Architektura informacji

Dobrze zaprojektowana architektura informacji pozwala użytkownikom na intuicyjne poruszanie się po stronie internetowej. Dzięki niej nie tylko szybciej odnajdują oni to, czego szukają, ale również chętniej spędzają czas w witrynie. Przemyślana AI w prosty sposób nawiguje potencjalnych klientów, wpływając na użyteczność strony i współczynnik konwersji.

Architektura informacji wspiera proces wyszukiwania i nawigowania po treściach. Dobrze zaprojektowana, pozytywnie wpływa na szybkość i łatwość korzystania z produktu.

Jakub Zygmunt
Jakub Zygmunt
Account Manager
  • tel. 796 071 870
Napisz do mnie

Czym jest architektura informacji (AI)?

Architektura informacji to dziedzina, która koncentruje się na efektywnej organizacji informacji w produktach cyfrowych. Proces projektowania serwisów internetowych i aplikacji wymaga przemyślanych działań w zakresie organizacji i etykietowania stron internetowych oraz optymalizacji przepływu użytkownika przez poszczególne elementy serwisu lub aplikacji. Architektura informacji jest de facto łącznikiem użytkownika z treścią.

Poprawnie zaprojektowana architektura informacji, poprzez właściwie zdefiniowane treści, ich kontekst oraz strukturę, pozwala usprawnić komunikację z odbiorcami treści, czyli użytkownikami. Uwzględnia ich potrzeby, doświadczenia i zachowania związane z poszukiwaniem informacji.

Dlaczego architektura informacji jest ważna?

Jako użytkownicy technologii cyfrowych oczekujemy, że nasze potrzeby zostaną zaspokojone przy jak najmniejszym wysiłku z naszej strony oraz w jak najkrótszym czasie.
Czas stał się jednym z najistotniejszych zasobów ludzkich i w przypadku, gdy wyszukiwanie informacji staje się zbyt uciążliwe (poprzez nadmierny stopień skomplikowania ścieżki prowadzącej do poszukiwanych przez nas informacji lub też zbyt długi czas poszukiwania), istnieje duża szansa, że porzucimy aktualne źródło pozyskiwania informacji, aby poszukać takiego, które spełni nasze oczekiwania. Projektowanie architektury informacji odgrywa kluczową rolę w optymalizacji doświadczeń związanych z komunikacją w obszarze źródeł cyfrowych.

Dlaczego dobrze przemyślana Architektura Informacji ma znaczenie?

Głównym celem projektowania architektury informacji jest wsparcie użytkowników w zakresie informacji na temat tego, gdzie znajdują się oni w obrębie serwisu www czy aplikacji, do jakich informacji dotarli, jakie informacje znajdują się w ich najbliższym otoczeniu oraz czego mogą się spodziewać po tym otoczeniu. W realizacji powyższych celów kluczowe znaczenie ma projektowanie interakcji użytkownika z treściami zamieszczonymi na stronie lub w aplikacji oraz sama strategia treści.

Z punktu widzenia projektanta architektury informacji, główne wyzwania stanowi analiza potrzeb użytkowników, która opiera się na poznaniu odpowiedzi na zagadnienia dotyczące przepływu użytkowników w witrynie. Chcemy wiedzieć, w jaki sposób informacje zawarte w witrynie są prezentowane użytkownikom oraz w jaki sposób aplikacja wspiera użytkownika w pozyskaniu i gromadzeniu informacji, którymi jest zainteresowany.

Jak tworzymy architekturę informacji?

Proces tworzenia architektury informacji możemy podzielić na kilka etapów, które stanowią swego rodzaju plan mający na celu zaspokojenie potrzeb zarówno firmy, jak i użytkowników, do których kierowana jest komunikacja.

Etapy tworzenia architektury informacji.

Podstawowym krokiem jest zdefiniowanie celów, a więc określenie potrzeb każdej ze stron biorących udział w procesie dostarczania i odbioru treści. Jasno zdefiniowane cele pozwalają na wspieranie użyteczności nowych komunikatów, dając jednocześnie podstawę do analizy  użyteczności treści już istniejących. W ten sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy treści serwowane użytkownikom niosą za sobą wartość, której potrzebują i jakie to ma przełożenie na cele organizacji. Weryfikacja użyteczności treści pozwala na szerszy wgląd w aktualną strukturę informacji i może stanowić podstawę do zdefiniowania tej struktury na nowo.

