Organizacja konkursów

67% Polaków przyznaje, że przynajmniej raz w roku bierze udział w grach i rywalizacjach. Wykorzystaj to i zorganizuj własny konkurs, który zaangażuje Twoich klientów i przyciągnie uwagę tych, którzy jeszcze nie znają Twojej firmy.

Konkursy to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania przywiązania konsumenta i kreowania pozytywnego wizerunku marki. W Ideo Force wiemy, jak organizować konkursy, które uczestnikom zapewnią dobrą zabawę, a Twojej firmie rozpoznawalność i powiększenie bazy klientów.

Joanna Tymowicz
Joanna Tymowicz
Client Service Director
  • tel. 782 387 793
Napisz do mnie

Organizacja konkursu

Część z produkowanych w sieci informacji jest natychmiast udostępniana i kierowana do potencjalnie zainteresowanych nimi użytkowników. W natłoku komunikatów uwagę odbiorców mogą zwrócić jedynie działania, które skłonią do zaangażowania, dostarczą bodźców do dobrej zabawy oraz zapewnią możliwość osiągnięcie korzyści materialnej. Wszystkie te cechy posiada dobrze zorganizowany i przeprowadzony konkurs.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania uwagi klientów i budowania długotrwałej relacji są konkursy, gry i loterie. Organizacja konkursów w Internecie pozwala zaktywizować klientów i zaangażować ich do określonych zachowań będących warunkiem udziału w zabawie, np. udostępniania konkursowego postu na Facebooku. A wszystko dzięki wciągającej formie i obietnicy nagrody.

Konkurs a loteria

Wymogi prawne oraz oczekiwania potencjalnych zainteresowanych sprawiają, że do procesu organizacji konkursów należy przyłożyć odpowiednią uwagę i wysiłek. Kluczowe dla ostatecznego sukcesu będą przede wszystkim odpowiednie mechanizmy zapewniającą sprawiedliwą i dobrą rozrywkę oraz odpowiednio dobrany katalog nagród motywujący do podejmowania trudu. Troska o oba czynniki pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał konkursów i przyczyni się do intensyfikacji osiąganych wyników biznesowych.

Prowadzenie konkursów w social media wiąże się z opracowaniem regulaminu, a ten musi uwzględniać prawo, a więc obowiązujące przepisy chociażby Ustawy o grach hazardowych i Kodeksu cywilnego. Jakie informacje powinny znaleźć się w regulaminie i o czym należy pamiętać podczas organizacji konkursu? Przede wszystkim o danych dotyczących organizatora konkursu, podmiotu fundującego nagrodę, wysokości nagrody i sposobu przekazania jej uczestnikowi, całkowitym czasie trwania zabawy oraz zasadach wzięcia udziału w konkursie. W regulaminie nie może również zabraknąć informacji na temat przetwarzania danych osobowych (w tym podstawy prawnej), a użytkownik chcący być uczestnikiem, musi wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.

Warto wiedzieć, że udział w konkursie to nie to samo, co udział w loterii. Konkursem nazywamy formę przyrzeczenia publicznego. Jest to obietnica korzyści dla uczestników po wykonaniu przez nich czynności w określonym czasie.  Czym różni się konkurs w formie loterii od przyrzeczenia publicznego? 

W loterii (np. pieniężnej, fantowej) według ustawy o grach hazardowych, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje przypadek, na przykład losowanie. Z konkursem sprawa ma się nieco inaczej. W tym przypadku to organizator w oparciu o regulamin, podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody, np. na podstawie wiedzy uczestnika. Warto mieć na uwadze to, że przeprowadzenie loterii wiąże się z otrzymaniem przez organizatorów zezwolenia na tego typu działanie. Koniecznie należy o to zadbać. Niedopilnowanie tej kwestii  może okazać się dla firmy dość kosztowne, nie tylko ze względów finansowych, ale również wizerunkowych.

