakt, że prowadząc e-commerce, poza samym zgłoszeniem się do rejestru jako wytwórca odpadów najprawdopodobniej powinieneś zgłosić się jako podmiot wprowadzający produkt w opakowaniach. W przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach poza samym zgłoszeniem zobowiązany będziesz również do spełnienia innych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sama już treść zgłoszenia do rejestru uzależniona jest również od towaru, jaki oferowany jest w sklepie internetowym, oraz od faktu, czy prowadzący sklep jest pierwszym wprowadzającym dany produkt na polskim rynku, czy też nie. Będzie to miało znaczenie w przypadku produktów, z których powstają „niebezpieczne odpady”, takich jak opony, oleje, smary, baterie, akumulatory czy sprzęt elektroniczny. Wówczas jeszcze przed złożeniem wniosku do rejestru BDO będziemy musieli ustalić wiele kwestii, od których zależy zakres naszych późniejszych obowiązków.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Kolejnym rejestrem, do którego prawdopodobnie będziesz musiał złożyć wniosek o wpis, jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który funkcjonuje od 13 października 2019 r., a został wprowadzony Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co ważne, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w ramach CEIDG, ten konkretny rejestr nie będzie Cię interesował. Wpisowi do niego podlegają wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek.

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną, która w bezpośredni lub pośredni sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem prawa, w tym w szczególności spółką prawa handlowego. Kontrola ta może odbywać się poprzez posiadanie przez tę osobę uprawnień wynikających bezpośrednio z przepisów prawa czy też okoliczności faktycznych. Ustawa wprost wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego uznaje się między innymi osoby będące wspólnikami spółki, którym przysługuje więcej, niż 25% w ogólnej liczbie udziałów lub akcji spółki lub też posiadają ponad 25% głosów w organie stanowiącym spółki, w tym także jako zastawnik albo ich użytkownik.

Jest to kwestia istotna, ponieważ spółka, która nie zgłosiła w terminie informacji o beneficjentach rzeczywistych, może zostać obciążona karą finansową w wysokości nawet do 1 000 000 złotych.

Sklep internetowy

Skoro już wiesz jakie masz możliwości w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz gdzie powinieneś się zarejestrować niezwłocznie po jej rozpoczęciu, teraz możemy przejść do kwestii kluczowych, czyli tych dotyczących samej działalności e-commerce.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego wydaje się być centralnym punktem w zasadzie każdej działalności online. Powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące procedury składania zamówień, momentu zawarcia umowy sprzedaży, opisywać kwestie płatności i dostaw, a także regulować zasady reklamacji i odstąpienia od umowy. Sprzedając produkty w sklepie internetowym, zawierasz z klientami umowy, które w świetle prawa traktowane są jako zawarte na odległość.

Przepisy w tego rodzaju umowach nakładają na sprzedawców szereg obowiązków informacyjnych. Powinieneś wiedzieć, że obowiązki informacyjne dotyczą zasadniczo konsumentów, ale 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy, które uprawnienia konsumentów przyznają niektórym przedsiębiorcom. Informacje, które musisz przekazać konsumentowi przy umowie zawieranej na odległość, są szczegółowo wymienione w art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Obejmują one m.in.: dane sprzedawcy, informacje o cenie, sposobie dostawy i płatności, a także na przykład informację o przysługującym konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy, o którym więcej przeczytasz w kolejnych rozdziałach.

Musisz wiedzieć, że odpowiednio sformułowany regulamin zagwarantuje Ci nie tylko wypełnienie wszystkich obowiązków prawnych, ale również pozwoli na ułożenie zasad sprzedaży, które w jak największym stopniu — oczywiście w granicach dozwolonych przez przepisy — zabezpieczą Twoje prawa i interesy.

Przetwarzanie danych osobowych

Trudno jest mi sobie wyobrazić biznes, który mógłby się odbywać bez przetwarzania danych osobowych, jednak w przypadku e-commerce wydaje mi się to wręcz niemożliwe. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce przede wszystkim w związku z realizacją zamówień klientów. To jednak nie koniec, możesz przecież chcieć wysyłać newsletter do osób zainteresowanych Twoją ofertą, co również wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych. W związku z tym dobrze by było, niezależnie od skali Twojego biznesu (w przypadku większych podmiotów jest to nawet obowiązkowe), abyś zadbał o opracowanie wewnętrznej procedury przetwarzania danych osobowych. Procedura ta powinna opisywać sposób postępowania z danymi w Twojej firmie, określać, jak dane są pozyskiwanie, jak realizowane są prawa osób, których dane dotyczą czy ostatecznie jak są zabezpieczone.

Ani przepisy RODO, ani przepisy krajowe nie określają, w jaki sposób należy zabezpieczyć dane osobowe w sklepie internetowym. Wdrożenie więc odpowiednich zabezpieczeń powinno być zawsze poprzedzone przeprowadzeniem działania zwanego analizą ryzyka, które polega — w dużym uproszczeniu — na zidentyfikowaniu ewentualnych zagrożeń, oszacowaniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia i wdrożeniu odpowiednich środków zaradczych.

 

Finalnie, warto żebyś wiedział, że choć przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania polityki prywatności, to przyjęło się w ten właśnie sposób spełniać obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych w działalności online.