Kolejny krok to kategoryzacja treści, czyli ich usystematyzowanie celem weryfikacji wszelkich potencjalnych luk w strukturze informacji i obszarów wymagających modyfikacji lub rozbudowy. Kategoryzacja pozwala na ewaluację skuteczności poszczególnych treści oraz pozwala wyznaczać swego rodzaju wewnętrzny benchmark, do którego dążymy podczas optymalizacji zawartości serwisu.

Case study

Optymalizacja ścieżki zakupowej w sklepie internetowym Black Red White.

Sprawdź! 

Jasna definicja celów oraz kategoryzacja i weryfikacja jakości treści prowadzą do kolejnego kroku, którym jest dostosowanie naszego kanału komunikacji do potrzeb użytkowników.

Ten element jest szalenie ważny, gdyż to właśnie zachowania użytkowników stanowią inspirację, która pozwala znaleźć luki i niedoskonałości, których samodzielne wykrycie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe.

Projektanci architektury informacji często tworzą persony użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich preferencje, zwracając uwagę na konkretne potrzeby, które bywają na tyle subtelne, że mogą pozostać niezauważone podczas czysto technicznego podejścia do zagadnienia. Alternatywnie, testowanie prawdziwych użytkowników, ankiety i monitorowanie wydajności stanowią bardziej bezpośrednie metody badawcze, będące bazą do diagnozy obszarów problemowych dostarczając informacji służących wdrożeniu optymalnych rozwiązań.

Dane i ich wpływ na budowę architektury informacji

Kiedy budujemy architekturę informacji, dane pozyskane podczas badań, testów i wskazań użytkowników, stanowią solidny fundament i platformę wyznaczające wektor prac. Należy jednak mieć świadomość, że architektura informacji będzie podlegała naturalnemu procesowi ewolucji, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia Twojej firmy. Niesłychanie ważne zatem jest, aby utrzymywać kontakt z użytkownikami i cyklicznie poddawać ewaluacji wdrażane zmiany i optymalizacje.

Kluczowe obszary danych:

  • Jasna definicja celów.
  • Identyfikacja klienta i jego potrzeb.
  • Wykorzystanie optymalnych systemów testowych.
  • Ewaluacja każdego podejmowanego działania. W przypadku zdiagnozowania problemu, należy ten problem rozwiązać przed przejściem do następnego kroku.
  • Weryfikacja integracji struktury platform w zakresie sub-domen i mikro witryn, pod kątem potencjalnych problemów nawigacyjnych, na które może natknąć się użytkownik.
  • Weryfikacja danych wejściowych (marketing, sprzedaż, recenzja użytkownika) w celu zaspokajania dwustronnych potrzeb na linii marka – użytkownik.

Narzędzia stosowane do zoptymalizowania architektury informacji (AI)

Architektura informacji czerpie z wielu ciekawych dziedzin i metodologii. Są to m.in. psychologia poznawcza, bibliotekoznawstwo i architektura. Samo pojęcie funkcjonuje już od lat 70. ubiegłego wieku, a więc powstało znacznie wcześniej niż aplikacje mobilne, internetowe, czy też same serwisy www. Aby badać zależności pomiędzy użytkownikami a treściami, które im proponujemy oraz optymalizować strukturę treści, korzystamy z całego szeregu narzędzi i procesów wspierających pozyskiwanie danych do analizy.

Narzędzia wspierające proces tworzenia AI

Czym różni się AI od UX?

W tym momencie może nasunąć Ci się pytanie: W zasadzie jaka jest różnica pomiędzy projektowaniem architektury informacji a projektowaniem user experience? Oba te pojęcia są ze sobą ściśle powiązane, ale UX to pojęcie znacznie szersze niż architektura treści.

Projektowanie UX łączy użyteczność z przyjemnością korzystania z serwisu, opierając się na doświadczeniach użytkownika i na tym co czuje podczas obcowania z usługą, systemem czy produktem. Punktem stycznym tych dwóch dyscyplin jest fakt, że niemożliwe jest projektowanie doświadczeń użytkownika bez fundamentu, który stanowi architektura informacji. Mamy tu do czynienia z efektem synergii, gdzie te dwie dziedziny stają się komplementarne i uzupełniają się nawzajem.