Wyzwania, z jakimi trzeba zmierzyć się, sprawiają, że wielu przedstawicieli biznesu decyduje się na powierzenie organizacji konkursu lub loterii profesjonalistom, najlepiej agencjom, które mają na tym polu już sukcesy. Ideo Force ma doświadczenie w przeprowadzaniu konkursów w Internecie, również na kanałach social media. 

Pomożemy Ci zorganizować angażujący konkurs!

Konkursy a programy lojalnościowe

Coraz bardziej przyciągającą formą konkursów stają się także programy lojalnościowe oraz motywacyjne. Służą one tworzeniu wizerunku godnego polecenia sprzedawcy oraz angażowaniu Klientów i utrzymywaniu z Nimi stałych relacji. Korzyści z programów są obustronne, uczestnicy zyskują dostęp do nagród lub zniżek, a sprzedawca odnotowuje długofalowe zyski ze sprzedaży.

Jesteśmy ściśle związani z Ideo – eCommerce Software House. Sprawdź ofertę zaawansowanych aplikacji internetowych wspomagających kompleksową obsługę programów lojalnościowych.

Dlaczego warto?

Konkurs w Internecie jest świetną okazją do wypromowania marki. Niesie za sobą realną korzyść dla uczestnika, który zachęcony gratyfikacją, jest w stanie w pełni zaangażować się w zabawę.

  • Podniesienie zaangażowania klientów – poprzez organizację konkursu lub loterii docieramy do właściwej grupy klientów i tym samym jeszcze skuteczniej angażujemy odbiorców, co w dłuższej perspektywie przekłada się na aktywność konsumpcyjną uczestników.
  • Duży zasięg viralowy– organizacja atrakcyjnego konkursu zapewnia możliwość dotarcia do dużej liczby osób za pomocą zasięgu organicznego i w ten sposób pozwala budować szeroką świadomość społeczną marki, umożliwiając osiągnięcie satysfakcjonujących korzyści bez konieczności inwestowania dużej ilości środków w reklamę.
  • Wpływ na decyzje zakupowe – konsument, który czuje więź z marką dużo chętniej sięga po jej produkt czy usługę. Konkursy stanowią dobrą drogę do przekonania klientów, że oferowany produkt jest w stanie w pełni odpowiedzieć na ich oczekiwania. Konkurs to również w pewnym sensie reklama marki. 
  • Wysoki współczynnik konwersji – klient, którego zainteresują  informacje o konkursie czy loterii dużo chętniej wykona czynność pożądaną z punktu widzenia właściciela sklepu. Innymi słowy - udział w konkursie lub loterii jest w stanie zachęcić użytkowników do działania.
  • Budowanie zaufania klientów – organizacja transparentnego i atrakcyjnego konkursu przekłada się bezpośrednio na poczucie wartości klienta oraz dodatkowo pozwala zbudować zaufanie do marki, a to z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w jego decyzjach zakupowych.
  • Wzmocnienie lojalności – dotychczasowi klienci, którzy korzystali z oferty, dzięki udziałowi w konkursie czy w loterii chętniej wracają do marki, a w wyniku odnoszonych korzyści lub samej możliwości jej zaistnienia z czasem stają się jej ambasadorami.
  • Niski koszt pozyskania ruchu –działania, które cieszą się wysokim zaangażowaniem dużo chętniej skupiają uwagę użytkowników postronnych i zachęcają ich do zapoznania się z prezentowaną ofertą - konkurs internetowy to swego rodzaju reklama, a więc może służyć również do promocji marki. 

Jak pracujemy?

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, najprawdopodobniej posiadasz produkt, który chcesz zaoferować, jak najszerszemu gronu zainteresowanych odbiorców. Dużo czasu poświęciłeś, aby poznać ich preferencje i dopasować ofertę ściśle do ich potrzeb. Świetnie, personalizacja oferty to podstawowy krok do sukcesu biznesowego. Podobnie rzecz się ma w przypadku organizacji konkursów.

