Analiza biznesowa

Analiza biznesowa pozwala na jasne zdefiniowanie potrzeb oraz wymagań stawianych przed wdrażanym rozwiązaniem. Dzięki szczegółowemu opisowi zakresu prac przyśpieszamy czas realizacji projektu, zmniejszamy jego koszty oraz zwiększamy jakość wdrożenia.

Analiza biznesowa pozwala na generowanie oszczędności oraz identyfikację nowych grup odbiorców. Analityka biznesowa opiera się na danych, dzięki czemu lepiej identyfikujemy obszary wymagające uwagi.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Senior UX / UI Designer, Team Leader
 • tel. 723 988 859
Napisz do mnie

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa to proces, podczas którego rozpoznawana jest specyfika analizowanego przedsiębiorstwa oraz jego potrzeby. Aktywność ta jest kluczowa z perspektywy realizacji wdrożenia nowego systemu w przedsiębiorstwie niezależnie od tego, czy planujemy system obsługi klienta, aplikację, czy e-commerce. Dzięki analizie otrzymujemy wiedzę, która pozwala na przeprowadzenie wdrożenia charakteryzującego się efektywnością oraz zorientowaniem na zakładane cele.

Każda z firm posiada swoją specyfikę, która jest wypadkową kwestii organizacyjnych, branży i warunków panujących na rynku. Przedsiębiorstwa różnią się również swoimi celami oraz procesami, które występują w danej jednostce. Niepowtarzalność wymaga indywidualnego podejścia, które to wpływa pozytywnie na jakość późniejszych etapów prac.

Podczas działań analizujemy otoczenie firmy zarówno to wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do otoczenia wewnętrznego możemy zaliczyć takie obszary jak np.: pracownicy, asortyment, czy marketing. Natomiast do zewnętrznego np. dostawcy, przewoźnicy, czy klienci. Pozyskanie kompletnej wiedzy na temat przedsiębiorstwa pozwala na stworzenie rozwiązania, które będzie w pełni dopasowanie do specyfiki firmy.

Dzięki pozyskaniu wszystkich niezbędnych informacji jesteśmy w stanie dokładnie rozpoznać potrzeby, które są punktem wyjścia do sformułowania wymagań, te natomiast są niezbędne w procesie projektowania rozwiązania. Wymagania możemy podzielić na funkcjonalne oraz niefunkcjonalne. Dotyczą one różnych obszarów, a ich liczba może się zmieniać w zależności od specyfiki projektu. Nieodłącznym elementem etapu przygotowania wymagań jest opracowanie rekomendacji dla stworzonej listy wymagań.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę biznesową?

 • Ułatwienie wyceny projektu – analiza biznesowa doprecyzowuje zakres prac, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnego szacunku kosztów.
 • Możliwość zweryfikowania wizji i wstępnych założeń – określenie możliwości realizacji założeń w oparciu o posiadane zasoby.
 • Przyśpieszenie czasu realizacji projektu – określenie zakresu pozwala na efektywną realizację prac założonych w projekcie.
 • Pozwala uniknąć nieporozumień – pomiędzy klientem a firmą wdrażającą.
 • Pozwala wykluczyć dodatkowe koszty – dzięki precyzyjnym określeniu zakresu unikamy pojawienia się dodatkowych wymagań na kolejnych etapach projektu.
 • Wpływa na poprawę jakości projektowanego rozwiązania – jasne określenie wymagań użytkowników względem rozwiązania.

Jak przeprowadzamy analizę biznesową?