Inwestycja czasu i środków w projektowanie architektury informacji, jest bazą do efektywnego budowania doświadczenia użytkownika, a pozytywne wrażenia odczuwane poprzez interakcję z produktem wynikają wprost z dobrze zorganizowanej i ustrukturyzowanej treści.

FAQ

Jaki wpływ ma architektura informacji na SEO?

Warto pamiętać, że projektowanie architektury informacji na stronie internetowej ma bardzo duży wpływ na aspekty związane z jej późniejszym pozycjonowaniem. Odpowiednie zaprojektowanie podziału treści czy informacji w witrynie to podstawa w działaniach SEO. Architektura informacji obejmująca elementy takie jak np. menu nawigacyjne, strukturę adresów URL czy linkowanie wewnętrzne ma znaczenie nie tylko ze względu na konieczność zapewnienia użytkownikom intuicyjnego korzystania ze strony, ale również pod kątem jej skutecznego indeksowania przez algorytmy Google. Stworzenie strony łączącej pozytywne doświadczenia użytkownika oraz przejrzystą strukturę i układ dla robotów indeksujących umożliwia zdobycie wysokiej pozycji w rankingu, co przekłada się na wzrost widoczności w wyszukiwarce. Spełniając jednocześnie wymagania dotyczące UX i SEO budujemy witrynę, którą łatwo pozycjonować. Unikamy problemów z hierarchią nagłówków, kanibalizacją treści czy linkowaniem wewnętrznym podstron. Dzięki temu jesteśmy w stanie kierować na nią coraz większy ruch organiczny, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży.

Kiedy zdecydować się na optymalizację architektury informacji?

Dobrze zaprojektowana architektura informacji wpływa na pozytywne doświadczenia użytkowników wchodzących na naszą stronę. Ma to szczególne znaczenie dla sklepów internetowych, których skuteczność uzależniona jest od ruchu w witrynie. Skupienie się na AI to podstawa w tworzeniu nowej strony internetowej. Jest to proces mający bezpośredni wpływ na jej ostateczny kształt. Nierzadko jednak spotykamy się z sytuacją, w której optymalizacja architektury informacji jest wymagana na już istniejącej witrynie. Najczęściej spowodowane jest to brakiem logicznej struktury treści, utrudnionym poruszaniem się po kategoriach produktowych czy też błędami wpływającymi na SEO, np. duplikacją treści. To wszystko powoduje niską widoczność witryny, a tym samym coraz większy spadek sprzedaży. W takim momencie najlepszym rozwiązaniem jest optymalizacja AI, która zwiększa efektywność strony, umożliwiając wyeliminowanie znacznych problemów związanych jej użytkowaniem i zwiększenie jej wartości dla wyszukiwarki Google.

Do czego jest potrzebna architektura informacji?

Architektura informacji jest potrzebna do zaprojektowania użytecznej witryny, z której chętnie korzystają użytkownicy. Pozwala ustrukturyzować informacje na stronie internetowej w taki sposób, aby były one zrozumiałe i przejrzyste dla użytkownika, który ją odwiedza. Jest to proces niezbędny do tego, by zaprojektować witrynę intuicyjną oraz maksymalnie wygodą w obsłudze. Brak odpowiednio zaplanowanej architektury informacji powoduje, że witryna internetowa jest nielogiczna, a poruszanie się po niej sprawia użytkownikowi problem. Stworzenie odpowiedniej architektury strony pozwala im na odnajdywanie tego, czego szukają w prosty i szybki sposób. W przypadku sklepów internetowych jest to ułatwienie potencjalnym klientom odnalezienia produktu, którego poszukują oni na Twojej stronie.

Jak zaplanować architekturę informacji?

Zaplanowanie architektury informacji wymaga skupienia się na trzech obszarach: użytkownikach, informacjach i ich kontekście. Użytkownikiem strony jest najczęściej Twój potencjalny klient, a informacje to wszystko to, co się na niej znajduje. To, w jaki sposób zostanie zbudowana, uzależnione jest od celu danej witryny, który wynika z kontekstu. Wpływa on na funkcje witryny, którą chcesz stworzyć. Przykładowo, inny kontekst będzie miał sklep internetowy, a inny strona z przepisami kulinarnymi. Pierwszym etapem tworzenia architektury informacji jest właśnie wyznaczenie celu, jaki ma spełniać witryna. W tym aspekcie należy pamiętać o zaspokojeniu potrzeb przyszłych użytkowników. Jednym z kluczowych punktów planowania AI jest stworzenie person, dzięki którym lepiej poznajemy oczekiwania użytkowników. W kolejnych etapach tworzymy listę kategorii i podstron, pamiętając o spójności całego serwisu oraz dostosowaniu ich struktury do algorytmów indeksujących Google.