Informacja o cookie

Cookies to pliki zapisujące się na urządzeniu użytkownika korzystającego ze strony internetowej. Wyróżnia się kilka rodzajów cookies. Taki najbardziej powszechny podział dzieli cookies na sesyjne i stałe. Cookies sesyjne działają przez czas korzystania z danej strony, natomiast cookies stałe przechowywane są również po opuszczeniu strony, a nawet po wyłączeniu przeglądarki. Oprócz tego wyróżnia się cookies zewnętrzne, które generowane są w związku z usługami innych podmiotów i które „podpięte” są pod stronę internetową. Twoim obowiązkiem jako administratora sklepu internetowego jest poinformowanie osób go odwiedzających o tym, że strona używa cookies. Aby spełnić ten obowiązek, powinieneś na swojej stronie zamieścić krótki komunikat o cookies, pojawiający się zaraz po wyświetleniu strony. W komunikacie tym możesz zamieścić odesłanie do polityki prywatności, gdzie kwestie cookies zostaną szerzej opisane.

Newsletter i cold mailing

Skoro już założyłeś działalność gospodarczą w e-commerce i stworzyłeś legalny sklep internetowy nie pozostaje Ci nic innego jak zajęcie się sprzedażą i marketingiem. Dla działalności online jedną z ważniejszych kwestii będzie legalny newsletter. Nie budzi chyba niczyich wątpliwości, że dzięki newsletterowi możesz informować zarówno klientów, jak i potencjalnych nabywców o promocjach, nowych produktach czy też po prostu o ważnych wydarzeniach z życia Twojej firmy. Jest to więc ważne narzędzie sprzedażowe, które powinno być na tyle user friendly, żeby może samo w sobie nie będzie zachęcać do zapisu, ale z całą pewnością nie odstraszy osób, które już zdecydują się zostać subskrybentami. Tutaj w dużej mierze wchodzą w grę kwestie prawne.

Jak więc stworzyć legalny newsletter zapewniający maksymalnie wysoki poziom konwersji? W tym miejscu przypomnę, że w zakresie mailingu zastosowanie mają przepisy aż trzech aktów prawnych, mianowicie RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.

Zadbanie o przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych przepisów pozwoli nam dopiero mówić o newsletterze zgodnym z przepisami. Dotychczas bardzo często wiązało się to z wprowadzeniem do newslettera trzech pól wyboru obejmujących:

 • zgodę na przetwarzania danych osobowych,
 • zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
 • zgodę na wykorzystywanie wiadomości mailowych w celach marketingowych.

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Nie potrzebujesz żadnego z tych pól wyboru! Każdy z ww. aktów prawnych uznaje za dopuszczalne wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Takim działaniem potwierdzającym może być np. wprowadzenie adresu e-mail do formularza. Co jednak istotne, aby można było mówić o wyrażeniu zgody, konieczne jest zamieszczenie informacji, że konkretne działanie użytkownika wiąże się z określonymi konsekwencjami. Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych będzie mogła być zatem wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające wyłącznie wówczas, gdy przy formularzu zapisu zamieścisz informację, że podanie adresu e-mail będzie wiązało się z zapisem na newsletter i przesyłaniem treści marketingowych na wskazany adres e-mail.

Ostatnią kwestią, która umożliwi utworzenie maksymalnie konwertującego newslettera zgodnego z prawem, jest zastosowanie opcji double opt-in. Polega to na tym, że subskrybent po zapisaniu się do newslettera otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny. Do listy mailingowej dopisany zostaje dopiero po aktywowaniu subskrypcji. Przeciwieństwem opcji double opt-in jest single opt-in, która sprowadza się do tego, że subskrybent zostaje dopisany do listy od razu po wypełnieniu formularza.

Streszczenie

 • W e-commerce obowiązują dokładnie te same zasady, co w biznesie offline.
 • jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i najbardziej podstawowa z form prowadzenia biznesu. Wybór takiej formy dla prowadzenia biznesu będzie o tyle istotny, że skoro nie prowadzi się działalności gospodarczej, to nie będzie podlegać się również ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.
 • Działalność w formie spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieją dwa rodzaje spółek – osobowe i kapitałowe.
 • Obowiązki, o których należy pamiętać jeśli rozpoczyna się biznes e-commerce: biała lista podatników VAT, Baza Danych Odpadowych, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące procedury składania zamówień, momentu zawarcia umowy sprzedaży, opisywać kwestie płatności i dostaw, a także regulować zasady reklamacji i odstąpienia od umowy.
 • Dla działalności online jedną z ważniejszych kwestii będzie legalny newsletter. Dzięki niemu można informować zarówno klientów, jak i potencjalnych nabywców o promocjach, nowych produktach i innych ważnych informacjach.

Podsumowanie

W tym artykule jedynie zasygnalizowałem Ci najważniejsze kwestie prawne dotyczące e-commerce. Niestety opisanie wszystkiego, wraz ze wzorami umów, regulaminów oraz z instrukcjami rejestracji w poszczególnych bazach czy rejestrach zajmuje zdecydowanie więcej miejsca, a konkretnie 232 strony formatu B5, czyli dokładnie tyle, ile liczy nasza najnowsza książka „Prawo dla Biznesu. E-commerce”. Jeśli więc chcesz legalnie rozpocząć biznes online korzystając wyłącznie z zasobów własnej wiedzy, to po przeczytaniu tego artykułu proponuję Ci sięgnąć do tej właśnie pozycji, która stworzy Ci taką możliwość

 

Piotr Kantorowski
AUTOR
Radca prawny
Napisz do mnie
UDOSTĘPNIJ
in tw fb
Ocena artykułu:
Twoja ocena:

Inne wpisy