Prace nad analizą biznesową dzielimy na następujące etapy:

 • Planowanie – ustalamy szczegółowy harmonogram prac zgodnie, z którym będą realizowane poszczególne etapy analizy biznesowej. Podczas planowania uwzględnione zostaną również zasoby oraz role poszczególnych osób zaangażowanych w proces również po stronie klienta. Właściwa organizacja aktywności oraz koordynacja prac pozwala na maksymalizację efektywności prowadzonych działań.
 • Pozyskiwanie informacji – podczas analizy biznesowej niezwykle ważną kwestią jest ścisła współpraca z klientem, która pozwoli na pozyskanie wszystkich informacji niezbędnych do realizacji analizy biznesowej. Wyniki ustaleń są na bieżąco potwierdzanie i konsultowane z interesariuszami. W ramach tego etapu zrealizujemy: wywiady z interesariuszami, warsztaty, badania ankietowe.
 • Rozpoznanie potrzeb – rozpoznanie potrzeb w oparciu o pozyskane informacje. Identyfikacja potrzeb jest ważna z perspektywy ustalania dalszych wymagań dla projektowanego rozwiązania. Na tym etapie uszczegółowiamy obszary, które są ważne dla projektu e-commerce. Może to być np. optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe lub elastyczność pod kątem integracji z marketplace’ami.
 • Analiza wymagań szczegółowa analiza zebranych danych. Przeprowadzana jest w oparciu o wywiady, warsztaty, badania oraz dotychczasowe rozwiązania. Do prac włączani są specjaliści, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie rozwiązania na późniejszym etapie, np. UX Designer, specjalista ds. SEO, grafik. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że lista wymagań będzie kompletna, a wdrożone rozwiązanie będzie spełniało wymagania z zakresu różnych obszarów. Wynikiem prac jest ustrukturyzowana lista wymagań z podziałem na typ oraz obszar.
 • Opracowanie dokumentu specyfikacji – w ostatnim etapie przygotowany zostaje przejrzysty dokument, który zawiera wszelkie niezbędne informacje związane ze wdrażaniem systemu.

FAQ

Co zawiera analiza biznesowa?

Analiza biznesowa to proces polegający na rozpoznawaniu potrzeb danej firmy, następnie formułowaniu wymagań i rozwiązań oraz przekształcaniu ich w spójną strategię działań uwzględniających konieczne do wprowadzenia zmiany. Proces identyfikujący potrzeby i problemy firm oraz kształtujący jej rozwój w podstawowym zakresie skupia się na kilku obszarach. W pierwszej kolejności badaniu poddawany jest szeroki zakres funkcjonowania firmy, w tym np. jej struktury czy stosowanych systemów oraz otoczenie zewnętrzne. Dzięki temu opracowywana zostaje ich ocena, a na jej podstawie proponowane rozwiązania dostosowane do wcześniej wyodrębnionych potrzeb. Dokument analizy biznesowej zawiera wszelkie wymagania biznesowe, które pozwalają w sposób efektywny przejść przez cały proces zmian w dążeniu do ich spełnienia.

Kiedy warto zainwestować w analizę biznesową?

Analiza biznesowa przeprowadzana w danej firmie może być wykonana właściwie w każdym momencie jej działania. Najczęściej jednak warto w nią zainwestować wtedy, gdy konieczne staje się wprowadzenie różnorodnych zmian na szerszą skalę. Mogą one wynikać zarówno z pojawienia się nowych możliwości, modyfikacji strategii czy planów, jak i z wejścia na nowe rynki lub wprowadzenia nowego produktu. Inwestycja w szczegółową analizę biznesową niezależnie od przyczyn planowanych modyfikacji pozwala obiektywnie spojrzeć na funkcjonowanie firmy w otoczeniu konkurencyjnym. Określenie potrzeb i ocena jej działalności na wielu płaszczyznach pozwala optymalizować koszty wdrażanych rozwiązań, ulepsza proces komunikacji wewnątrz jednostki oraz ułatwia podejmowanie decyzji mających wpływ na obecność firmy na rynku.

Ile kosztuje analiza biznesowa?