Jakie znaczenie mają frazy kluczowe w AI?

Frazy kluczowe, podobnie jak pozostałe aspekty związane z pozycjonowaniem strony mają znaczący wpływ na architekturę informacji w witrynie. To właśnie od analizy i doboru fraz uzależniona jest często ostateczna struktura strony i układ nagłówków. Wynika to z dość prostego powodu. Tworzenie listy fraz kluczowych oraz ich grupowanie daje nam podstawową informację na temat tego, w jaki sposób Twoi potencjalni klienci szukają produktów w Internecie. Taką wiedzę z kolei wykorzystuje się do opracowania układu treści na stronie internetowej, których jest dla nich zrozumiały i który „podąża” za ich tokiem myślenia. Frazy kluczowe to również informacja dla nas o tym, jakie słownictwo wykorzystują oni do poszukiwania konkretnych produktów w sieci.

Klienci o nas

Dlaczego my?

Dlaczego Ideo Force?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytowaniu, projektowaniu i tworzeniu stron, dzięki czemu jesteśmy w stanie zająć się pracami wdrożeniowymi.

Raporty z naszych audytów pomogły poprawić użyteczność wielu stron, serwisów oraz sklepów internetowych.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby i oczekiwania klienta.

Nasz team to wykwalifikowani specjaliści, którzy wiedzą jak udoskonalić istnienie firmy w internecie.

Każdy klient jest informowany na bieżąco o statusie wykonywanych prac oraz o ich wynikach.

Tworzymy zgrany team, którego celem jest osiągniecie sukcesu Klienta.

W naszym zespole są także programiści, graficy, copywriterzy i administratorzy.

Posiadamy wiedzę na temat projektowania stron internetowych, dlatego możemy stworzyć nowe funkcjonalności.

Dostosowujemy się do modelu i stylu komunikacji klienta (np. ticketowanie w Redminie, Asana).

Ten rodzaj badania jest bardzo skuteczną metodą weryfikacji użyteczności strony. Pozwala określić te obszary i funkcjonalności, które dla użytkowników są źródłem problemów i dyskomfortu. Wprowadzane zmiany są oparte na realnych potrzebach użytkowników.
Audyt pod kątem UX dokonywany jest przez naszych ekspertów z ogromnym doświadczeniem w badaniu użyteczności serwisów internetowych. Analityka obejmuje użycie odpowiedniej dla specyfiki projektu metody badania użyteczności.
Testy A/B są narzędziem, które umożliwia optymalizację i wdrażanie na stronę najbardziej skutecznych rozwiązań pod kątem sprzedaży. Decyzje podejmowane na podstawie testów A/B są oparte na niezbędnych danych. Zmiany poprawiają użyteczność i skuteczność strony.
Współczynnik konwersji ma bezpośrednie przełożenie na realizację założonych celów biznesowych. Przeprowadzamy eksperckie audyty użyteczności strony. Działania z zakresu optymalizacji konwersji pozwalają w pełni wykorzystać potencjał strony.
W bliskiej współpracy z naszymi klientami przygotowujemy interaktywne makiety stron www. Poznajemy i analizujemy specyfikę projektu, określamy cele biznesowe, które ma spełniać witryna, wypracowujemy koncepcję estetyczną.
Pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz wymagań stawianych przed wdrażanym rozwiązaniem. Dzięki opracowaniu zakresu prac przyśpieszamy czas realizacji projektu, zmniejszamy jego koszty oraz zwiększamy jakość.
Dobrze zaprojektowana architektura informacji pozwala użytkownikom na intuicyjne poruszanie się po stronie internetowej. Dzięki niej nie tylko szybciej odnajdują oni to, czego szukają, ale również chętniej spędzają czas w witrynie.
Dzięki identyfikacji potencjalnych problemów wpływających negatywnie na doświadczenia odwiedzających możemy podjąć działania naprawcze, których celem będzie podniesienie jakości obsługi naszego rozwiązania.
Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.