Organizacja konkursu z uwagi na cel, którym jest budowanie jak największego zaangażowania, powinna ściśle odpowiadać preferencjom osób, do których jest skierowana. Właśnie z tego powodu prace zawsze rozpoczynamy od wnikliwej analizy grupy docelowej, która ma być adresatem działania. Na tym etapie gromadzimy informacje o ich nawykach, potrzebach konsumpcyjnych, zachowaniach czy oczekiwanych nagrodach. Na tej podstawie opracowujemy persony, czyli wirtualnych odbiorców realizowanych działań, w oparciu o które weryfikujemy wstępne pomysły i koncepcje

Gdy wiedza na temat użytkowników zostaje zgromadzona, przystępujemy do wyboru mechaniki rywalizacji, wyznaczamy jej kluczowe elementy, opracowujemy scenariusz i sposoby oceny, wreszcie przygotowujemy katalog nagród, mając cały czas na myśli indywidualne potrzeby i preferencje obranej grupy docelowej.

Na koniec, gdy cały mechanizm oraz wszystkie elementy konkursu są przygotowane, przystępujemy do sporządzenia regulaminu, który określa zasady zabawy oraz wszelkie istotne aspekty jej przebiegu i realizacji. Ponadto, jeśli organizowany konkurs stanowi loterię, udzielamy ponadto wszelkich niezbędnych instrukcji, poczynając od formalnego zgłoszenia po ostateczne rozliczenie podatku.

organizowanie konkursów w Internecie

Nasze konkursy

Planujemy, wdrażamy i realizujemy konkursy w Internecie. Dla Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie przygotowaliśmy konkurs zhakujkariere.pl.

Jak wyglądał konkurs? 
Specjalnie na potrzeby konkursu stworzyliśmy witrynę. Na stronie był błąd bezpieczeństwa. Należało go wykryć, złamać hasło, zalogować się do panelu i zgłosić rozwiązanie. To jeszcze nie koniec – przy użyciu specjalnego formularza użytkownik musiał uzasadnić swoją odpowiedź. Każdy uczestnik, któremu udało się przejść poszczególne etapy konkursu musiał napisać, dlaczego chce zostać programistą. Zwycięzcy byli wybierani wśród uczestników, którym udało się “włamać” na stronę. W organizowanym przez konkursie nie zabrakło wartościowych nagród.

Osoby biorące udział w konkursie wygenerowały łącznie ponad 4,2 tys. sesji, spędzając na zabawie nieco ponad dwie minuty. Konkurs widoczny był w social media. Działania, które prowadziliśmy na Facebooku wygenerowały znaczną liczbę sesji. Konkurs skierowany był głównie do uczniów szkół średnich, zainteresowanych studiami informatycznymi. Użytkownicy biorący udział w konkursie wyrazili swoje zadowolenie – nie zabrakło pozytywnych opinii.

Najczęstsze pytania

Jaka jest różnica między konkursem a loterią?

Konkursy i loterie to kreatywne rozwiązania marketingowe, które pomagają markom budować rozpoznawalność wśród konsumentów. Dla wielu osób pojęcia te znaczą dokładnie to samo i używane są zamiennie, jednak nie należy ich mylić – taka pomyłka dla organizatora może mieć konsekwencje prawne, finansowe i wizerunkowe.

W przypadku loterii, wynik jest zależny od przypadku: zwykle ze zgłoszeń (np. w postaci losów) w sposób losowy wybiera się zwycięzców. Co ważne – loteria podlega przepisom zawartym w Ustawie o grach hazardowych oraz wymaga zgłoszenia do izby administracji skarbowej.

Konkurs, poza zgłoszeniem, wymaga większego wysiłku od uczestników. Tu o przyznaniu nagrody decyduje organizator na podstawie spełnienia pewnych warunków (np. wiedzy i umiejętności uczestników, udzielenia właściwej odpowiedzi na zadane pytanie).

Chociaż konkursy i loterie łączą te same zasady co do nagród – mogą być zarówno rzeczowe, jak i pieniężne – różni je przede wszystkim zasada przypadku. Jeżeli nagrody przyznawane są na podstawie wylosowania laureatów lub wyłonienia spośród uczestników osoby, której odpowiedź jest najbliższa właściwej konkurs staje się loterią.

Jak zorganizować konkurs na Facebook?