Analiza biznesowa wymaga od wykwalifikowanego specjalisty poszukiwania i zbierania danych z wielu różnych źródeł oraz zrozumienia procesów, specyfiki działalności i jej otoczenia. W zależności od konkretnej firmy mogą one obejmować inny zakres, a sama analiza może mieć różną rozpiętość. Z tego względu jej koszt w każdym przypadku jest oszacowany indywidualnie. Warto jednak pamiętać, że proces ten jest kluczowy w podejmowaniu strategicznych decyzji, dzięki możliwości opierania się na konkretnych danych. Z tego powodu analiza biznesowa staje się szerokim zasobem wiedzy pozwalającym działać skutecznie i efektywnie, co dla firm jest inwestycją prowadzącą do zyskania przewagi konkurencyjnej. Analiza biznesowa dąży do znalezienia najlepszych rozwiązań w dostosowaniu do celu firmy, co prowadzi do optymalizacji kosztów i większej opłacalności wdrażanych rozwiązań.

Klienci o nas

Dlaczego my?

dlaczego my ideo force

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytowaniu, projektowaniu i tworzeniu stron, dzięki czemu jesteśmy w stanie zająć się pracami wdrożeniowymi.

Raporty z naszych audytów pomogły poprawić użyteczność wielu stron, serwisów oraz sklepów internetowych.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby i oczekiwania klienta.

Nasz team to wykwalifikowani specjaliści, którzy wiedzą, jak udoskonalić istnienie firmy w Internecie.

Każdy klient jest informowany na bieżąco o statusie wykonywanych prac oraz o ich wynikach.

Tworzymy zgrany team, którego celem jest osiągniecie sukcesu Klienta.

W naszym zespole są także programiści, graficy, copywriterzy i administratorzy.

Posiadamy wiedzę na temat projektowania stron internetowych, dlatego możemy stworzyć nowe funkcjonalności.

Dostosowujemy się do modelu i stylu komunikacji klienta (np. ticketowanie w Redminie, Asana).

Ten rodzaj badania jest bardzo skuteczną metodą weryfikacji użyteczności strony. Pozwala określić te obszary i funkcjonalności, które dla użytkowników są źródłem problemów i dyskomfortu. Wprowadzane zmiany są oparte na realnych potrzebach użytkowników.
Audyt pod kątem UX dokonywany jest przez naszych ekspertów z ogromnym doświadczeniem w badaniu użyteczności serwisów internetowych. Analityka obejmuje użycie odpowiedniej dla specyfiki projektu metody badania użyteczności.
Testy A/B są narzędziem, które umożliwia optymalizację i wdrażanie na stronę najbardziej skutecznych rozwiązań pod kątem sprzedaży. Decyzje podejmowane na podstawie testów A/B są oparte na niezbędnych danych. Zmiany poprawiają użyteczność i skuteczność strony.
Współczynnik konwersji ma bezpośrednie przełożenie na realizację założonych celów biznesowych. Przeprowadzamy eksperckie audyty użyteczności strony. Działania z zakresu optymalizacji konwersji pozwalają w pełni wykorzystać potencjał strony.
W bliskiej współpracy z naszymi klientami przygotowujemy interaktywne makiety stron www. Poznajemy i analizujemy specyfikę projektu, określamy cele biznesowe, które ma spełniać witryna, wypracowujemy koncepcję estetyczną.
Pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz wymagań stawianych przed wdrażanym rozwiązaniem. Dzięki opracowaniu zakresu prac przyśpieszamy czas realizacji projektu, zmniejszamy jego koszty oraz zwiększamy jakość.
Dobrze zaprojektowana architektura informacji pozwala użytkownikom na intuicyjne poruszanie się po stronie internetowej. Dzięki niej nie tylko szybciej odnajdują oni to, czego szukają, ale również chętniej spędzają czas w witrynie.
Dzięki identyfikacji potencjalnych problemów wpływających negatywnie na doświadczenia odwiedzających możemy podjąć działania naprawcze, których celem będzie podniesienie jakości obsługi naszego rozwiązania.
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.