Konkursy na Facebooku cieszą się ogromną popularnością. Media społecznościowe w prosty sposób pozwalają dotrzeć do dużej grupy odbiorców, a konkursy i loterie – poprzez zaangażowanie użytkowników – znacznie zwiększają zasięg marki. Jednak organizacja zgodnego z prawem konkursu na Facebooku wymaga przemyślanej strategii. Oprócz zapoznania się z Ustawą o grach hazardowych, należy również zapoznać się z regulaminem samego portalu, który także stawia pewne wymagania przed organizatorami.

Czego wymaga Facebook? Przede wszystkim konkretnego zadania konkursowego, a także regulaminu, który będzie zawierał dwa punkty:

  • zwolnienie amerykańskiego portalu społecznościowego z odpowiedzialności przez każdego uczestnika
  • informację, że dany konkurs/loteria nie są sponsorowane, popierane, czy związane z Facebookiem.

Co więcej, regulamin Facebooka zabrania wykorzystywania osi czasu użytkowników i połączeń ze znajomymi, jako warunków uczestnictwa w konkursie. Co to oznacza? Konkursy/loterie polegające na udostępnianiu postów oraz oznaczaniu znajomych w komentarzach, które pojawiają się bardzo często na fanpage’ach są… po prostu nielegalne.

O czym należy pamiętać organizując konkurs w Internecie?

Konkursy w sieci to nie tylko nagroda dla uczestników. Jako organizator również zyskujesz: budując rozpoznawalność, docierasz do nowych potencjalnych klientów, dlatego warto poświęcić czas na dobre zaplanowanie promocji. Organizując zabawę z nagrodami w sieci, musisz zastanowić się i jasno określić: czy to jest konkurs, czy loteria? Ta druga podlega przepisom zawartym w Ustawie o grach hazardowych, która wymaga m.in. zgłoszenia loterii do izby administracji skarbowej w miejscu, w którym organizujesz loterię.

Przy organizacji konkursów w Internecie istotne jest także stworzenie regulaminu określającego, kto jest organizatorem, jak długo trwa konkurs, jakie są warunki i nagrody. Regulamin powinien wyczerpująco opisywać wszystkie zasady konkursu, by po jego zakończeniu nie było żadnych wątpliwości co do wyłonionych laureatów czy przekazanych nagród.

Ważna jest też sama nagroda – powinna być adekwatna do stopnia zaangażowania uczestników. Im większy wysiłek muszą wykonać użytkownicy, tym większą wartość powinna mieć nagroda. W innym wypadku nie znajdziesz chętnych do udziału w Twoim konkursie.

 

Klienci o nas

Dlaczego my?

Mamy długoletnią praktykę w prowadzeniu działań w social media, w tym także projektowaniu i prowadzeniu konkursów.

Stale obserwujemy sieciowe trendy, śledzimy zachowania użytkowników oraz badamy ich oczekiwania - wiemy jak zorganizować angażujący konkurs.

Gwarantujemy indywidualne wsparcie opiekuna projektu, który posiada kompetencje w zarządzaniu zespołem oraz rozległą wiedzę marketingową

Współpraca z nami to dostęp do licencjonowanych narzędzi, które zapewniają możliwość efektywnego mierzenia rezultatów podejmowanych przez nas działań.

Podczas organizowania konkursów korzystamy ze wsparcia programów takich jak Brand24 czy Sentione, pozwalających na bieżąco monitorować wyniki działań.

Posiadamy własne zaplecze graficzne, zatrudniamy najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów tworzących unikalny content.

Jeśli nasi klienci zarządzają projektami poprzez aplikacje, jesteśmy w stanie pracować z ich wykorzystaniem.

Wśród naszych klientów są liderzy w swoich branżach na rynku w Polsce i Europie.

Posiadamy wiedzę na temat projektowania stron internetowych, dlatego możemy stworzyć nowe funkcjonalności.

Skontaktuj się z nami
Odpowiadamy w 24 godziny
Administratorem udostępnionych przez Ciebie danych osobowych jest Ideo Force Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach w Polityce prywatności.